امروز: چهارشنبه، 1 آبان 1398

شاتره نام گیاهی دارویی است که به دلیل ازدیاد واستحصال در روستایی به نام خالصه که ازتوابع شهرری آن دوران محسوب میشد ومالک  آن یکی ازاقوام محمدرضاشاه بود وی نام خالصه را به شاطره تغییرداد.شاتره روستایی باقدمتی ازدوران قاجاریه سرسبزودارای باغات میوه حاصلخیز!!! شاطره کنونی شهرکی است بین شهرتهران و شهرستان اسلامشهر وتوسط جاده ای بانام جاده ساوه به یکدیگرمتصل شده...شاطره در کلیومتر12-این جاده که هم اینک به بزرگرراه آیت اله سعیدی تغییرنام یافته قرارگرفته ..شاطره در دوره های مختلف دربین شهرداری منطقه ۱۹ – ۲۰ و بالاخره فرمانداری وشهرداری اسلامشهر جهت مدیریت شهری دست به دست شده و درنهایت هم اکنون جزو مناطق تحت پوشش شهرداری اسلامشهر با عنوان منطقه ۴ شناخته شده برخلاف روستای همسایه خود یعنی چهاردانگه که مستقل شدوپیشرفت نمود....شاطره ....

نقشه زنده آنلاین شهرک شاطره هرکجارامیخواهیدملیک کنید
جغرافیای شاطره عبارت است از:
شرق: به چهاردانگه
غرب :به میدان نمازاسلامشهر
جنوب: به روستای مهران آباد
شمال: روستای گلدسته
 ومحل گذر رودخانه کن ازمیان شاطره است
شاطره هم اینک حدود ۳۰هزارنفرنفوس جمعیت دارد...کاربری شهرک شاطره بیشتر تجاری و سپس مسکونی می باشددارای مردمانی خون گرم ومهمان نوازوزحتمکش که دردوران انقلاب وجنگ تحمیلی جانبازان شهدایی راتقدیم انقلاب اسلامی نمودندوتاکنون نیزبه نظام ورهبرمعظم انقلاب وفادارمانده وره ره رو ولایت هستند.واین ولایت مداری راافتخارخودمیدانند..
مراکزمهم صنعتی وتجاری درآمد زایی درشاطره فعالیت می کنند که برخی از آنها شامل سردخانه تکنوفودز-سردخانه و انبارهای میلادفلاحت- لبنیات وبستنی دومینو-انبارافق کورش-شهرک نمایشگاه کامیون ودرکنار این صنایع بزرگ کسب کارهای کوچک بیشمار هستندمانند توقفگاههای خدمات خودروهای سنگین ازجمله نمایندگیهای خودروسازیها- فروشگاههای لوازم یدکی وتعمیرگاههای متعدددراین زمینه مشغول به فعالیت هستندوبه همین علت ازمناطق درآمدزابرای شهرداری تابعه است,ولی متاسفانه ماننددیگرشهرکهای جاده ساوه رشدوتوسعه نداشته وفاقداستانداردسطح زندگی شهری یاحتی روستایی است ظاهرشاطره با20سال گذشته هیچ تفاوتی نداشته فقط تنهاتفاوت چشمگیروجودبیشماراصناف وکسبه لوازم یدکی وتعمییرگاهی خودروهای سنگین درشاطره است واین شلوغی صنفی نیز هیچ ارتباط مستقیمی بامردم ساکن شاطره ندارد چون تمام این کسبه همان کسبه بازار لوازم یدکی خودرو درخیابان چراق برق هستند ودلیل هجوم سیل این اصناف به شهرک شاطره مربوط به بکارگیری ممنوعیت قانون ترددکامیون درسطح شهرتهران وحومه است که منجربه تاسیس مرکزخریدوفروش کامیون وخودروهای راهسازی در روستای ملک ابادهمجوارشاطره بانام شهرک نمایشگاه کامیون شد که به رونق کسب وکارهای موازی بخصوص درشهرک شاطره شد.ولی متاسفانه این رونق کاروکسب برای خود اهالی ساکن شاطره تاکنون هیچ سودی نداشته بلکه به معضل وسدی درافزایش ارتقاسطح زندگی اهالی درشاطره نیزمنجرگردیده...بیشتردرپستهای بعدی توضیح داده خواهدشدوازاهالی شاطره نیزنظرسنجی خواهدشد.باماباشید


فروشگاه اینترنتی به زبان ساده آیاتاکنون به فکراین بودید که کسب وکارفعلی خودرا ارتقا وتوسعه دهید وبه طور مثال تصمیم به تاسیس فروشگاه یامرکزانجام خدمات دیگری همانند وموازی باکسب کارفعلی تان گرفته باشید؟ آیا زمانی رسیده که فرزندتان که از کوچکی درمغازه تان کارمیکردهم اینک بزرگ شده وشمابه فکرتاسیس کسب وکاری همچون خودبرای او هستید؟ آیا شمابه عنوان شاگر یاکارگردرمغازه فعلی هرروز با رویایی تاسیس مغازه ای همچون همین مغازه یابهتر برای خود به شب میرسانید ؟ آیاشمابه عنوان شریک ارزو داریدروزی خودمستقل شوید وبدون هیچ شریکی یکه وتنها کسب کاری ابرومند برای خودمهیاسازید آیاشماکه روزی کسب وکارخودراداشتید وبانوسانات ارز وریال کسب وکارتان صدمه دید وورشکست شدید ولی همچنان دررویای روزهای خوب سکه بودن کسب کارخودهستید؟ پاسخ تمامی شمارامیدانینم ....پاسخی مثبت وبلی است ....چون طی چندین سالهای اخیر ماباافرادی دارای آرزو ورویایی فعلی شما بسیارمواجه بودیم وخوشبختانه تمام این افراد رابه ارزو ورویاها یشان جامعه عمل پوشاندیم وهم اکنون مشغول به کسب وکاری هستندکه ارزوی آن راداشتند چون تحقق ارزوی اتهاوشما مسلزم پول-نقدینگی- سرمایه گداری مالی وخریدواجاره مغازه ومحل کسب وکاروبدنبال آن استخدام نیروی انسانی وغیره است که به انجام رساندن هریک مستلزم صرف هزینه مالی است ولی مابامعرفی نوعی کسب وکارنوین وبه روز باصرف ناچیزترین هزینه که شاید به یک ملیون هم نرسد امکان فراهم نمودن کسب وکارمجازی پرسودتر وگسترده ترازکسب وکارسنتی رایج برایشان مهیانمودیم ابتدا کمی باورش برای انهاوشما غیرممکن است ولی ماتک تک آنهارابه شمامعرفی میکنیم تا به سادگی کارپی ببرید وبه ارزوهای خودجامعه عمل بپوشانید...ادامه مطلب رابخوانید....

فیروزبهرام


روستای فیروزبهرام یکی از معدود روستاهای باستانی تهران است و بنای آن را به فیروز ساسانی نسبت داده اند. این روستا که در کتب تاریخی قدیم به نامهای فیروزرام و رام فیروز نیز خوانده شده، روزگاری از دیه های آبادان ری باستان و حتی آبادتر از تهران قدیم بود. (تاریخ طبری- نزهة القلوب- مقدسی- یاقوت حموی - حمداله مستوفی و ...) تپهٔ باستانی فیروزبهرام طی سالها کاوش‌های مستمر، از بین رفته است ولی بقایای ۲ برج دیده بانی قلعه فیروزبهرام و یک آب انبار قدیمی هنوز موجود است. در سال ۶۸ هجری، فیروزبهرام، محل ستیز گروهی از خوارج با سپاهیان عبدالملک مروان بود که در همین نبرد، یزید فرمانده سپاه عبدالملک کشته شد.

فیروزبهرام دارای حدود ۱۷۵۰ هکتار زمین زراعی و طی سالیان گذشته، به سبب آب و هوای مساعد و نزدیکی به تهران و دسترسی به بزرگراه های آزادگان، آیت الله سعیدی و جاده ساوه و احمدآباد مستوفی، محل سرمایه گذاری های کشاورزی و صنعتی متنوعی بوده است و هم اکنون روستا علاوه بر دو باب مدرسه، یک درمانگاه و مرکز بهداشت، مرکز آموزش فنی حرفه ای، ورزشگاه سرپوشیده، کتابخانه و حمام عمومی، دفتر دهیاری و شورای روستا، پایگاه بسیج، واحد پست بانک و خط اتوبوسرانی، دارای حدود ۵۰ باب مغازه، ۵ واحد رستوران، ۵ باشگاه پرورش اسب و سوارکاری، ۱۵ واحد دامداری، ۲ واحد تولید ورمی کمپوست، ۷ حلقهٔ چاه عمیق، چند گلخانه، اردوگاه دانش آموزی، تعدادی مزارع کشاورزی مکانیزه، باغات، کارگاه ها و کارخانه های متعدد است.

خدمات تجاری به کاربران سایت

 


مادراین سایت باهمکاری گروه استارت آپ جوان وخلاق ودرمحیطی بسیاردوستانه صمیمی به ارائه فعالیت های متنوع ومدرن که وجودشان درزندگی وکسب کارهرفردضروری بوده وهست وجون مناطقی مانندشاطره وحومه متاسفانه ازمناطق محروم دهک بندی میشوندلذا هیج ارائه دهنده چنین خدماتی مایل به حضوروسرمایه گذاری نبوده حتی دراسلامشهرکه منطقه مرکزی دراین محدوده بحساب میایدخلع وجودچنین سرویسدهندگانی بخوبی مشاهده مبشودإِنَّا للّه وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.

بانهایت تاسف وتاثرضمن اعلام درگدشت  شادروان جنت مکان

 مرحوم  حاج غلامعلی رحیم بزرگ خاندان رحیم

مدیریت وهمکاران  درسایت شاطره آنلاین  ضمن انتشاراینترنتی اعلامیه مراسم ترحیم وپیام تسلیت درخصوص فوت این تازه درگذشته

 خودمان رانیز شریک درماتم فقدان این روانشاد مرحوم با خانواده وبازماندگان ,دوستان وآشنایان  واهالی محترم شهرک میدانیم   وجهت همدردی و تسلی بخشیدن درغم فقدان این مرحوم بابازماندگان محترم  برخودمان وظیفه میدانیم که  درمراسم سوگ سوم وهفتم که در روزجمعه مورخ 11/5/98 ازساعت 17 الی 30/18درمسجدمهدی موعود(عج) واقع دربزرگرراه آیت اله سعیدی شهرک شاطره برای  شادری روح این مرحوم منعقدگردید حضوریلفته وازخداوندمتعال شادی روح انمرحوم را طلب نمایم...به امیددیدارشمادراین مجلس روحانی

ازطرف مدیریت وهمکاران درپرتال اینترنتی شاطره آنلایننظرسنجی تغییرات درشاطره


کاربران به موضوع وسوال نظرسنجی دقت نموده وخودشان هدف ازطرح این نظرسنجی باچنین موضوع وسوالاتی راحدس زده واقدام به برگزیدن پاسخی مناسب یکی ازگزینه هارا که حدس می زنیدپاسخ درست راانخاب کنند
نظرسنجی درشاطره

 


به پیشنهاداکثرکاربران مادراین سایت بخشی جهت اخذنظرات اهالی ساکن وکاسب درشاطره اختصاص دادیم که موضوعات مهمی که درافزایش ارتقای سطح زندگی ساکنین شاطره تاثیرگذارهست رابه رای ونظرخودمردم واگذاریم وهدف اصلی این بخش شنیدن مستقیم صدای مردم به صورتی آسان,سریع وقابل رویت ودسترسی برای همگان

خبرفوت حاج وفامحمدرضابیکباکمال تاسف فوت نابهنگام یکی ازمعتمدین وریش سفیدان شهرک شاطره حاج وفامحمدرضابیک فرزندخلف شادروان حاج جلال محمدرضابیک رابه بازماندگان آن پیرغلام اهل بیت واهالی وکسه محترم شهرک شاطره بخصوص حاج مجیدرضابیک وهمسرمحترمشان که امروز داغدارغم فراق برادر درسوگ نشسته  تسلیت عرض نموده وبنده به همراه همکاران درنشریه الکترونیک محلی شهرک شاطره آروزمندیم که هرآنچه خاک عزای آن مرحوم  است بقای عمروزندکی عزیزانش شود
معرفی توقفگاههای شاطره

 

شهرک شاطره درظلع شمال وجنوب مشرف به جاده اصلی وهمچنین خیابانهای فرعی دارای توقفگاههای بزرگ وکوچک بیشماری است که درخودبه غیرازجای پارک خودروهای سنگین دارای مراکزتعمیرگاهی وفروشندگان لوازم یدکی وهمچنین صنوف خدماتی بسیاری است که همگی طی نظام نامه نانوشته ای ازدیربازبه کسب کاروفعالیت صنفی خودمشغولندماتاجایی که ازوجوداین توقفگاها آگاهی داریم به معرفی آنان می پردازیم ودرصورت نیازبه افزودن اطلاعاتی درارتباط بااین مراکزصنفی شماکاربران محترم میتوانیدنظرات ومطالب واخبارروزمره خودرادرادامه پست بخش ثبت نظرات ثبت نمایدتادرسایت انتشارداده شودوشایدکاربران دیگری باشندکه از دانش وتجربیات شمااستفاده نماینددانلودفونت فارسی

 

فونت فارسی در این پست برای شما مجموعه کاملی از فونت فارسی را آماده دانلود کردیم. مجموعه کاملی از فونت های فارسی که جدید و قدیم منتشر شده اند و برای نرم افزارهای آفیس ، فتوشاپ ، اتوکد و … قابل استفاده هستند، به صورت جداگانه برای دانلود آماده شده. هم اکنون می توانید مجموعه کامل فونت های فارسی را به صورت جداگانه و با لینک مستقیم از سایت ما دانلود دریافت نمایید.لبنیات وبستنی دومینو

 
مجموعه صنعتی لبنیات وبستنی دومینو واقع درشاطره انتهای خ باسکول شهید رجایی بامدیریت اخوان پایداری مشغول به فعالیت شبانه روزی می باشد ویکی ازمراکزکارآفرینی شاطره بحساب میاید شرکت لبنیات و بستنی دومینو در سال 1390 با پشتوانه غنی از تجربه و تخصص که حاصل بیش از سی سال تلاش مداوم و کارآفرینی بنیانگذاران خود که تا قبل از تاسیس دومینو به عنوان یکی از بنیانگذاران و مالکان مجموعه لبنیات و بستنی میهن فعالیت می کردند، تاسیس گردید. این شرکت با بهره گیری از آخرین فناوری های پیشرفته و مدرن ترین تجهیزات تولیدی تلاش می کند بهترین و با کیفیت ترین محصولات را تولید و به بازار عرضه نماید. در این راه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی این شرکت از کشورهای صاحب نام این صنعت مانند آلمان ، سوئد ، دانمارک وارد کشور شددانلودرابط کاربری موبایل به ویندوز

 


Nox APP Player یکی از بهترین و قدرتمندترین برنامه های شبیه ساز اندروید در ویندوز می باشد که با استفاده بهنیه از منابع، قابلیت اجرای اندروید ۴٫۴ را بر روی ویندوز شما دارا می باشد. با استفاده از این برنامه قادر خواهید بود که تمامی برنامه های اندرویدی موجود را بر روی این شبیه ساز نصب کنید. یکی از قابلیت های جالب این برنامه، قابلیت تعریف تعدادی کاربر و در نتیجه استفاده چند کاربره از آن است. با قابلیت تنظیم میزان حافظه داخلی برای شبیه ساز خود، می توانید از پر شدن حافظه آن جلوگیری نمایید. نصب و راه اندازی این برنامه بسیار ساده و کاملا آفلاین است و حتی نیاز به ساین کردن با حساب کاربری جیمیل نیز ضروری نمی باشد.تسلیت وخبرمراسم سالگردمرحومه زلیخانوری

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.

بانهایت تاسف وتاثرضمن اعلام سالگرد درگدشت  شادروان جنت مکان

  مرحومه حاجیه خانم زلیخا نوری

 

مدیریت وهمکاران  درپرتال  شاطره آنلاین  ضمن انتشاراینترنتی خبر مراسم سالگرد وپیام تسلیت درخصوص فقدان این بانوی محترمه وشریف که تربیت کننده فرزندانی رشید,مومن و ولایتمداربوده

 خود را شریک درماتم اندوه فقدان  این بانوی مرحومه با خانواده وبازماندگان ,دوستان وآشنایان  وی میدانیم   وجهت همدردی و تسلی غم فرارسیدن سالگردفوت این مرحومه بابازماندگان محترم  برخودوظیفه میدانیم که  درمراسم سوگ سالگردفراق این بانو در روزپنج شنبه مورخ 98/5/3 که درساعت 18/30 الی 20 درمسجدامام حسین (ع) واقع دربزرگرراه آیت اله سعیدی شهرک مبارزان جهت شادی روح این مرحوم منعقدمی گردید حضوریافته وازخداوندمتعال شادی روح انمرحومه را طلب نمایم...به امیددیدارشماعزیزان دراین مجلس باشکوه روحانی

عرض تسلیت به خانواده محترم نوری- شاهی آذر وفرزندان  برومند این مادرمرحومه اخوان محترم شاهی آدر- بخصوص برادرارزشی وارجمندمان آقای گلحسن شاهی آذر

 ازطرف مدیریت وپرسنل پرتال شاطره آنلاین-دفترامام جمعه محترم شهرستان اسلامشهر-هیت رزمندگان وانصارحزب اله اسلامشهر-اطاق اصناف واستانداری اسلامشهر-شورای اسلامی شاطره-قرارگاه سیدالشهدای اسلامشهر