دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارشاطره واسلامشهر / نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی1398

نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی1398

در مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 71 آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس برگزار شد که اشخاص زیر به ترتیب
ردیف کد نامزد نام نام خانوادگی نام پدر تعداد رای تعداد رای به حروف
1 6967 محمدباقر قالیباف حسین 1265287 يك ميليون و دويست و شصت و پنج هزار و دويست و هشتاد و هفت
2 1695 سیدمصطفی آقامیرسلیم سید جلال 892318 هشتصد و نود و دو هزار و سيصد و هجده
3 1686 مرتضی آقاطهرانی اكبر 868025 هشتصد و شصت و هشت هزار و بيست و پنج
4 8516 الیاس نادران حیدرعلی 841956 هشتصد و چهل و يك هزار و نهصد و پنجاه و شش
5 4676 سیدمحسن دهنوی سید فاضل 829292 هشتصد و بيست و نه هزار و دويست و نود و دو
6 8559 سیدمحمود نبویان مهدي 821203 هشتصد و بيست و يك هزار و دويست و سه
7 4262 سیداحسان خاندوزی سيدمصطفي 801696 هشتصد و يك هزار و ششصد و نود و شش
8 5576 اقبال شاکری عليمراد 795211 هفتصد و نود و پنج هزار و دويست و يازده
9 6559 ابوالفضل عموئی قربانعلی 792964 هفتصد و نود و دو هزار و نهصد و شصت و چهار
10 8677 بیژن نوباوه وطن علي اكبر 792565 هفتصد و نود و دو هزار و پانصد و شصت و پنج
11 2618 مجتبی توانگر محمدرضا 789913 هفتصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و سيزده
12 4971 فاطمه رهبر علي اكبر 787485 هفتصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج
13 2496 محسن پیرهادی علي اكبر 785450 هفتصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و پنجاه
14 1916 روح اله ایزدخواه محمدجعفر 784456 هفتصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و شش
15 8517 احمد نادری حسین 783545 هفتصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و چهل و پنج
16 4984 عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رضا 779479 هفتصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و هفتاد و نه
17 8417 سیدنظام الدین موسوی سيدجواد 778618 هفتصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و هجده
18 1867 زهره الهیان محمد 773263 هفتصد و هفتاد و سه هزار و دويست و شصت و سه
19 5656 مالک شریعتی نیاسر ابوعلي 768139 هفتصد و شصت و هشت هزار و يکصد و سي و نه
20 5668 مهدی شریفیان هرمز 760016 هفتصد و شصت هزار و شانزده
21 2585 سیدرضا تقوی سیدعلی 753307 هفتصد و پنجاه و سه هزار و سيصد و هفت
22 4942 سمیه رفیعی عزت اله 742975 هفتصد و چهل و دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج
23 8962 سیدعلی یزدی خواه سيدحسين 742394 هفتصد و چهل و دو هزار و سيصد و نود و چهار
24 4485 علی خضریان مهدي 740033 هفتصد و چهل هزار و سي و سه
25 2594 رضا تقی پورانوری محمود 728238 هفتصد و بيست و هشت هزار و دويست و سي و هشت
26 6927 فاطمه قاسم پور عبدالعلی 726007 هفتصد و بيست و شش هزار و هفت
27 4858 مجتبی رضاخواه حسين 723729 هفتصد و بيست و سه هزار و هفتصد و بيست و نه
28 1212 زهره سادات لاجوردی سيد اسداله 714931 هفتصد و چهارده هزار و نهصد و سي و يك
29 4916 غلامحسین رضوانی عبدالرضا 711608 هفتصد و يازده هزار و ششصد و هشت
30 1751 عزت اله اکبری تالارپشتی اکبر 642214 ششصد و چهل و دو هزار و دويست و چهارده
31 8946 وحید یامین پور غلامرضا 296021 دويست و نود و شش هزار و بيست و يك
32 4818 حمید رسائی كاسعلي 219648 دويست و نوزده هزار و ششصد و چهل و هشت
33 2726 علی جعفری سهراب 150422 يکصد و پنجاه هزار و چهارصد و بيست و دو
34 7661 علیرضا محجوب غلامرضا 95393 نود و پنج هزار و سيصد و نود و سه
35 5752 محمدصادق شهبازی راد فریدون 86180 هشتاد و شش هزار و يکصد و هشتاد
36 1844 مجید انصاری اکبر 69151 شصت و نه هزار و يکصد و پنجاه و يك
37 2811 سهیلا جلودارزاده محمد 67820 شصت و هفت هزار و هشتصد و بيست
38 7462 مصطفی کواکبیان حاج آقا 61396 شصت و يك هزار و سيصد و نود و شش
39 2994 سیدمحمد حسینی سيدعلي 55431 پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سي و يك
40 1696 سیدمحمد آقامیری سيدعلي اكبر 51406 پنجاه و يك هزار و چهارصد و شش
41 7464 مهدی کوچک زاده حسين 49326 چهل و نه هزار و سيصد و بيست و شش
42 5744 علی شمسی پور مجتبی 47511 چهل و هفت هزار و پانصد و يازده
43 8996 مصطفی زمانیان احمد علی 46791 چهل و شش هزار و هفتصد و نود و يك
44 1575 وحید اشتری ماهینی عین اله 46588 چهل و شش هزار و پانصد و هشتاد و هشت
45 2495 حسین پیرهادی عزیزالله 45956 چهل و پنج هزار و نهصد و پنجاه و شش
46 7466 محمدصادق کوشکی رستم 45812 چهل و پنج هزار و هشتصد و دوازده
47 8572 سوده نجفی اكبر 44914 چهل و چهار هزار و نهصد و چهارده
48 8786 کیومرث هاشمی شمس الدین 44562 چهل و چهار هزار و پانصد و شصت و دو
49 4247 عاطفه خادمی اسد اله 37663 سي و هفت هزار و ششصد و شصت و سه
50 5242 زهرا ساعی احد 36239 سي و شش هزار و دويست و سي و نه
51 1948 محمدرضا بادامچی رجب علي 35675 سي و پنج هزار و ششصد و هفتاد و پنج
52 7596 پروانه مافی علي اصغر 33609 سي و سه هزار و ششصد و نه
53 8919 محمدعلی وکیلی ظفر 31949 سي و يك هزار و نهصد و چهل و نه
54 1868 فریده اولادقباد خان يار 31597 سي و يك هزار و پانصد و نود و هفت
55 8152 محمدحسین مقیمی محمدعلي 31093 سي و يك هزار و نود و سه
56 4742 محمدرضا راه چمنی غلامحسین 30537 سي هزار و پانصد و سي و هفت
57 5164 سیدمهدی زری باف سید علی 30475 سي هزار و چهارصد و هفتاد و پنج
58 8414 سیدفرید موسوی سيد عبداله 28848 بيست و هشت هزار و هشتصد و چهل و هشت
59 1697 سیدمحمد آقامیری سيداسداله 28525 بيست و هشت هزار و پانصد و بيست و پنج
60 8575 محمدرضا نجفی امیر 24480 بيست و چهار هزار و چهارصد و هشتاد
61 6194 محمدحسن طریقت منفرد محمد مهدي 24413 بيست و چهار هزار و چهارصد و سيزده
62 7966 غلامرضا مصباحی مقدم اسمعيل 23102 بيست و سه هزار و يکصد و دو
63 6255 افشین علاء ابوالحسن 22897 بيست و دو هزار و هشتصد و نود و هفت
64 7725 داود محمدی مراد 21694 بيست و يك هزار و ششصد و نود و چهار
65 2619 وحید توتونچی جواد 20039 بيست هزار و سي و نه
66 5411 ابوالفضل سروش حسین 19459 نوزده هزار و چهارصد و پنجاه و نه
67 1972 سعید باقری رحمان 18032 هجده هزار و سي و دو
68 5661 سیدمحمدرضا شریفی سیدحسن 17843 هفده هزار و هشتصد و چهل و سه
69 5784 محمدحسین شیخ محمدی حسن 17507 هفده هزار و پانصد و هفت
70 5985 اعظم صمصامی ولي الله 16806 شانزده هزار و هشتصد و شش
71 5776 مهدی شیخ اقبال 16666 شانزده هزار و ششصد و شصت و شش
72 1825 محمدهادی انتشاری محمد مهدی 16381 شانزده هزار و سيصد و هشتاد و يك
73 1172 سیدمحمدجواد ابطحی سید نعمت اله 16377 شانزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت
74 6517 امیر عسگری علي بخش 16313 شانزده هزار و سيصد و سيزده
75 5829 فخرالدین صابری محمد هادی 15447 پانزده هزار و چهارصد و چهل و هفت
76 5962 مهدی صرامی یداله 14028 چهارده هزار و بيست و هشت
77 1827 حسن انصاری غلامحسين 13737 سيزده هزار و هفتصد و سي و هفت
78 5524 محمد سلیمانی غلامحسين 13618 سيزده هزار و ششصد و هجده
79 4917 محمدرضا رضوانی علی اکبر 12814 دوازده هزار و هشتصد و چهارده
80 6591 محسن علی جانی زمانی حسين علي 12133 دوازده هزار و يکصد و سي و سه
81 4571 علی داستانی بیرکی رمضان 11483 يازده هزار و چهارصد و هشتاد و سه
82 1615 سیدمحمدرضا اصنافی سید محمد 10923 ده هزار و نهصد و بيست و سه
83 6926 سیدمجتبی قاسم پور سيدحسين 10377 ده هزار و سيصد و هفتاد و هفت
84 8278 مهدی موحدی بکنظر پيرمحمد 10073 ده هزار و هفتاد و سه
85 1641 لاله افتخاری محمد حسين 10017 ده هزار و هفده
86 1799 الهام امین زاده مهدي 9804 نه هزار و هشتصد و چهار
87 1587 فیروز اصلانی محمد 9761 نه هزار و هفتصد و شصت و يك
88 2142 محسن بدره مهدي 9514 نه هزار و پانصد و چهارده
89 5464 حبیب سهرابی پارسا رحمن 9131 نه هزار و يکصد و سي و يك
90 2892 حسین حاجیلو منصور 9046 نه هزار و چهل و شش
91 4554 صادق خلیلیان علي 8891 هشت هزار و هشتصد و نود و يك
92 4912 علی حسین رضایان قیه باشی علي 8858 هشت هزار و هشتصد و پنجاه و هشت
93 4926 سیدحسین رضوی پور سید مهدی 8776 هشت هزار و هفتصد و هفتاد و شش
94 7457 رضا کلهر علي اكبر 8672 هشت هزار و ششصد و هفتاد و دو
95 8215 داود منظور مسيب 8663 هشت هزار و ششصد و شصت و سه
96 2475 علی اصغر پورعزت عزت اله 8304 هشت هزار و سيصد و چهار
97 5848 سیدمیعاد صالحی سید مجتبی 8123 هشت هزار و يکصد و بيست و سه
98 6249 ابوالفضل ظهره وند عباس 8091 هشت هزار و نود و يك
99 7274 سعید کرمی امامعلي 7950 هفت هزار و نهصد و پنجاه
100 6268 احمدرضا عارف حجت 7898 هفت هزار و هشتصد و نود و هشت
101 4915 روح اله رضوانی غلامعلي 7704 هفت هزار و هفتصد و چهار
102 2646 یعقوب توکلی واسکس اسماعيل 7699 هفت هزار و ششصد و نود و نه
103 7977 علی مطهری عباداله 7690 هفت هزار و ششصد و نود
104 5119 رضا ریاحی قاسم 7549 هفت هزار و پانصد و چهل و نه
105 5421 احمد سلطانی شیخ علائی اله مراد 7496 هفت هزار و چهارصد و نود و شش
106 4491 محمد خندان ابوالفضل 7409 هفت هزار و چهارصد و نه
107 5578 عبداله شاکری غلامحسین 7373 هفت هزار و سيصد و هفتاد و سه
108 8518 سعید نادری محمد 7232 هفت هزار و دويست و سي و دو
109 4766 خسرو رحمانی شمس الدین 7184 هفت هزار و يکصد و هشتاد و چهار
110 5667 ناصر شریفی علي 7035 هفت هزار و سي و پنج
111 6294 علی عباس پورطهرانی فرد عباس 6889 شش هزار و هشتصد و هشتاد و نه
112 7442 لیلا کمانی نوراله 6784 شش هزار و هفتصد و هشتاد و چهار
113 8784 علی هاشمی حشمت اله 6748 شش هزار و هفتصد و چهل و هشت
114 7878 سیدیوسف مرادی سید عنایت الله 6608 شش هزار و ششصد و هشت
115 1552 زهرا اسماعیلی مسيح 6371 شش هزار و سيصد و هفتاد و يك
116 2784 احسان جهاندیده ثابت محمد حسين 6266 شش هزار و دويست و شصت و شش
117 2241 عطا بهرامی عطا 6234 شش هزار و دويست و سي و چهار
118 5817 محمد شیریجیان محمود 6226 شش هزار و دويست و بيست و شش
119 5671 حسین شریفی نیا ذبیح اله 5960 پنج هزار و نهصد و شصت
120 2284 معصومه پاپی نژاد صفر علی 5938 پنج هزار و نهصد و سي و هشت
121 4882 محمدجواد رضائی جعفر 5934 پنج هزار و نهصد و سي و چهار
122 8299 سیدعلی موسوی سید موسی 5879 پنج هزار و هشتصد و هفتاد و نه
123 2996 سیدمحمدرضا حسینی سید حسن 5876 پنج هزار و هشتصد و هفتاد و شش
124 8271 رامین مهمان پرست نودهی داود 5799 پنج هزار و هفتصد و نود و نه
125 6825 میثم فرجی محمد 5623 پنج هزار و ششصد و بيست و سه
126 6947 فاطمه قاسمی رضا علی 5517 پنج هزار و پانصد و هفده
127 6788 حسن فدائی محمد 5341 پنج هزار و سيصد و چهل و يك
128 6261 عابد عابدی جعفری حسن 5028 پنج هزار و بيست و هشت
129 7875 بهروز مرادی امیر 5028 پنج هزار و بيست و هشت
130 1124 احمد آبانگاه عبداله 4993 چهار هزار و نهصد و نود و سه
131 1885 والی اویسی عبدالله 4976 چهار هزار و نهصد و هفتاد و شش
132 7162 نیره قوی معصوم 4949 چهار هزار و نهصد و چهل و نه
133 1851 محمدعیسی انصاری فرد صفرعلی 4930 چهار هزار و نهصد و سي
134 4546 افشین خلیلی امير قلي 4915 چهار هزار و نهصد و پانزده
135 1294 محمد آدابی مهدي 4847 چهار هزار و هشتصد و چهل و هفت
136 4747 ابوالفضل رباطی محسن 4842 چهار هزار و هشتصد و چهل و دو
137 4494 غلامرضا خواجه سروی عباس 4833 چهار هزار و هشتصد و سي و سه
138 1949 زیبا بارانی علی حسین 4809 چهار هزار و هشتصد و نه
139 2587 سیدامین اله تقوی مطلق سيدمحمدباقر 4790 چهار هزار و هفتصد و نود
140 8411 سیدغفور موسوی سيدجلال 4699 چهار هزار و ششصد و نود و نه
141 6445 نرگس عبدالحمید محمدعلي 4693 چهار هزار و ششصد و نود و سه
142 5199 محمدرضا زین الدینی كمال 4512 چهار هزار و پانصد و دوازده
143 1186 مهدی ابوطالبی محمداسمعيل 4420 چهار هزار و چهارصد و بيست
144 8847 فاطمه هنرور گل محمد 4317 چهار هزار و سيصد و هفده
145 8859 فاطمه واعظ جوادی اسماعیل 4252 چهار هزار و دويست و پنجاه و دو
146 7152 سمیه قهرمانی محمود 4230 چهار هزار و دويست و سي
147 1157 محمدنبی ابراهیمی حجت اله 4226 چهار هزار و دويست و بيست و شش
148 5299 لیلا سرور مصیب 4170 چهار هزار و يکصد و هفتاد
149 5659 رضا شریفی مسعود 4063 چهار هزار و شصت و سه
150 2146 اکبر بدیعی مصطفی 3985 سه هزار و نهصد و هشتاد و پنج
151 1187 وحید ابوطالبی علي اكبر 3962 سه هزار و نهصد و شصت و دو
152 2791 مجتبی جوادی غلامحسین 3944 سه هزار و نهصد و چهل و چهار
153 8297 سیدسعید موسوی سيد عباس 3876 سه هزار و هشتصد و هفتاد و شش
154 7568 الهه کیارستمی قاسم 3863 سه هزار و هشتصد و شصت و سه
155 4816 علی رزم آور محمود 3846 سه هزار و هشتصد و چهل و شش
156 6977 حسن قجاوند روزعلي 3833 سه هزار و هشتصد و سي و سه
157 5995 دلاور صیامی عوضعلي 3812 سه هزار و هشتصد و دوازده
158 1297 شهاب الدین ادیب زارچی مرتضی 3810 سه هزار و هشتصد و ده
159 6787 حسن فدائی علی 3788 سه هزار و هفتصد و هشتاد و هشت
160 1296 سیدعلی ادیانی سيد جلال 3753 سه هزار و هفتصد و پنجاه و سه
161 7569 فضل اله کیارستمی نوروز 3697 سه هزار و ششصد و نود و هفت
162 4459 راضیه خزعلی ابوالقاسم 3696 سه هزار و ششصد و نود و شش
163 5851 نظامعلی صالحی عبد المناف 3663 سه هزار و ششصد و شصت و سه
164 4214 علیرضا حیدری جمال 3529 سه هزار و پانصد و بيست و نه
165 5684 محمدحسن شفق فرج اله 3504 سه هزار و پانصد و چهار
166 5714 مجید شکریان کلاه کج لطفعلی 3504 سه هزار و پانصد و چهار
167 5669 علیرضا شریفی نژاد دین محمد 3478 سه هزار و چهارصد و هفتاد و هشت
168 4469 حامد خسروی محمدجواد 3473 سه هزار و چهارصد و هفتاد و سه
169 6986 محمدرضا قدیرزاده آرانی رمضانعلي 3467 سه هزار و چهارصد و شصت و هفت
170 8569 بابک نجف آبادی پور اسداله 3431 سه هزار و چهارصد و سي و يك
171 6256 زهرا عابدی اسدالله 3430 سه هزار و چهارصد و سي
172 6124 ایوب طالب زاده سیف اله 3326 سه هزار و سيصد و بيست و شش
173 4815 حسین رزم آرا محمد حسن 3316 سه هزار و سيصد و شانزده
174 2578 حامد تقدیری محمد 3289 سه هزار و دويست و هشتاد و نه
175 6257 زهرا عابدی محمد 3267 سه هزار و دويست و شصت و هفت
176 4982 علی روتیوندغیاثوند عباس 3214 سه هزار و دويست و چهارده
177 5869 زهرا صادقی فتح الله 3171 سه هزار و يکصد و هفتاد و يك
178 7619 محمداحسان متقی محمدحسين 3106 سه هزار و يکصد و شش
179 5654 وحید شریعتمداری عبدالحمید 3099 سه هزار و نود و نه
180 4266 فهیمه خان محمدزاده انور 3096 سه هزار و نود و شش
181 8955 کیومرث یزدان پناه درو مسلم 2997 دو هزار و نهصد و نود و هفت
182 1164 مریم ابراهیمی خامنه بهروز 2976 دو هزار و نهصد و هفتاد و شش
183 5282 بهروز سجودی عیسی 2973 دو هزار و نهصد و هفتاد و سه
184 6791 سارا فدائی محرم 2939 دو هزار و نهصد و سي و نه
185 5987 امیر صنعتی مهربانی عبدالعلي 2920 دو هزار و نهصد و بيست
186 1515 زهرا اسدیان حمزه 2916 دو هزار و نهصد و شانزده
187 2616 پریسا توانا امراله 2878 دو هزار و هشتصد و هفتاد و هشت
188 1974 علی باقری يونس 2874 دو هزار و هشتصد و هفتاد و چهار
189 8576 مهدی نجفی مسلم 2865 دو هزار و هشتصد و شصت و پنج
190 1269 هادی احمدی محمدخان 2824 دو هزار و هشتصد و بيست و چهار
191 1752 میثم اکبری دلیر قربانعلي 2823 دو هزار و هشتصد و بيست و سه
192 1764 اکبر امانی سلمان 2810 دو هزار و هشتصد و ده
193 1424 نرگس آرامیده مصطفي 2799 دو هزار و هفتصد و نود و نه
194 8545 لیلا ناصری علی 2790 دو هزار و هفتصد و نود
195 1981 مریم باقری قاسم 2786 دو هزار و هفتصد و هشتاد و شش
196 4152 سیدمحمد حسینی کاشانی نژادفرد سید حسین 2743 دو هزار و هفتصد و چهل و سه
197 1662 مهدی افشاری حسين 2742 دو هزار و هفتصد و چهل و دو
198 8992 طیبه یوسفیه قديرعلي 2710 دو هزار و هفتصد و ده
199 8681 مرتضی نوجوان امیر 2699 دو هزار و ششصد و نود و نه
200 1268 هادی احمدی احمد 2692 دو هزار و ششصد و نود و دو
201 1279 ریحانه اخلاقی محمدعلی 2689 دو هزار و ششصد و هشتاد و نه
202 6197 باقر لطف اله پور نور محمد 2689 دو هزار و ششصد و هشتاد و نه
203 2875 حسین حاجی پورفرد غلامرضا 2668 دو هزار و ششصد و شصت و هشت
204 5521 علیرضا سلیمانی غلامحسين 2656 دو هزار و ششصد و پنجاه و شش
205 1261 فاطمه احمدی اسمعيل 2653 دو هزار و ششصد و پنجاه و سه
206 6811 داود فراهانی حسين 2629 دو هزار و ششصد و بيست و نه
207 2822 همایون چگنی مراد 2627 دو هزار و ششصد و بيست و هفت
208 6814 سهیلا فراهانی جهانگير 2622 دو هزار و ششصد و بيست و دو
209 1784 سیاوش امیدی نیا علي اكبر 2618 دو هزار و ششصد و هجده
210 5884 محمد صادقی حسن 2614 دو هزار و ششصد و چهارده
211 8269 حمید مهری اربط رضا 2580 دو هزار و پانصد و هشتاد
212 2855 محمد جلیلی رجبعلي 2563 دو هزار و پانصد و شصت و سه
213 1765 محبوبه امانی امان اله 2561 دو هزار و پانصد و شصت و يك
214 8989 عاطفه یوسفی خواه برات 2537 دو هزار و پانصد و سي و هفت
215 7597 مریم مافی غلامحسین 2534 دو هزار و پانصد و سي و چهار
216 7945 عظیم مسلم زاده يحيي 2528 دو هزار و پانصد و بيست و هشت
217 8965 محمدحسین یزدی نظری نژاد عباس 2523 دو هزار و پانصد و بيست و سه
218 5118 مصطفی رئیسی محمد 2517 دو هزار و پانصد و هفده
219 2144 حبیب اله بدری همت الله 2498 دو هزار و چهارصد و نود و هشت
220 8577 ضیاءالدین نجفی جیلانی شریف حسن 2495 دو هزار و چهارصد و نود و پنج
221 8567 طاهره نجار عباس 2486 دو هزار و چهارصد و هشتاد و شش
222 7949 جواد مشایخ ايمانعلي 2460 دو هزار و چهارصد و شصت
223 8977 آرش یوسفی علي اصغر 2446 دو هزار و چهارصد و چهل و شش
224 6412 زهرا عباسی علی حسین 2421 دو هزار و چهارصد و بيست و يك
225 1161 ناصر ابراهیمی غلامعلي 2414 دو هزار و چهارصد و چهارده
226 8254 زهرا مهدی زاده محمد 2405 دو هزار و چهارصد و پنج
227 6551 محمدمهدی علمدارمیبدی ابوالفضل 2396 دو هزار و سيصد و نود و شش
228 1694 ناهید آقامیرزائی مصطفي 2373 دو هزار و سيصد و هفتاد و سه
229 8978 براتعلی یوسفی غلامرضا 2334 دو هزار و سيصد و سي و چهار
230 4956 علیرضا رمضانی ميرزا آقا 2331 دو هزار و سيصد و سي و يك
231 2452 امین پناهی علی اکبر 2322 دو هزار و سيصد و بيست و دو
232 6961 مرضیه قائدی كريم 2320 دو هزار و سيصد و بيست
233 8289 زهره سادات موسوی سيدعبدالنبي 2302 دو هزار و سيصد و دو
234 1898 محمدجواد ایران منش غلامحسين 2296 دو هزار و دويست و نود و شش
235 4994 محمدرضا روستا سعداله 2292 دو هزار و دويست و نود و دو
236 4796 یاسر رحیمیان داوود 2280 دو هزار و دويست و هشتاد
237 1477 مهدی اسلام پناه نورعلي 2271 دو هزار و دويست و هفتاد و يك
238 4289 حسن خدادادی محمد 2263 دو هزار و دويست و شصت و سه
239 6589 نعمت اله علیجانی خدابخش 2254 دو هزار و دويست و پنجاه و چهار
240 1586 فاطمه آشوبی سالار 2244 دو هزار و دويست و چهل و چهار
241 8959 مهدی یزدی سبزعلي 2243 دو هزار و دويست و چهل و سه
242 8981 علی یوسفی ابوالحسن 2241 دو هزار و دويست و چهل و يك
243 8419 میرمصطفی موسوی ميرفاضل 2234 دو هزار و دويست و سي و چهار
244 2965 محمدحسن حسین زاده علی اکبر 2231 دو هزار و دويست و سي و يك
245 2789 سیدمهدی جوادی سيدحسين 2227 دو هزار و دويست و بيست و هفت
246 1658 حسین افشارزاده محمد 2226 دو هزار و دويست و بيست و شش
247 8561 حبیب نبی زاده عباس 2226 دو هزار و دويست و بيست و شش
248 5571 محسن شاطرزاده یزدی مهدي 2209 دو هزار و دويست و نه
249 8512 محمد میری اسماعیل 2203 دو هزار و دويست و سه
250 5459 غلامرضا سنجابی محمدرضا 2200 دو هزار و دويست
251 1146 رحمت ابراهیمی عیسی 2198 دو هزار و يکصد و نود و هشت
252 1964 محمدرضا باقرزاده اول هاشم 2198 دو هزار و يکصد و نود و هشت
253 5889 محمود صادقی حسین 2193 دو هزار و يکصد و نود و سه
254 5244 بهروز ساقی علی 2187 دو هزار و يکصد و هشتاد و هفت
255 1889 حسینعلی الیاسی يعقوبعلي 2186 دو هزار و يکصد و هشتاد و شش
256 8554 رضا نامور علی 2183 دو هزار و يکصد و هشتاد و سه
257 6565 سیدعلیرضا علوی بیوک 2175 دو هزار و يکصد و هفتاد و پنج
258 6818 مهدی فراهانی عليرضا 2169 دو هزار و يکصد و شصت و نه
259 1768 رضا امرائی اله قلي 2165 دو هزار و يکصد و شصت و پنج
260 4458 سمیه خزائی پول كيومرث 2157 دو هزار و يکصد و پنجاه و هفت
261 1687 رحیم آقاعلی محمد آقا 2151 دو هزار و يکصد و پنجاه و يك
262 4471 حسن خسروی علي 2149 دو هزار و يکصد و چهل و نه
263 2187 حمیدرضا بصیری محمدعلي 2140 دو هزار و يکصد و چهل
264 4775 زهرا رحمانی زاده رجبعلي 2136 دو هزار و يکصد و سي و شش
265 5519 زهرا سلیمانی رضا 2133 دو هزار و يکصد و سي و سه
266 2571 داود ترکمان پری محمد علی 2125 دو هزار و يکصد و بيست و پنج
267 1147 سجاد ابراهیمی علي 2121 دو هزار و يکصد و بيست و يك
268 6646 حسین علی کرمی منصور 2118 دو هزار و يکصد و هجده
269 8519 سیدوحید نادری سيدتقي 2118 دو هزار و يکصد و هجده
270 7467 مهرداد کوکبی عبداله 2112 دو هزار و يکصد و دوازده
271 2792 سلمان جوادیان جمشيد 2106 دو هزار و يکصد و شش
272 1162 هابیل ابراهیمی سیاب 2103 دو هزار و يکصد و سه
273 1785 سیدحسن امیراحمدی محمد علی 2089 دو هزار و هشتاد و نه
274 8416 سیدناصر موسوی میرمحمد 2073 دو هزار و هفتاد و سه
275 1961 حسن لباف رجبعلی 2070 دو هزار و هفتاد
276 4147 سیدمهدی حسینی طباطبائی سيدمحمد 2063 دو هزار و شصت و سه
277 1766 وحید امجدیان کیومرث 2048 دو هزار و چهل و هشت
278 2196 عبدالرحیم بهاروند نورمحمد 2046 دو هزار و چهل و شش
279 5117 علی رضا رئیسی علی محمد 2038 دو هزار و سي و هشت
280 2154 فاطمه برادران کاظم 2032 دو هزار و سي و دو
281 7146 ساناز قنبری آرا محمود 2031 دو هزار و سي و يك
282 6974 محسن قبادی حسينقلي 2015 دو هزار و پانزده
283 7565 سکینه گیلانی اصغر 2014 دو هزار و چهارده
284 8296 سیدحمید موسوی سيدمحمد 2004 دو هزار و چهار
285 1759 علی امامی زينعلي 2003 دو هزار و سه
286 8722 فریبا نیازپور محمد 1997 يك هزار و نهصد و نود و هفت
287 1725 زهرا اکبرزاده ایوب 1996 يك هزار و نهصد و نود و شش
288 8827 خسرو همت پورفرخی عبداله 1992 يك هزار و نهصد و نود و دو
289 1542 صالح اسکندری عباس 1983 يك هزار و نهصد و هشتاد و سه
290 8971 علی یعقوبی اكبر 1977 يك هزار و نهصد و هفتاد و هفت
291 8521 علی اصغر نادری علي اكبر 1975 يك هزار و نهصد و هفتاد و پنج
292 7559 مجید گودرزی حسن 1974 يك هزار و نهصد و هفتاد و چهار
293 1148 علی ابراهیمی عباس 1972 يك هزار و نهصد و هفتاد و دو
294 2611 امیرحسین تمثال حسین 1969 يك هزار و نهصد و شصت و نه
295 6671 رمضانعلی عین الکمالی غلامحسن 1960 يك هزار و نهصد و شصت
296 8948 علی اصغر یاوری نصرت اله 1960 يك هزار و نهصد و شصت
297 6827 علی فرح زاد حسين 1958 يك هزار و نهصد و پنجاه و هشت
298 8961 سیدیاسین یزدی امیرخیز سیدرضا 1944 يك هزار و نهصد و چهل و چهار
299 1778 سیروس امیدی هیبت 1941 يك هزار و نهصد و چهل و يك
300 2584 علی تقوائی نجیب احمد 1941 يك هزار و نهصد و چهل و يك
301 1479 علی اسلامی محمدزكي 1940 يك هزار و نهصد و چهل
302 2117 نرجس بختیارخلج ماشالله 1933 يك هزار و نهصد و سي و سه
303 7178 سعید لک عباس 1932 يك هزار و نهصد و سي و دو
304 2127 علی بخشی حسين 1929 يك هزار و نهصد و بيست و نه
305 7585 رضا مؤمنی محمود 1910 يك هزار و نهصد و ده
306 4285 مریم خدابخش نوروز علی 1897 يك هزار و هشتصد و نود و هفت
307 8898 زینب وطن پرست محمد 1893 يك هزار و هشتصد و نود و سه
308 1891 علی اکبر الیاسی عبداله 1878 يك هزار و هشتصد و هفتاد و هشت
309 2459 فریبا پهلوانی خیر الله 1872 يك هزار و هشتصد و هفتاد و دو
310 6991 فاطمه قربان علي اصغر 1870 يك هزار و هشتصد و هفتاد
311 5619 رضا شایسته فرد هادي 1869 يك هزار و هشتصد و شصت و نه
312 4712 سعید ذوقیان محسن 1863 يك هزار و هشتصد و شصت و سه
313 4484 داود خضرائی وژده صادقی محمد 1850 يك هزار و هشتصد و پنجاه
314 7944 مهدی مسجدی نعمت اله 1846 يك هزار و هشتصد و چهل و شش
315 4486 فرشته خطیب زاده هدایت 1842 يك هزار و هشتصد و چهل و دو
316 1567 مریم اسمعیلی مصطفی 1837 يك هزار و هشتصد و سي و هفت
317 2181 خلیل بسطامی حيدر 1835 يك هزار و هشتصد و سي و پنج
318 6955 علی قاسمی برمی محمدحسن 1830 يك هزار و هشتصد و سي
319 4817 امید رسا عبدالرضا 1825 يك هزار و هشتصد و بيست و پنج
320 7552 سیما گودرزی نصرت اله 1822 يك هزار و هشتصد و بيست و دو
321 7965 ساعده مصباحی مقدم غلام رضا 1803 يك هزار و هشتصد و سه
322 2776 راهله جهانبانی حسین 1789 يك هزار و هفتصد و هشتاد و نه
323 8789 منصوره سادات هاشمی سید جبار 1786 يك هزار و هفتصد و هشتاد و شش
324 8287 رقیه السادات موسوی ميرحبيب 1783 يك هزار و هفتصد و هشتاد و سه
325 8929 محمدحسین یادگاری نعمت اله 1782 يك هزار و هفتصد و هشتاد و دو
326 5289 معصومه سرافراز شمسعلي 1776 يك هزار و هفتصد و هفتاد و شش
327 1295 علی آدمی محمدرضا 1775 يك هزار و هفتصد و هفتاد و پنج
328 4776 عبدالحمید رحمت زاده محمد علي 1774 يك هزار و هفتصد و هفتاد و چهار
329 4891 نرگس رضائیان قمی حسینعلی 1773 يك هزار و هفتصد و هفتاد و سه
330 5116 ابوالقاسم رئیسی محمد 1767 يك هزار و هفتصد و شصت و هفت
331 8778 سیدغلامرضا هاشمی محمدآقا 1762 يك هزار و هفتصد و شصت و دو
332 2147 مهدی بذرافشان کوجل محمدرضا 1757 يك هزار و هفتصد و پنجاه و هفت
333 6271 حجت عاشوری امامقلی 1757 يك هزار و هفتصد و پنجاه و هفت
334 6772 رضا فتحی نوروز علی 1751 يك هزار و هفتصد و پنجاه و يك
335 6615 پرویز علی زاده علي حسين 1749 يك هزار و هفتصد و چهل و نه
336 6821 غلامرضا فرج نیا عبداله 1747 يك هزار و هفتصد و چهل و هفت
337 7189 الهه کاشانی حسين 1745 يك هزار و هفتصد و چهل و پنج
338 1985 سمیرا باقریان غلامرضا 1744 يك هزار و هفتصد و چهل و چهار
339 8171 حسن ملکی شکور علی 1742 يك هزار و هفتصد و چهل و دو
340 2464 مهدی پورآقاخامنه علی 1736 يك هزار و هفتصد و سي و شش
341 1484 محسن اسلامی قرائتی عباسعلی اسلامی قرائتی 1727 يك هزار و هفتصد و بيست و هفت
342 5725 پژمان شمس فريدون 1726 يك هزار و هفتصد و بيست و شش
343 5841 محسن صابری محمدحسن 1725 يك هزار و هفتصد و بيست و پنج
344 2245 محمد بهرامی خلیل اله 1724 يك هزار و هفتصد و بيست و چهار
345 2169 بهبود برمک رجب 1722 يك هزار و هفتصد و بيست و دو
346 2991 سیدمحسن حسینی سید عبدالرضا 1716 يك هزار و هفتصد و شانزده
347 2128 اسماعیل بخشی ثمرین ابراهیم 1711 يك هزار و هفتصد و يازده
348 6726 زهرا فاتحی هدایت 1705 يك هزار و هفتصد و پنج
349 5864 افسانه صادقی علی 1703 يك هزار و هفتصد و سه
350 8711 علی نوری مصطفی 1700 يك هزار و هفتصد
351 4754 محمدعلی رجائی نیا عباس 1699 يك هزار و ششصد و نود و نه
352 7697 محمدرضا محمدصالحی فتح الله 1694 يك هزار و ششصد و نود و چهار
353 7647 زهرا مجیدیان محمدرضا 1693 يك هزار و ششصد و نود و سه
354 7795 علی محمدی ترکاشوند محمدعلي 1692 يك هزار و ششصد و نود و دو
355 8284 میثم موسائی صدراله 1687 يك هزار و ششصد و هشتاد و هفت
356 4851 ذوالفقار رشیدی محمدرضا 1678 يك هزار و ششصد و هفتاد و هشت
357 6586 حمزه علی پور رشيد 1667 يك هزار و ششصد و شصت و هفت
358 6528 زینب عشقی صفر 1665 يك هزار و ششصد و شصت و پنج
359 5652 علی شرکت احمد 1664 يك هزار و ششصد و شصت و چهار
360 4418 فریدون خدایاری محمد جعفر 1657 يك هزار و ششصد و پنجاه و هفت
361 4856 محمدامین رضاپور محمود 1650 يك هزار و ششصد و پنجاه
362 1181 سعید ابوالحسنی ثمرین صبرعلی 1645 يك هزار و ششصد و چهل و پنج
363 1421 حبیب اله آراسته راد غلامرضا 1645 يك هزار و ششصد و چهل و پنج
364 1944 محمد بابائی یدالله 1636 يك هزار و ششصد و سي و شش
365 1182 محمدامین ابوالحسنی چیمه اسماعيل 1631 يك هزار و ششصد و سي و يك
366 6162 علی طاهری رجبعلی 1628 يك هزار و ششصد و بيست و هشت
367 4756 رحیم رجب نژاد محمد حسین 1627 يك هزار و ششصد و بيست و هفت
368 6594 یعقوب علی حسن صديار 1627 يك هزار و ششصد و بيست و هفت
369 7695 مهدی محمدزاده ولي 1627 يك هزار و ششصد و بيست و هفت
370 6749 فاطمه سادات فاطمی سيدابوالفضل 1625 يك هزار و ششصد و بيست و پنج
371 1614 مرضیه السادات اصفهانی سید جلال 1610 يك هزار و ششصد و ده
372 6415 علیرضا عباسی ابواحسن 1608 يك هزار و ششصد و هشت
373 6786 مریم فخر امير 1603 يك هزار و ششصد و سه
374 5475 علی سوری محمد 1600 يك هزار و ششصد
375 7574 زهرا کیان منش محمدباقر 1593 يك هزار و پانصد و نود و سه
376 1169 احمد ابریشمی حميد 1590 يك هزار و پانصد و نود
377 4826 محمد رستمی علی جان 1588 يك هزار و پانصد و هشتاد و هشت
378 5948 میرحسین صدرچهرق سید عبدالله 1587 يك هزار و پانصد و هشتاد و هفت
379 2779 مهدیه جهان پناه مسعود 1586 يك هزار و پانصد و هشتاد و شش
380 5746 فرید شهاب محمدصادق 1586 يك هزار و پانصد و هشتاد و شش
381 7694 مهدی محمدزاده نصراله 1584 يك هزار و پانصد و هشتاد و چهار
382 4652 امیرحسین دلشاد غلام حسین 1582 يك هزار و پانصد و هشتاد و دو
383 2982 سیداحمد حسینی سيدرضا 1575 يك هزار و پانصد و هفتاد و پنج
384 7446 علیرضا کمالی بديل 1575 يك هزار و پانصد و هفتاد و پنج
385 2774 حسن جمشیدی نژاد حسین 1571 يك هزار و پانصد و هفتاد و يك
386 5286 علیرضا سخائی يزدان 1571 يك هزار و پانصد و هفتاد و يك
387 6727 مهدی فاتحی محمد علی 1562 يك هزار و پانصد و شصت و دو
388 7877 رضا مرادی حاجي محمد 1556 يك هزار و پانصد و پنجاه و شش
389 4868 سامان رضائی حسن 1554 يك هزار و پانصد و پنجاه و چهار
390 1667 سیدحسن افضل نیا یحیی 1552 يك هزار و پانصد و پنجاه و دو
391 7225 عباس کاظمی نجف آبادی قاسم 1552 يك هزار و پانصد و پنجاه و دو
392 1846 یاور انصاری عسكر 1548 يك هزار و پانصد و چهل و هشت
393 5227 جلیل سالاری شهربابکی محمد مهدی 1544 يك هزار و پانصد و چهل و چهار
394 1672 فرهاد آقابیک فرج اله 1540 يك هزار و پانصد و چهل
395 4456 علیرضا خزائی كرمرضا 1538 يك هزار و پانصد و سي و هشت
396 1174 مرتضی ابن علی پور حاصل 1529 يك هزار و پانصد و بيست و نه
397 4159 ذبیح الله حسینی نژادقوشه گنبد احمد 1520 يك هزار و پانصد و بيست
398 1691 سیدحسن آقامحمدی سيدمقصود 1518 يك هزار و پانصد و هجده
399 6448 سعید عبدالملکی محمد مراد 1517 يك هزار و پانصد و هفده
400 4988 علی روحانی تبار هدايت اله 1514 يك هزار و پانصد و چهارده
401 5512 فخرالدین سیفی علي 1513 يك هزار و پانصد و سيزده
402 1425 سعید آرانی آقارضا 1511 يك هزار و پانصد و يازده
403 8552 جواد نامجومنش محمود 1511 يك هزار و پانصد و يازده
404 6684 شیوا غلامی فرهاد 1510 يك هزار و پانصد و ده
405 4861 عبدالرضا رضانژادزیده سرائی غلامرضا 1504 يك هزار و پانصد و چهار
406 1918 اعظم ایمانیان بیدگلی محمد 1499 يك هزار و چهارصد و نود و نه
407 6851 راضیه فرقانی حسن 1498 يك هزار و چهارصد و نود و هشت
408 5178 حسین زمانی سيف اله 1497 يك هزار و چهارصد و نود و هفت
409 8525 خشایار نادی بهرام 1496 يك هزار و چهارصد و نود و شش
410 1644 مجید افتخاری محمد 1492 يك هزار و چهارصد و نود و دو
411 1745 علیرضا اکبری محمد 1492 يك هزار و چهارصد و نود و دو
412 4298 مهرداد خداوردیان علی 1483 يك هزار و چهارصد و هشتاد و سه
413 7561 مسلم گودرزی ولی اله 1477 يك هزار و چهارصد و هفتاد و هفت
414 7171 حسن قلی زاده حسين 1470 يك هزار و چهارصد و هفتاد
415 6269 فاطمه عاشق رمضان 1463 يك هزار و چهارصد و شصت و سه
416 4969 ندا رنج کش مهربان رضا 1459 يك هزار و چهارصد و پنجاه و نه
417 4825 محسن رستمی علی رضا 1456 يك هزار و چهارصد و پنجاه و شش
418 1741 پیمان اکبری اسماعيل 1444 يك هزار و چهارصد و چهل و چهار
419 1156 محمد ابراهیمی لطفعلي 1441 يك هزار و چهارصد و چهل و يك
420 2998 علی اکبر حسینی داود 1439 يك هزار و چهارصد و سي و نه
421 4958 مرضیه رمضانی ابوالفضل 1439 يك هزار و چهارصد و سي و نه
422 6645 امیر علی عسگری سهی داود 1435 يك هزار و چهارصد و سي و پنج
423 7726 داور محمدی داريوش 1434 يك هزار و چهارصد و سي و چهار
424 7644 زهره مجیدی جلال 1433 يك هزار و چهارصد و سي و سه
425 2411 حسین پاک سرشت ذبيح الله 1430 يك هزار و چهارصد و سي
426 6914 فاطمه فیاضی اکبر 1428 يك هزار و چهارصد و بيست و هشت
427 7856 پگاه مختاری حجت الله 1428 يك هزار و چهارصد و بيست و هشت
428 6848 فریده فرزین حسين علي 1425 يك هزار و چهارصد و بيست و پنج
429 1976 فرزانه باقری شیرویه 1423 يك هزار و چهارصد و بيست و سه
430 1512 حمیدرضا اسدی مهدی 1421 يك هزار و چهارصد و بيست و يك
431 7182 معصومه کارخانهء مهدی 1409 يك هزار و چهارصد و نه
432 6171 محمدحسین طاهری آکردی حبيب اله 1408 يك هزار و چهارصد و هشت
433 8286 بتول سادات موسوی يحي 1407 يك هزار و چهارصد و هفت
434 2121 محمدرضا بختیاری قربانعلی 1402 يك هزار و چهارصد و دو
435 2842 زهرا چیذری غلامعلی 1400 يك هزار و چهارصد
436 8916 محمدحسن وکیل پور قربان 1399 يك هزار و سيصد و نود و نه
437 1228 نبی الله احمدلو روح الله 1393 يك هزار و سيصد و نود و سه
438 8281 مهدی مودت طاهر 1392 يك هزار و سيصد و نود و دو
439 1469 امیر آزادی تیمور 1389 يك هزار و سيصد و هشتاد و نه
440 2415 فاطمه پایرون علي بخش 1389 يك هزار و سيصد و هشتاد و نه
441 1742 حامد اکبری نصراله 1387 يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت
442 6686 فاطمه غلامی احمد 1383 يك هزار و سيصد و هشتاد و سه
443 4685 اشتر دوستی مالك اشتر 1381 يك هزار و سيصد و هشتاد و يك
444 2746 محسن جعفریان رمضان 1380 يك هزار و سيصد و هشتاد
445 4879 محسن رضائی علي رضا 1376 يك هزار و سيصد و هفتاد و شش
446 7917 فاطمه مروی غلامرضا 1374 يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار
447 8282 زینب موذن کلور محمد 1374 يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار
448 6987 غلامرضا قدیری دیدارقلی 1373 يك هزار و سيصد و هفتاد و سه
449 6242 سعید طیبی میگونی محمدرحيم 1366 يك هزار و سيصد و شصت و شش
450 6418 محمد عباسی رضا 1366 يك هزار و سيصد و شصت و شش
451 5865 افسانه صادقی ابراهیم 1359 يك هزار و سيصد و پنجاه و نه
452 4672 محمود دهقانی كريم 1356 يك هزار و سيصد و پنجاه و شش
453 8766 صادق هادی پور حسینقلی 1355 يك هزار و سيصد و پنجاه و پنج
454 2974 رضا حسینی منتعلی 1351 يك هزار و سيصد و پنجاه و يك
455 8851 مصطفی واحدشیرتری گل محمد 1351 يك هزار و سيصد و پنجاه و يك
456 1557 طیبه سادات اسماعیلی سيدمحمد 1350 يك هزار و سيصد و پنجاه
457 8499 سیدحسین میرهادی سيدعلي 1350 يك هزار و سيصد و پنجاه
458 1257 علی احمدی حسن 1341 يك هزار و سيصد و چهل و يك
459 7195 سیدحسن کاشی سیدمحمد 1341 يك هزار و سيصد و چهل و يك
460 5794 اسد شیرازی رحمت اله 1340 يك هزار و سيصد و چهل
461 4586 افسانه داننده علی 1339 يك هزار و سيصد و سي و نه
462 8675 موسی نوابی اقامير 1336 يك هزار و سيصد و سي و شش
463 2296 علیرضا پاکدین امیری محمد 1330 يك هزار و سيصد و سي
464 7925 حمید مزینانی علی اکبر 1328 يك هزار و سيصد و بيست و هشت
465 8856 علی واشقانی فراهانی ذبیح اله 1317 يك هزار و سيصد و هفده
466 6657 پوریا علیمردانی مصطفي 1315 يك هزار و سيصد و پانزده
467 4699 سمیرا ذوالفقاری نیک انجام مظفر 1313 يك هزار و سيصد و سيزده
468 1892 غلامرضا الیاسی علي اصغر 1312 يك هزار و سيصد و دوازده
469 4869 سجاد رضائی عباس 1310 يك هزار و سيصد و ده
470 5456 فاطمه سمواتی حسین 1306 يك هزار و سيصد و شش
471 4115 محرم حسینی فرامر ز 1304 يك هزار و سيصد و چهار
472 6511 شهباز عزیزی گلین قشلاقی التفات 1302 يك هزار و سيصد و دو
473 1959 محمدرضا باستانی کاریزکی عزيزاله 1301 يك هزار و سيصد و يك
474 1545 منصور اسکندری رازلیقی حمزه 1299 يك هزار و دويست و نود و نه
475 6221 فریده طهماسبی احمد 1297 يك هزار و دويست و نود و هفت
476 8748 محمدحسین نیک نام محمود 1295 يك هزار و دويست و نود و پنج
477 4885 مسعود رضائی مومن 1294 يك هزار و دويست و نود و چهار
478 8295 سیدحسین موسوی سیدکرم 1291 يك هزار و دويست و نود و يك
479 1529 حسینعلی اسکندری مظفر 1290 يك هزار و دويست و نود
480 2819 زینب چلبی ئی سلطانعلي 1289 يك هزار و دويست و هشتاد و نه
481 1654 امین افشار نادر 1287 يك هزار و دويست و هشتاد و هفت
482 6694 سیدمحمدزهیر غرضی سيدمحمد 1286 يك هزار و دويست و هشتاد و شش
483 5768 حسین شورورزی علي 1279 يك هزار و دويست و هفتاد و نه
484 4662 امیرهوشنگ دقایقی حسن 1276 يك هزار و دويست و هفتاد و شش
485 4417 رضا خدائی بیله درق عوض 1267 يك هزار و دويست و شصت و هفت
486 2762 علی جمالی عیوض 1265 يك هزار و دويست و شصت و پنج
487 4249 امیر خادمی نوری محمود 1265 يك هزار و دويست و شصت و پنج
488 6819 حمیدرضا فراهانی فرد محمدحسن 1265 يك هزار و دويست و شصت و پنج
489 8719 پیمان نوشادی خسرو 1265 يك هزار و دويست و شصت و پنج
490 1267 مهرداد احمدی جابر 1260 يك هزار و دويست و شصت
491 8121 محمد معلم حسین 1259 يك هزار و دويست و پنجاه و نه
492 7289 مهدی کریمی علي 1257 يك هزار و دويست و پنجاه و هفت
493 5698 منیر شکرگزار غلامرضا 1254 يك هزار و دويست و پنجاه و چهار
494 7674 حسین محسنی محمد قلی 1254 يك هزار و دويست و پنجاه و چهار
495 1416 محمدرضا آذرپندار عباس 1253 يك هزار و دويست و پنجاه و سه
496 6141 هادی طالبیان مقدم بهمن 1253 يك هزار و دويست و پنجاه و سه
497 1461 کامران آرین منش عادل 1252 يك هزار و دويست و پنجاه و دو
498 2971 علی اکبر حسین نژاد جلیل 1250 يك هزار و دويست و پنجاه
499 5174 مجید زکی لو صدق علی 1249 يك هزار و دويست و چهل و نه
500 1952 زهرا باروط چی عباس 1246 يك هزار و دويست و چهل و شش
501 4462 صادق خسرو عزيز 1246 يك هزار و دويست و چهل و شش
502 2177 عبدالرضا بزرگ نژادنوبیجاری حسن 1245 يك هزار و دويست و چهل و پنج
503 1475 علی اکبر آسا علی اصغر 1243 يك هزار و دويست و چهل و سه
504 6522 عباس عسگری صفرعلی 1243 يك هزار و دويست و چهل و سه
505 6624 زهرا علی زاده جدا قربان 1236 يك هزار و دويست و سي و شش
506 4889 معصومه رضائیان قمی حسینعلی 1234 يك هزار و دويست و سي و چهار
507 5674 نرگس شعبان خمسه محمدرضا 1233 يك هزار و دويست و سي و سه
508 2794 آرش جوانمرد محمد علی 1228 يك هزار و دويست و بيست و هشت
509 8565 علیرضا نجابت احمد 1228 يك هزار و دويست و بيست و هشت
510 2827 مژگان چیت ساز احمد 1217 يك هزار و دويست و هفده
511 4918 مرضیه رضوانی خجسته رحیم 1216 يك هزار و دويست و شانزده
512 5926 مجید صحاف محمدحسین 1212 يك هزار و دويست و دوازده
513 6862 فرشاد فرهادی علي 1212 يك هزار و دويست و دوازده
514 4118 منوچهر حسینی کرمعلی 1211 يك هزار و دويست و يازده
515 8794 سیدجلال هاشمی انجه رضا 1211 يك هزار و دويست و يازده
516 2454 رجب پناهی قنبر 1208 يك هزار و دويست و هشت
517 2486 حامد پیراسته عدالت 1207 يك هزار و دويست و هفت
518 4474 محمدجعفر خسروی علی ناز 1203 يك هزار و دويست و سه
519 2711 رسول جریده جعفر قلی 1202 يك هزار و دويست و دو
520 5867 حسن صادقی حیدر 1199 يك هزار و يکصد و نود و نه
521 2751 سیاوش جعفری مرنی محمدشریف 1197 يك هزار و يکصد و نود و هفت
522 8464 سیدمحمد میرتبار سید یحیی 1197 يك هزار و يکصد و نود و هفت
523 2988 سیدعلی اکبر حسینی سيدمحمد 1196 يك هزار و يکصد و نود و شش
524 7528 مجید گندم کار سيف اله 1196 يك هزار و يکصد و نود و شش
525 5175 زهرا زمانلو رمضانعلی 1192 يك هزار و يکصد و نود و دو
526 5916 مهدی صباحی مسيب 1189 يك هزار و يکصد و هشتاد و نه
527 8914 سیده فاطمه وفائی سيدحيدر 1189 يك هزار و يکصد و هشتاد و نه
528 7874 امین مرادی محمود 1187 يك هزار و يکصد و هشتاد و هفت
529 7465 رضا کوشش کردشولی علیمراد 1185 يك هزار و يکصد و هشتاد و پنج
530 4686 محمدحسن دوستی سبز خدا 1183 يك هزار و يکصد و هشتاد و سه
531 8941 مرتضی یاراحمدی علي محمد 1181 يك هزار و يکصد و هشتاد و يك
532 4255 محمدرضا خاکباز رضا 1179 يك هزار و يکصد و هفتاد و نه
533 5482 علیرضا سیاح غلام حسن 1176 يك هزار و يکصد و هفتاد و شش
534 7899 فرید مردانی فرج اله 1176 يك هزار و يکصد و هفتاد و شش
535 8951 علی لیالی محممدعلی 1176 يك هزار و يکصد و هفتاد و شش
536 1271 علی اصغر احمدی الاشتی اكبر 1173 يك هزار و يکصد و هفتاد و سه
537 4221 مهدی حیدری اژدر 1170 يك هزار و يکصد و هفتاد
538 8429 رضا موسوی راد ميرحيدر 1170 يك هزار و يکصد و هفتاد
539 4771 عبدالعلی رحمانیان قنبر 1168 يك هزار و يکصد و شصت و هشت
540 5569 مژگان شادالوئی غلامعلی 1167 يك هزار و يکصد و شصت و هفت
541 1619 محمود اعتمادی هادی 1162 يك هزار و يکصد و شصت و دو
542 4145 سیداحمد حسینی شریف سید عباس 1158 يك هزار و يکصد و پنجاه و هشت
543 1194 سلیمان ابید عبداله 1157 يك هزار و يکصد و پنجاه و هفت
544 5782 محسن شیخ علیالواسانی عبدالعظيم 1157 يك هزار و يکصد و پنجاه و هفت
545 5976 نسرین صفری علیرضا 1150 يك هزار و يکصد و پنجاه
546 1814 یوسف امین غفاری قره شیران ذوالفقار 1149 يك هزار و يکصد و چهل و نه
547 6951 مهدی قاسمی تقی 1149 يك هزار و يکصد و چهل و نه
548 8987 هادی یوسفی تربتی قدير 1146 يك هزار و يکصد و چهل و شش
549 2141 محمد بدخشان رضا 1145 يك هزار و يکصد و چهل و پنج
550 8744 طیبه نیک رفتار غلامحسین 1145 يك هزار و يکصد و چهل و پنج
551 1895 محدثه ایجوی علي آقا 1144 يك هزار و يکصد و چهل و چهار
552 8854 فاطمه واسعی عسکری 1144 يك هزار و يکصد و چهل و چهار
553 8892 اسماعیل وزیری محمد 1144 يك هزار و يکصد و چهل و چهار
554 8676 ابوالفضل نوائی رمضان 1140 يك هزار و يکصد و چهل
555 2898 حبیب اله حبیبی قاسم 1138 يك هزار و يکصد و سي و هشت
556 4966 محمدرضا رموزی رضا 1138 يك هزار و يکصد و سي و هشت
557 6556 سکینه عمرانی سيد اشرف 1138 يك هزار و يکصد و سي و هشت
558 8174 سمیه ملکی قربانعلی 1137 يك هزار و يکصد و سي و هفت
559 1698 منصور آقانصیر محمد ابراهیم 1135 يك هزار و يکصد و سي و پنج
560 7485 زهرا گلچین شاد علی محمد 1135 يك هزار و يکصد و سي و پنج
561 6722 محمد غیاثی ولی اله 1134 يك هزار و يکصد و سي و چهار
562 7546 محمدحسن گودرزوندچگینی اكبر 1133 يك هزار و يکصد و سي و سه
563 1919 امیرمحمد آل یمین علی اکبر 1132 يك هزار و يکصد و سي و دو
564 5491 سیدمرتضی سیدصالحی سيد حسن 1130 يك هزار و يکصد و سي
565 2889 مصطفی حاجی محمدی رضا 1127 يك هزار و يکصد و بيست و هفت
566 6692 مصطفی غربی جله گران ابراهيم 1127 يك هزار و يکصد و بيست و هفت
567 1978 محمد باقری محمد 1125 يك هزار و يکصد و بيست و پنج
568 2282 عبدالرحیم پاپی عزت اله 1125 يك هزار و يکصد و بيست و پنج
569 7679 معصومه محسنی سربندی محمود 1122 يك هزار و يکصد و بيست و دو
570 1996 حمیدرضا بحیرائی رضا 1109 يك هزار و يکصد و نه
571 4841 محمد رسول نیا تارويردي 1108 يك هزار و يکصد و هشت
572 6781 مهدی فتوحی حسن 1106 يك هزار و يکصد و شش
573 4187 مریم حکیمی داود 1105 يك هزار و يکصد و پنج
574 4278 قربان خبیر منصور 1104 يك هزار و يکصد و چهار
575 2719 پرویز جعفری رشید 1103 يك هزار و يکصد و سه
576 6759 مونا فانی ملکی محمدعلی 1099 يك هزار و نود و نه
577 4778 سعید رحمتی نریمان 1098 يك هزار و نود و هشت
578 1642 حسین افتخاری علي اصغر 1097 يك هزار و نود و هفت
579 7445 ابوالفضل کمالی عباسعلي 1094 يك هزار و نود و چهار
580 2544 محمدرضا بیگدلی علي اصغر 1093 يك هزار و نود و سه
581 5272 علی اکبر ستوده قربانعلي 1092 يك هزار و نود و دو
582 6642 محمدطاهر علی عسگری مسعودرضا 1090 يك هزار و نود
583 8249 فائزه مهدی پناه خدارحم 1088 يك هزار و هشتاد و هشت
584 1418 علی آذرحزین شيرعلي 1086 يك هزار و هشتاد و شش
585 2545 آذر بیگلری قدرت الله 1086 يك هزار و هشتاد و شش
586 6922 محمدحسن قادری حسين 1084 يك هزار و هشتاد و چهار
587 5644 مالک شجاعی جشوقانی حبيب 1083 يك هزار و هشتاد و سه
588 7271 ابوالفضل کرمی رجب 1083 يك هزار و هشتاد و سه
589 1128 ابوالحسن ابراهیمی عبدالحسين 1082 يك هزار و هشتاد و دو
590 5156 محمد زراعتکار احمد 1082 يك هزار و هشتاد و دو
591 7895 مرتضی مرتضوی حسین 1077 يك هزار و هفتاد و هفت
592 2626 زینب توفیقی حسن 1074 يك هزار و هفتاد و چهار
593 5729 عبدالرضا شمس آبادی زاده موسی 1073 يك هزار و هفتاد و سه
594 7197 احمد کاظمی حجت الله 1072 يك هزار و هفتاد و دو
595 4511 حسین خوب بخت رضا 1071 يك هزار و هفتاد و يك
596 8242 نسرین مهدوی نرگس آباد سعیداله 1071 يك هزار و هفتاد و يك
597 5141 موسی زارع پور الله بخش 1070 يك هزار و هفتاد
598 7549 حمیدرضا گودرزی غلامعلي 1066 يك هزار و شصت و شش
599 6411 رضا عباسی رمضان 1065 يك هزار و شصت و پنج
600 6581 حمیدرضا علیان ابراهيم 1065 يك هزار و شصت و پنج
601 5871 سعید صادقی حسين رضا 1063 يك هزار و شصت و سه
602 1747 محمدرحیم اکبری شعبانعلي 1055 يك هزار و پنجاه و پنج
603 7612 علیرضا ماهپور حميد 1053 يك هزار و پنجاه و سه
604 2979 سیدابوذر حسینی سیدعلی اکبر 1049 يك هزار و چهل و نه
605 5949 مرضیه صدرزاده مصطفي 1049 يك هزار و چهل و نه
606 8456 حسنی السادات میبدی سيدعلي 1048 يك هزار و چهل و هشت
607 4625 داود درزی حسين 1046 يك هزار و چهل و شش
608 7689 مجید محمدخانی علی 1045 يك هزار و چهل و پنج
609 8762 زهرا هادیان رسنان عليرضا 1045 يك هزار و چهل و پنج
610 4465 محسن خسروآبادی علي اكبر 1044 يك هزار و چهل و چهار
611 1558 عباداله اسماعیلی رضا 1042 يك هزار و چهل و دو
612 2826 مرضیه چیت ساز لطف اله 1042 يك هزار و چهل و دو
613 1225 امیرعلی احمدپور مرحمت 1041 يك هزار و چهل و يك
614 6879 سیدفرهنگ فصیحی لنگرودی سيدمهدي 1038 يك هزار و سي و هشت
615 4566 افشار دارابی خداداد 1035 يك هزار و سي و پنج
616 2447 مهدی پروین امیر 1034 يك هزار و سي و چهار
617 4648 حسن دستاران ولي خون 1024 يك هزار و بيست و چهار
618 7656 مهدی محبی محمود 1024 يك هزار و بيست و چهار
619 1565 مجتبی اسمعیل بیگی محمدعلي 1021 يك هزار و بيست و يك
620 4957 محمد رمضانی يداله 1020 يك هزار و بيست
621 2679 مهدی جلالی مقدم عبداله 1018 يك هزار و هجده
622 2287 مصطفی پارسای جمیل غلام رضا 1014 يك هزار و چهارده
623 2818 سیدمحمدرضا چاوشی ها سيداحمد 1013 يك هزار و سيزده
624 1714 حمیدرضا آقایاری حسین 1011 يك هزار و يازده
625 7448 فاطمه کمساری ماشاالله 1011 يك هزار و يازده
626 5641 غلامرضا شجاعی مندنی 1006 يك هزار و شش
627 4291 جبار خدادوست محمدعلي 1004 يك هزار و چهار
628 5441 بهمن سعیدیان راد امامقلي 1004 يك هزار و چهار
629 6954 نیما قاسمی عزیزاله 1003 يك هزار و سه
630 2572 عباسعلی تسنیمی محمود 1001 يك هزار و يك
631 4585 نواب دانشی علی رحم 1001 يك هزار و يك
632 2865 محمد حاج حسینی عباس 998 نهصد و نود و هشت
633 6767 مهران فتح اله زاده اردبیلی قربانعلي 997 نهصد و نود و هفت
634 7759 مهدی محمدی محمد حسين 986 نهصد و هشتاد و شش
635 5891 ناصر صادقی مهدی 985 نهصد و هشتاد و پنج
636 1822 زهرا امینی هرق بهلول 984 نهصد و هشتاد و چهار
637 7698 مهدیه محمدطاهر فرامرز 981 نهصد و هشتاد و يك
638 5271 سروش ستوده محمدنقي 980 نهصد و هشتاد
639 7529 محمدجواد گندمکار علي 979 نهصد و هفتاد و نه
640 5651 سیدمسعود شرفی راد سيدداود 978 نهصد و هفتاد و هشت
641 4998 محمدمهدی روشنکار عبدالحميد 977 نهصد و هفتاد و هفت
642 6716 حامد غفاری آشتیانی علي 974 نهصد و هفتاد و چهار
643 8515 سیدعزیزاله میریوسفی رحیم 973 نهصد و هفتاد و سه
644 5495 سیدروح اله سیدی سيد محمد علي 970 نهصد و هفتاد
645 7668 حسن محرم نژاد حجت الله 968 نهصد و شصت و هشت
646 2214 سجاد به پسند قدرت اله 965 نهصد و شصت و پنج
647 6558 جعفر عموزادمهدیرجی اله قلی 963 نهصد و شصت و سه
648 7847 ابراهیم محمودیان حسينعلي 961 نهصد و شصت و يك
649 7677 محمود محسنی راد علي 960 نهصد و شصت
650 8492 سیدعباس میرکاظمی سید حسین 960 نهصد و شصت
651 1284 سعید اخروی محمدعلي 959 نهصد و پنجاه و نه
652 8957 کیارش یزدان فر علي اكبر 958 نهصد و پنجاه و هشت
653 1796 عباس امیری پور صيد علي 957 نهصد و پنجاه و هفت
654 2161 بهزاد برزگر نجف 957 نهصد و پنجاه و هفت
655 5819 رضا شیرین آبادی فراهانی محمدجواد 957 نهصد و پنجاه و هفت
656 2976 سیدابوالفضل حسینی سيداحمد 956 نهصد و پنجاه و شش
657 6776 محمد فتحی حسين رضا 955 نهصد و پنجاه و پنج
658 7626 شهاب متین منصور 955 نهصد و پنجاه و پنج
659 8646 ابراهیم نعمتی اسماعیل 952 نهصد و پنجاه و دو
660 8746 محمدجواد نیک فر مرادقلی 951 نهصد و پنجاه و يك
661 1449 سیدمحمد ارغوانی سيدرضا 949 نهصد و چهل و نه
662 7198 امیر کاظمی صفت اله 949 نهصد و چهل و نه
663 2946 ابراهیم حسنی عباس 947 نهصد و چهل و هفت
664 8154 مرتضی مقیمی مستان آباد محمد 946 نهصد و چهل و شش
665 7419 رسول کسائی محمد حسین 935 نهصد و سي و پنج
666 2729 مهدی جعفری رمضان 934 نهصد و سي و چهار
667 6248 نادر ظفری نورمحمد 934 نهصد و سي و چهار
668 4464 حسن خسروآبادی ابراهيم 932 نهصد و سي و دو
669 5892 یداله صادقی نبي اله 932 نهصد و سي و دو
670 2781 پیمان جهان بیگ لری رحمت الله 931 نهصد و سي و يك
671 5546 سمانه سلیمی محمود 931 نهصد و سي و يك
672 7424 رضا کشاورزنوروزپور رستم 927 نهصد و بيست و هفت
673 5687 محمدرضا شفیعی مسلم 926 نهصد و بيست و شش
674 2669 ذبیح جلالوند نبي 923 نهصد و بيست و سه
675 4681 داود دودانگه محمد 923 نهصد و بيست و سه
676 6489 پیام عزیزی ابوالقاسم 923 نهصد و بيست و سه
677 8246 حمیدرضا مهدیان عبدالله 923 نهصد و بيست و سه
678 1821 اکبر امینی مهر محمد 922 نهصد و بيست و دو
679 5425 فرهاد سعدی فریدون 922 نهصد و بيست و دو
680 6192 رضا طرشتی نژاد محمدرحیم 917 نهصد و هفده
681 5675 حبیب شعبانی حسن 913 نهصد و سيزده
682 5726 صدیقه شمس عباس 912 نهصد و دوازده
683 8546 محمدعلی ناصری کوچه بیوک محمدرضا 911 نهصد و يازده
684 5258 نادر سبحانی ازاد 908 نهصد و هشت
685 1992 حمید بانسی حاجي بابا 907 نهصد و هفت
686 4259 احسان خامنوی خیابانی محمدجواد 907 نهصد و هفت
687 7852 حسین محلوجی محمد 906 نهصد و شش
688 8661 منصور نقدی احمد 906 نهصد و شش
689 2561 سیدمحمود تاج زادقهی سيد عبدالعلي 901 نهصد و يك
690 8694 مهدی نوروزی رمضان 901 نهصد و يك
691 2768 محمود جمشیدوند علي محمد 900 نهصد
692 5424 فاطمه سعادت فینی عباس 900 نهصد
693 2977 سیدابوالفضل حسینی سيدمحمود 899 هشتصد و نود و نه
694 8491 سیدعلی میرفخرائی سید احمد 897 هشتصد و نود و هفت
695 8848 سیدمنصور هود سید علی 897 هشتصد و نود و هفت
696 8445 نجمه سادات موسوی فر سید جلال 896 هشتصد و نود و شش
697 8875 لیلا وثیقی محمود محمد 892 هشتصد و نود و دو
698 5574 علی شالفروش محمود 887 هشتصد و هشتاد و هفت
699 6524 مهدی عسگری حسین 880 هشتصد و هشتاد
700 5716 عباس شکوری محمدعلی 878 هشتصد و هفتاد و هشت
701 4811 آرش رخشان پور اسماعيل 877 هشتصد و هفتاد و هفت
702 2927 علیرضا حسن زاده غلام پري 876 هشتصد و هفتاد و شش
703 5185 نسیم زمانی اكبر 871 هشتصد و هفتاد و يك
704 7262 امیر کرباسی ابراهیم 871 هشتصد و هفتاد و يك
705 6518 حجت عسگری غلامرضا 870 هشتصد و هفتاد
706 5169 محمدحسین زرینه روح الله 869 هشتصد و شصت و نه
707 2519 داود بیتاء فواد 868 هشتصد و شصت و هشت
708 2821 مرتضی چراغی محمود 866 هشتصد و شصت و شش
709 8425 فاطمه سادات موسوی بیوکی سيدعلي اكبر 866 هشتصد و شصت و شش
710 2966 ناصر حسین زاده مرتضی 864 هشتصد و شصت و چهار
711 6982 احسان قدمی محمد علی 861 هشتصد و شصت و يك
712 1651 غلامرضا افسری دودران شيخعلي 860 هشتصد و شصت
713 7974 ریحانه مصفا محمدحسین 860 هشتصد و شصت
714 2661 معصومه ثقفی احمد 858 هشتصد و پنجاه و هشت
715 5221 حسین سالاروند علي 858 هشتصد و پنجاه و هشت
716 8717 مهدی نوری کاردر محمود 856 هشتصد و پنجاه و شش
717 1227 ابراهیم احمدزاده خسرو 855 هشتصد و پنجاه و پنج
718 7685 منصور محمدپور یوسف 854 هشتصد و پنجاه و چهار
719 8177 فتح الله ملکی محمد 854 هشتصد و پنجاه و چهار
720 1259 علیرضا احمدی خدایار 852 هشتصد و پنجاه و دو
721 2529 هادی بی غم اميرقلي 852 هشتصد و پنجاه و دو
722 4695 علی اصغر دیوسالار اسحق 851 هشتصد و پنجاه و يك
723 5824 زهرا شیرینی فردپیله رود بابا 851 هشتصد و پنجاه و يك
724 1176 کاظم ابوالحسن غلامرضا 850 هشتصد و پنجاه
725 6944 ساسان قاسمی عبداله 850 هشتصد و پنجاه
726 4864 حمیدرضا رضائی علی 849 هشتصد و چهل و نه
727 1588 محمدرضا اصلانی اقدم عبداله 848 هشتصد و چهل و هشت
728 2916 مختار حداد جبار 848 هشتصد و چهل و هشت
729 8968 رئوف یعقوبی علي 848 هشتصد و چهل و هشت
730 6796 حمیدرضا فراهان علی 847 هشتصد و چهل و هفت
731 5184 محمدرضا زمانی غلامعلی 845 هشتصد و چهل و پنج
732 4684 محمد دوست قرین ابوالقاسم 844 هشتصد و چهل و چهار
733 2671 افشین جلالی رحمن 842 هشتصد و چهل و دو
734 2947 سعید حسنی الله ویردی 838 هشتصد و سي و هشت
735 5224 محمود سالاری حسن 838 هشتصد و سي و هشت
736 5854 محمد صالحی چلچه ابوالحسن 838 هشتصد و سي و هشت
737 5775 جاوید شیخ علی 835 هشتصد و سي و پنج
738 8227 میثم مهدوی حسين 834 هشتصد و سي و چهار
739 8581 علی نخعی اسمعيل 829 هشتصد و بيست و نه
740 1626 مجید اعلمی رشيد 822 هشتصد و بيست و دو
741 7918 محمدرضا مرویان صفارزاده علی اکبر 822 هشتصد و بيست و دو
742 8774 حسن هاشم پوردستجردی محمد 822 هشتصد و بيست و دو
743 4295 نسرین خدامرادی رجبعلی 820 هشتصد و بيست
744 6485 علی عزتی احمدقلی 818 هشتصد و هجده
745 4171 محمدرضا حصاری محمد 817 هشتصد و هفده
746 8689 شراره نورگستر محمود 817 هشتصد و هفده
747 1965 مهدی باقرشاهی علی اکبر 816 هشتصد و شانزده
748 1246 امینه احمدی مجيد 815 هشتصد و پانزده
749 5171 سالومه زریه داريوش 814 هشتصد و چهارده
750 8594 محمود نصرآبادی علی اکبر 814 هشتصد و چهارده
751 8947 مریم یاورزاده مرزبالی رحمن 812 هشتصد و دوازده
752 2488 جواد پیرانی رازلیقی حسين 811 هشتصد و يازده
753 7187 احمد کارگرمطلق عباس 811 هشتصد و يازده
754 8692 کمال نوروزی عباس 809 هشتصد و نه
755 4299 امید خداویردی سيف اله 808 هشتصد و هشت
756 7915 محسن مروتی اسداله 808 هشتصد و هشت
757 7455 ناصر کهخا حسين 807 هشتصد و هفت
758 6721 مصطفی غیاثوند ولی اله 806 هشتصد و شش
759 4692 راضیه دیندارلو هوشنگ 805 هشتصد و پنج
760 7129 احمد قنبرپور ربیع 805 هشتصد و پنج
761 7168 حسین قلیچ خانی سعيد 805 هشتصد و پنج
762 1198 محمد اثنی عشری نائینی حسن 804 هشتصد و چهار
763 1129 اسمعیل ابراهیمی حسين 802 هشتصد و دو
764 4282 علی خدابخش فرج الله 802 هشتصد و دو
765 1675 محمدنبی آقاتقی مسيح اله 799 هفتصد و نود و نه
766 1968 جمشید باقری احمد 798 هفتصد و نود و هشت
767 7624 هوشنگ متهور دنيامالي 797 هفتصد و نود و هفت
768 7929 مریم مستعلی زاده علی 797 هفتصد و نود و هفت
769 5914 محمدحسین صاف دل بهمن 796 هفتصد و نود و شش
770 7887 مهدی مرادی صادق رمضان 796 هفتصد و نود و شش
771 2645 داریوش توکلی فر ذبیح اله 791 هفتصد و نود و يك
772 2886 مجید حاجی فرجی حسن 791 هفتصد و نود و يك
773 7117 مریم قرلیوند اميراسداله 789 هفتصد و هشتاد و نه
774 7894 سیده صدیقه مرتضوی سيد نعمت اله 788 هفتصد و هشتاد و هشت
775 1244 اردشیر احمدی علي فتاح 787 هفتصد و هشتاد و هفت
776 1476 سیده نیره اسلام سید مصطفی 783 هفتصد و هشتاد و سه
777 1786 فرشید امیراینانلو فیروز 780 هفتصد و هشتاد
778 2766 اصغر جمالی فرد عبد اله 779 هفتصد و هفتاد و نه
779 7747 علی محمدی حسین 777 هفتصد و هفتاد و هفت
780 2817 محسن جوینی نورمحمد 776 هفتصد و هفتاد و شش
781 7526 منوچهر گل محمدی امین الله 776 هفتصد و هفتاد و شش
782 7791 محمد محمدی پور عنايت اله 775 هفتصد و هفتاد و پنج
783 7584 مجید کیوانی محبوب 774 هفتصد و هفتاد و چهار
784 4467 مصطفی خسروانی محمدكريم 771 هفتصد و هفتاد و يك
785 4616 حسین دخت میرزاحسن وحید غلامرضا 767 هفتصد و شصت و هفت
786 8967 جعفر یعقوبی رجبعلی 767 هفتصد و شصت و هفت
787 6652 احمد علی محمدی نافچی رحمت اله 759 هفتصد و پنجاه و نه
788 6946 علی قاسمی غريب 758 هفتصد و پنجاه و هشت
789 5277 سیدحیدر سجادی سيدجعفر 757 هفتصد و پنجاه و هفت
790 5781 حسین شیخ زاده جعفرقلي 757 هفتصد و پنجاه و هفت
791 7267 الهام کرجانی مرتضی 757 هفتصد و پنجاه و هفت
792 2924 حسینعلی حسن پور عباسعلی 756 هفتصد و پنجاه و شش
793 4129 علی اکبر حسینی زاده حجت اله 756 هفتصد و پنجاه و شش
794 5262 احمد سبزعلی عليرضا 755 هفتصد و پنجاه و پنج
795 1876 حمید اوستاخ حسن 754 هفتصد و پنجاه و چهار
796 2625 محمداسماعیل توسلی غلامحسن 753 هفتصد و پنجاه و سه
797 8975 کمال یگانه فر سعید 753 هفتصد و پنجاه و سه
798 8984 محمدمهدی یوسفی حسين 753 هفتصد و پنجاه و سه
799 6187 سعید طبسی محمدعلي 752 هفتصد و پنجاه و دو
800 6262 غلامرضا عابدی کوشالشاه محمد 751 هفتصد و پنجاه و يك
801 8795 جعفر هاشمی پور محمدعلی 751 هفتصد و پنجاه و يك
802 8641 غزاله نظری عارف مصطفی 750 هفتصد و پنجاه
803 6921 محسن قاجاری علی 749 هفتصد و چهل و نه
804 5265 خسرو سپاهی جبار 748 هفتصد و چهل و هشت
805 1874 محمدتقی اوحدی زاده علی اکبر 747 هفتصد و چهل و هفت
806 6127 محمدعلی طالبی محمد 747 هفتصد و چهل و هفت
807 6724 علی فاتح حضرتقلی 746 هفتصد و چهل و شش
808 4217 فرهاد حیدری فرمان 745 هفتصد و چهل و پنج
809 6585 علی علی پناهی ابراهيم 744 هفتصد و چهل و چهار
810 4489 مجتبی خنجری عیدنک محمد 743 هفتصد و چهل و سه
811 4547 امیررضا خلیلی حسن 742 هفتصد و چهل و دو
812 4594 مجید داور ابوالقاسم 742 هفتصد و چهل و دو
813 4224 مهرعلی حیدری حسن 740 هفتصد و چهل
814 5474 اصغر سوری احمد 739 هفتصد و سي و نه
815 8669 احمد نقی زاده علی 738 هفتصد و سي و هشت
816 1845 مصطفی انصاری اسفند يار 737 هفتصد و سي و هفت
817 6288 مسعود عالی دائی احمدی علي 736 هفتصد و سي و شش
818 6861 عزیز فرهادی خانقلی 736 هفتصد و سي و شش
819 1551 هاله اسماعیل نژادشمالی موسي 734 هفتصد و سي و چهار
820 2422 داود پرچمی یداله 734 هفتصد و سي و چهار
821 4215 غلامرضا حیدری عبدالحسین 734 هفتصد و سي و چهار
822 2478 شهروز پورفرد رضا 731 هفتصد و سي و يك
823 8442 سمیه سادات موسوی فر سيدجلال 722 هفتصد و بيست و دو
824 8652 سیدجواد نعمتی میرفاضل 721 هفتصد و بيست و يك
825 5259 سیدمحمدهادی سبحانیان سيدمحمد 719 هفتصد و نوزده
826 6792 سیدکرامت فدائی فضيل 719 هفتصد و نوزده
827 6429 سمانه عبدالباقی محمدحسن 718 هفتصد و هجده
828 6965 سیدحسن قائمی نیری میر صالح 718 هفتصد و هجده
829 7665 حسین محرم خانی علي اصغر 718 هفتصد و هجده
830 2189 محمد بنائیان سفید حسین 715 هفتصد و پانزده
831 1564 مجتبی اسماعیلی آرائی تقي 714 هفتصد و چهارده
832 2552 مهدی بیکی جعفر 714 هفتصد و چهارده
833 5151 نجمه زارعی احمد 714 هفتصد و چهارده
834 1847 شیرین انصاری اشلقی محسن 713 هفتصد و سيزده
835 4541 جواد خلیل ارجمندی شعبانعلي 713 هفتصد و سيزده
836 4898 محمد رضائی قلعه هدايت اله 713 هفتصد و سيزده
837 6625 زهرا علیزاده خطیبانی محمدعلي 712 هفتصد و دوازده
838 1254 سیدمحمدحسین احمدی سيد ابراهيم 711 هفتصد و يازده
839 8467 حسن میرزاخانی احمد 711 هفتصد و يازده
840 6481 حامد عرفانی حمید 710 هفتصد و ده
841 2562 کاظم تبرائی حسین 708 هفتصد و هشت
842 2986 سیدعبدالمهدی حسینی سید احمد 707 هفتصد و هفت
843 8194 امیر منصوری محمد 705 هفتصد و پنج
844 1218 احسان احدمطلقی حسينقلي 704 هفتصد و چهار
845 7142 احمد قنبرنژاد محمد 704 هفتصد و چهار
846 1681 بهنام اقاحسین شیرازی ابوالقاسم 699 ششصد و نود و نه
847 2429 علی پرهیزکاری غلامحسن 698 ششصد و نود و هشت
848 1216 مصطفی احترامی احد 697 ششصد و نود و هفت
849 6545 محمدرضا عظیمی کمال آباد حسين 696 ششصد و نود و شش
850 5469 مهرعلی سوادکوهی خيراله 695 ششصد و نود و پنج
851 6417 مجید عباسی ذکریا 694 ششصد و نود و چهار
852 4886 میرسعید رضائی ميرحسن 691 ششصد و نود و يك
853 5584 محمدحسین شامحمدی ناظم 691 ششصد و نود و يك
854 4424 سینا خرازان محمد 690 ششصد و نود
855 7659 منصور محتشمی كريم 690 ششصد و نود
856 5981 داود صمدی ماشاءاله 685 ششصد و هشتاد و پنج
857 2899 سیدمحمد حبیبی سیدعلی اصغر 684 ششصد و هشتاد و چهار
858 8655 محمدرضا نعمتی ام آباد شكراله 682 ششصد و هشتاد و دو
859 2549 محمدرضا بیگی ابهری عباس 681 ششصد و هشتاد و يك
860 2752 اعظم جعفری نجف آبادی حسن 680 ششصد و هشتاد
861 8598 مهدی نصرتی نیگجه عيسي 680 ششصد و هشتاد
862 5196 سیدمحمد زوارئی سید احمد 679 ششصد و هفتاد و نه
863 6542 محدثه عطائی محمود 678 ششصد و هفتاد و هشت
864 1262 محسن احمدی محمدمهدی 677 ششصد و هفتاد و هفت
865 2528 ابوالفضل بیطرفان نقی 677 ششصد و هفتاد و هفت
866 2546 عظیمه بیگلری کامی محمدعلي 676 ششصد و هفتاد و شش
867 5815 محمد شیرمحمدی محمدقاسم 675 ششصد و هفتاد و پنج
868 4579 فرشید دانش پژوه محمد حسن 673 ششصد و هفتاد و سه
869 5756 صراف شهریاری حسن 673 ششصد و هفتاد و سه
870 6487 مصطفی عزیزخانی فيروز 672 ششصد و هفتاد و دو
871 7216 مهدی کاظمی شكراله 672 ششصد و هفتاد و دو
872 1682 عبدالحمید آقارحیمی شهربابکی عباس 671 ششصد و هفتاد و يك
873 6998 مجید قربانی فراز علی 671 ششصد و هفتاد و يك
874 1982 مصطفی باقری غلامرضا 669 ششصد و شصت و نه
875 4429 علیرضا خرمی عباسعلی 668 ششصد و شصت و هشت
876 1278 افشین احمدی لویه شاعر 667 ششصد و شصت و هفت
877 2798 مهرداد جوانمردی محمد علی 666 ششصد و شصت و شش
878 1598 ساساندخت اصغری ابوالحسن 665 ششصد و شصت و پنج
879 5758 محمدرضا شهریاری احمدرضا 665 ششصد و شصت و پنج
880 6976 محمد قبادی مهر خان یار 664 ششصد و شصت و چهار
881 7589 محمد ملاحسینی غلامرضا 662 ششصد و شصت و دو
882 6474 فاطمه عرب اسدی علي اكبر 661 ششصد و شصت و يك
883 7979 قاسم مطهری اصیل رضا 658 ششصد و پنجاه و هشت
884 5596 علی شاهمرادی فریدونی مهدی 657 ششصد و پنجاه و هفت
885 5876 عباداله صادقی مروت 657 ششصد و پنجاه و هفت
886 5548 فریبرز سلیمی شکراله 656 ششصد و پنجاه و شش
887 6754 سیدمحمود فاطمی عقداء سید مهدی 656 ششصد و پنجاه و شش
888 2918 محمود حدادی عباسعلی 655 ششصد و پنجاه و پنج
889 4128 فاطمه سرور حسینی خیاط جواد 655 ششصد و پنجاه و پنج
890 4694 مهربان دیوبند علی اصغر 654 ششصد و پنجاه و چهار
891 6557 رضا عموزادخلیلی قربانعلی 653 ششصد و پنجاه و سه
892 7578 عباس کلیائی شاداله 653 ششصد و پنجاه و سه
893 2712 سیدحسین جزایری سید جعفر 652 ششصد و پنجاه و دو
894 5285 علی سحری مقدم کاظم 651 ششصد و پنجاه و يك
895 7226 هومن کاغذیان اصغر 651 ششصد و پنجاه و يك
896 2248 مجتبی بهرامی کیان مصطفي 650 ششصد و پنجاه
897 5856 حسین صالحی کجانی قاسمعلي 649 ششصد و چهل و نه
898 6276 محمدرضا عامری برکی صادق 648 ششصد و چهل و هشت
899 2156 محمود برجعلی مرادعلی 647 ششصد و چهل و هفت
900 8181 مرتضی ملکیان ابوالقاسم 647 ششصد و چهل و هفت
901 5866 امیدعلی صادقی حسين 645 ششصد و چهل و پنج
902 8495 سیدداود میرمحمدی سید علی 645 ششصد و چهل و پنج
903 4425 عباس خرازی افرا حسین 644 ششصد و چهل و چهار
904 4846 محسن رسولیان عقيل 641 ششصد و چهل و يك
905 6167 محمدرضا طاهری مجتبي 638 ششصد و سي و هشت
906 4144 سیدمهدی حسینی سیاه پوش سيدمحمد 635 ششصد و سي و پنج
907 5951 زهرا صدرعرفانی فرمان 633 ششصد و سي و سه
908 6894 رضا فکری بارکوسرائی علی 633 ششصد و سي و سه
909 7294 حامد کریمی ابیازنی علي 633 ششصد و سي و سه
910 7541 زهرا گندمی راوندی مرتضی 631 ششصد و سي و يك
911 5567 سیدسلیم سلیلی سيداحمد 630 ششصد و سي
912 1776 سیدعلیرضا امیدوارمعصومی سيدمجتبي 627 ششصد و بيست و هفت
913 6864 مجید فرهمند علی 626 ششصد و بيست و شش
914 1548 اسماعیل اسماعیل زاده ابراهيم خليل 625 ششصد و بيست و پنج
915 7278 محمدحسین کریم غلامحسین 625 ششصد و بيست و پنج
916 8197 هادی منصوری حسين 624 ششصد و بيست و چهار
917 8117 اسداله معظمی گودرزی محمد حسن 623 ششصد و بيست و سه
918 7412 محمدعلی کریمی دردشتی محمدحسين 621 ششصد و بيست و يك
919 7971 بهرام مصر محمد 618 ششصد و هجده
920 5226 عباسعلی ساریجالو شریف 616 ششصد و شانزده
921 4649 علی دستافر محمدرضا 610 ششصد و ده
922 5186 سکینه زمانی کوخالو زين العابدين 610 ششصد و ده
923 5284 ابراهیم سحرخیزتشریق مطلبعلي 609 ششصد و نه
924 7122 رضا قسیمی احمد 609 ششصد و نه
925 1497 احمد اسدالهی فرد عبدالرضا 608 ششصد و هشت
926 2115 ابوالفضل بخت جو علی حیدر 608 ششصد و هشت
927 5195 رضا زهروی ایرج 605 ششصد و پنج
928 7688 مجتبی محمدحسینی کرمعلی 605 ششصد و پنج
929 1589 محمد اصلانی یکتا حسين 604 ششصد و چهار
930 2681 محسن جلالی لواسانی ابوالقاسم 602 ششصد و دو
931 5857 محمدطیب صادق حبيب 602 ششصد و دو
932 6656 محمدحسین علی مددی مهدي 602 ششصد و دو
933 7287 مجتبی کریمی عباس 601 ششصد و يك
934 4288 حمیدرضا خداداد علي اكبر 600 ششصد
935 4581 محمدابراهیم دانشمندی محمدرضا 597 پانصد و نود و هفت
936 5451 داریوش سلمانیان منصور 597 پانصد و نود و هفت
937 6679 حجت غلام پور غلام 597 پانصد و نود و هفت
938 7615 جواد ملائی علي محمد 596 پانصد و نود و شش
939 4228 حسن حیدری نراقی محمد 595 پانصد و نود و پنج
940 6717 محمدمحسن غفوریان نادرنژاد محمد 595 پانصد و نود و پنج
941 8649 حمید نعمتی حمزه 594 پانصد و نود و چهار
942 5754 محمد شهرکی محمد علی 592 پانصد و نود و دو
943 2688 محمد جبلی اسداله 589 پانصد و هشتاد و نه
944 8976 حسین یوسفوند رحیم 589 پانصد و هشتاد و نه
945 7186 معصومه کارگربنه کهل علی 588 پانصد و هشتاد و هشت
946 8421 سیدمحمدهادی موسویان سيدقاسم 588 پانصد و هشتاد و هشت
947 7717 امید محمدی محمدتقي 586 پانصد و هشتاد و شش
948 2526 سعید بیژن علي 585 پانصد و هشتاد و پنج
949 5229 محمود ساسانی کاظم 584 پانصد و هشتاد و چهار
950 4522 مسلم خوش بیان غلامرضا 583 پانصد و هشتاد و سه
951 5261 علی سبزخانی اسداله 583 پانصد و هشتاد و سه
952 4167 میرمحمد حشمتی سيدعلي 580 پانصد و هشتاد
953 1624 علیرضا اعجازی علی اکبر 577 پانصد و هفتاد و هفت
954 6859 بشیر فرهادی کاظم 577 پانصد و هفتاد و هفت
955 5122 محمدعلی ریاضت محمدصادق 571 پانصد و هفتاد و يك
956 6752 سیداحسان فاطمیان راد سید رضا 568 پانصد و شصت و هشت
957 1427 محمد ارتحالی رضا 566 پانصد و شصت و شش
958 7126 مجتبی قمری محمد 563 پانصد و شصت و سه
959 4162 سیدسجاد حسینی له داربنی سيدعباس 561 پانصد و شصت و يك
960 1882 علیرضا اولیائی منش علی 557 پانصد و پنجاه و هفت
961 5179 عبدالله زمانی عبدالرضا 557 پانصد و پنجاه و هفت
962 8615 علی اصغر نظامپور اقبال 557 پانصد و پنجاه و هفت
963 5881 غلامرضا صادقی محمد رضا 555 پانصد و پنجاه و پنج
964 4125 سیده صفیه حسینی باغسنگانی سید عبدالله 554 پانصد و پنجاه و چهار
965 8496 سیدمیثم میرمحمدی سيدمحمدحسين 553 پانصد و پنجاه و سه
966 1454 علیرضا آریازند مرتضی 552 پانصد و پنجاه و دو
967 5466 مرتضی سهندی محمدعلي 552 پانصد و پنجاه و دو
968 7224 نسرین کاظمی مقدم صفر علی 551 پانصد و پنجاه و يك
969 7761 مهدی محمدی قیدار علی 550 پانصد و پنجاه
970 7421 علیرضا کشاورزجمشیدیان عوضعلي 549 پانصد و چهل و نه
971 8682 علی نورافکن سعداله 546 پانصد و چهل و شش
972 1824 میثم انبارداران خليل 545 پانصد و چهل و پنج
973 4887 نوراله رضائی اسداله 543 پانصد و چهل و سه
974 5785 فاطمه شیخلوی اقدم شیرعلی 543 پانصد و چهل و سه
975 1574 محمد اسوپا علی بابا 542 پانصد و چهل و دو
976 8685 حانیه نورالهی محسن 540 پانصد و چهل
977 7767 یونس محمدی کریم 538 پانصد و سي و هشت
978 6246 مجتبی طلیمی يوسف 535 پانصد و سي و پنج
979 8878 رقیه ودایع خیری غلامحسین 535 پانصد و سي و پنج
980 4779 مجتبی رحمتی داود 533 پانصد و سي و سه
981 5148 محمد زارعی حیدر 533 پانصد و سي و سه
982 4165 نفیسه حسینی یکتا عباس 532 پانصد و سي و دو
983 7562 نسرین گودرزی بیدکربه مصطفی 532 پانصد و سي و دو
984 2754 سیدسعید جعفری نژاد سید رضا 529 پانصد و بيست و نه
985 2521 روح اله بیداخویدی بمانعلي 528 پانصد و بيست و هشت
986 7855 اسماعیل مختاری قاسم 527 پانصد و بيست و هفت
987 6289 علی اکبر عبادی ولي اله 526 پانصد و بيست و شش
988 7279 صمد کریم زاده عبدالرحیم 526 پانصد و بيست و شش
989 4252 علی خالصی عباسعلي 524 پانصد و بيست و چهار
990 7881 غلامرضا مرادی رضا قلي 520 پانصد و بيست
991 7919 عاطفه مروی صباغ هادی 520 پانصد و بيست
992 7749 علی اکبر محمدی حسین 518 پانصد و هجده
993 5564 سعید سلیمی بنی نصرت الله 516 پانصد و شانزده
994 8865 رضا واکف اسلام 515 پانصد و پانزده
995 7118 علی قزلسفلو عباسعلي 513 پانصد و سيزده
996 7866 سیدحسام الدین مدنی سيدنعمت 513 پانصد و سيزده
997 1571 مریم اسمعیلی پرزان علي 512 پانصد و دوازده
998 7447 حسن کمالی نژاد محمد 512 پانصد و دوازده
999 8695 مهدی نوروزی محسن 512 پانصد و دوازده
1000 6978 امیر قدرت نماشبستری محمود 510 پانصد و ده
1001 7686 حامد محمدپورکلی حميد 510 پانصد و ده
1002 4158 میرحسین حسینی نژاد ميرحجت 507 پانصد و هفت
1003 2765 امید جمالیان علي اصغر 505 پانصد و پنج
1004 6527 بهروز عسگری نژاد سلمان 504 پانصد و چهار
1005 2267 هادی بهنام پور محمدعلي 503 پانصد و سه
1006 5959 امیرحسین صراف احمد 502 پانصد و دو
1007 5992 محسن صیاد نوراله 501 پانصد و يك
1008 7248 سیدعباس کاهه سيدابراهيم 501 پانصد و يك
1009 6755 ماجده فاطمی گرکانی سید عبداله 497 چهارصد و نود و هفت
1010 6297 عباس عباسقلی وند صالح 495 چهارصد و نود و پنج
1011 6654 حبیب اله علی مددی غلامرضا 495 چهارصد و نود و پنج
1012 4161 رسول حسینی هاشم زاده غلامحسین 494 چهارصد و نود و چهار
1013 7269 محمد کرمانی غلامحسين 494 چهارصد و نود و چهار
1014 5419 محمدحسن سلطانی اصل احمد 493 چهارصد و نود و سه
1015 7892 نادر مرادی نیا ماشاله 490 چهارصد و نود
1016 8812 سیدعلیرضا هاشمی نکو سيدمهدي 489 چهارصد و هشتاد و نه
1017 7967 جهان بخش مصلحی حسين 488 چهارصد و هشتاد و هشت
1018 8541 فوزیه ناصرقرائی محمد حسین 487 چهارصد و هشتاد و هفت
1019 7426 حمیدرضا کشاورزیان حسینعلی 486 چهارصد و هشتاد و شش
1020 7765 هدی محمدی منصور 485 چهارصد و هشتاد و پنج
1021 8921 سیمین سادات وهاب زاده مقدم سید کمال 484 چهارصد و هشتاد و چهار
1022 1926 حسن بابابیک علي اكبر 483 چهارصد و هشتاد و سه
1023 8262 عبدالهادی مهربخش غلام 483 چهارصد و هشتاد و سه
1024 7522 محسن گل کار غلام 481 چهارصد و هشتاد و يك
1025 1616 ابراهیم اصواتی یامچلو اروجعلي 480 چهارصد و هشتاد
1026 7524 میثم گل کار محسن 479 چهارصد و هفتاد و نه
1027 1448 حسین ارشدی نژاد محمدرضا 474 چهارصد و هفتاد و چهار
1028 7827 رضی الدین محمودی ناصر 473 چهارصد و هفتاد و سه
1029 7848 رجبعلی محمودیان محمدرحیم 473 چهارصد و هفتاد و سه
1030 1591 مهدی اصل ایرانی فام جعفر 471 چهارصد و هفتاد و يك
1031 2844 علیرضا جلیل ولي 466 چهارصد و شصت و شش
1032 5722 محمدصالح شکوهی بیدهندی ناصر 466 چهارصد و شصت و شش
1033 6886 محمدحسین فضلی محمد علی 465 چهارصد و شصت و پنج
1034 7762 موسی محمدی علی 463 چهارصد و شصت و سه
1035 8156 محمدرضا ملک مهدي 463 چهارصد و شصت و سه
1036 8459 سیدرضا میراشرفی سيدحجت 463 چهارصد و شصت و سه
1037 1812 رعنا امین علی زاده اقدم حمید 462 چهارصد و شصت و دو
1038 4657 سیدضیاء دشتکی سيدرضا 461 چهارصد و شصت و يك
1039 6244 مجید طیران محمدتقی 461 چهارصد و شصت و يك
1040 8945 موسی یارمحمدی سیسی رضاقلی 460 چهارصد و شصت
1041 4656 مهدی دشت بزرگی هوشنگ 458 چهارصد و پنجاه و هشت
1042 5984 مجید صمدی غلامعلی 457 چهارصد و پنجاه و هفت
1043 2469 کاظم پورحسینی قدرت الله 456 چهارصد و پنجاه و شش
1044 4515 محمدمهدی خورشیدوند عزت اله 455 چهارصد و پنجاه و پنج
1045 8728 عیسی نیک بخت امراله مشهوربه امير 455 چهارصد و پنجاه و پنج
1046 5615 غلامرضا شاهینی ابراهيم 453 چهارصد و پنجاه و سه
1047 2662 ابراهیم ثنائی علی اصغر 452 چهارصد و پنجاه و دو
1048 5177 ابراهیم زمانی هدايت اله 450 چهارصد و پنجاه
1049 1518 علیرضا اسدی جوزانی داود 448 چهارصد و چهل و هشت
1050 2952 منصوره حسنی طاهری هاشم 448 چهارصد و چهل و هشت
1051 1819 فرهاد امینیان کاظم 447 چهارصد و چهل و هفت
1052 1522 سجاد اسدی زاده قره جلو نصيب اله 445 چهارصد و چهل و پنج
1053 5228 بشیر سازگار حسن 445 چهارصد و چهل و پنج
1054 2252 علی بهزادی سعدی 444 چهارصد و چهل و چهار
1055 6695 معصومه غروی اصفهانی محمد ابراهیم 444 چهارصد و چهل و چهار
1056 2157 علی رضا برخور محمدباقر 443 چهارصد و چهل و سه
1057 8485 مجتبی میرسراجی ابوالفضل 443 چهارصد و چهل و سه
1058 4194 اشرف حمیدی حميد 440 چهارصد و چهل
1059 4521 حسین خوش برش ماسوله ابراهيم 440 چهارصد و چهل
1060 7829 علیرضا محمودی ترابعلی 432 چهارصد و سي و دو
1061 5918 حسین صباغیان عباس 430 چهارصد و سي
1062 1811 حمیده امین علی زاده اقدم حميد 427 چهارصد و بيست و هفت
1063 6616 بیوک علیزاده هدایت اله علیزاده 424 چهارصد و بيست و چهار
1064 6157 مجید طاهرنیا پرويز 423 چهارصد و بيست و سه
1065 1857 فرهاد آهنگرلیل آبادی مظفر 418 چهارصد و هجده
1066 6172 امیرحسین طاهریان علی اصغر 418 چهارصد و هجده
1067 4195 کریم حمیدی حسن 417 چهارصد و هفده
1068 5216 جمیله سادات الحسینی حسین آقا 417 چهارصد و هفده
1069 5779 ناصر شیخ حسنی نظرعلی 417 چهارصد و هفده
1070 6277 محمدرضا عامری برکی اسفنديار 417 چهارصد و هفده
1071 4827 میلاد رستمیان علي 414 چهارصد و چهارده
1072 7972 سجاد مصطفائی اسحق 414 چهارصد و چهارده
1073 7996 محسن معدن نژاد علی 412 چهارصد و دوازده
1074 6476 مهین عربانی محمد باقر 410 چهارصد و ده
1075 7517 میثم گزینی حبيب اله 408 چهارصد و هشت
1076 8867 صادق واله طاهر 408 چهارصد و هشت
1077 8721 احمدرضا نوشین فر رضا 407 چهارصد و هفت
1078 7494 علی گرایلی محمدرضا 404 چهارصد و چهار
1079 5442 سیدمصطفی سعیدی مدنی سيدعليرضا 403 چهارصد و سه
1080 4665 فرهاد دمشقی علي 401 چهارصد و يك
1081 5422 علیرضا سلطانی محمدی خلیل 400 چهارصد
1082 4852 محمدحسین رشیدی احمدآبادی محمود 399 سيصد و نود و نه
1083 5489 میراحمد سیدزهتاب ميرحسن 398 سيصد و نود و هشت
1084 8441 سیدمحسن موسوی شهری سیدمحمود 397 سيصد و نود و هفت
1085 5545 زینب السادات سلیم بیاتی سيدجلال 396 سيصد و نود و شش
1086 8684 حامد نوراللهی فرض اله 394 سيصد و نود و چهار
1087 7127 امین قمری مقدم حسين 392 سيصد و نود و دو
1088 7169 پیرولی قلی زاده محمدرضا 389 سيصد و هشتاد و نه
1089 5974 حسین صفری رمضان 388 سيصد و هشتاد و هشت
1090 1447 علی ارشدی خمسه پرویز 387 سيصد و هشتاد و هفت
1091 7545 لیلا گودرزتله جردی حسن 387 سيصد و هشتاد و هفت
1092 5795 امیرحسین شیرازی مطلق محمود 384 سيصد و هشتاد و چهار
1093 6191 غلامرضا طربی ناصر 384 سيصد و هشتاد و چهار
1094 8944 مدبر یارمحمدی بختیار 383 سيصد و هشتاد و سه
1095 8629 مرتضی نظری سرابی یداله 381 سيصد و هشتاد و يك
1096 5269 رحمت اله ستوده محمدتقي 380 سيصد و هشتاد
1097 4569 مصیب دارابی عباس 378 سيصد و هفتاد و هشت
1098 7721 جواد محمدی ابوالقاسم 378 سيصد و هفتاد و هشت
1099 8498 سیدیداله میرنظامی سيدنعمت اله 378 سيصد و هفتاد و هشت
1100 2812 هادی جودوی عباس 377 سيصد و هفتاد و هفت
1101 8759 علی نیلی احمدآبادی جعفر 377 سيصد و هفتاد و هفت
1102 2859 علی جلیلی شیشوان قلي 375 سيصد و هفتاد و پنج
1103 5587 غلامرضا شاه بداغی غلامحسین 373 سيصد و هفتاد و سه
1104 5166 حمیدرضا زرین شکرالله 372 سيصد و هفتاد و دو
1105 6451 محسن عبداله زاده محمود 371 سيصد و هفتاد و يك
1106 2477 مصطفی پورعلی شهری حسین 370 سيصد و هفتاد
1107 5956 سیدمحمد صدوق ونینی سيد علي اكبر 369 سيصد و شصت و نه
1108 7648 مرتضی مجیدی راد صفر 369 سيصد و شصت و نه
1109 2212 کامران بهبودی کمال 368 سيصد و شصت و هشت
1110 2179 داود بسطام اميرهوشنگ 367 سيصد و شصت و هفت
1111 5771 مصطفی شوکتی اصل اسداله 367 سيصد و شصت و هفت
1112 1266 محمدرضا احمدی رمضانعلی 366 سيصد و شصت و شش
1113 1572 علی محمد اسمعیلی دهقی حمزه 365 سيصد و شصت و پنج
1114 2419 منصوره پرتواعلم محمود 365 سيصد و شصت و پنج
1115 7757 منصور محمدی لسان اله 365 سيصد و شصت و پنج
1116 2692 سیدمحمدمهدی جدائی سيدابوالفضل 363 سيصد و شصت و سه
1117 5917 محسن صباغی محمدحسن 363 سيصد و شصت و سه
1118 6498 صفا عزیزی بندرآبادی محمدحسين 360 سيصد و شصت
1119 5844 امید صابری امیرآباد حسین 359 سيصد و پنجاه و نه
1120 2757 یوسف جمارونی علي 358 سيصد و پنجاه و هشت
1121 7699 هادی محمدعلی پور شكرالله 358 سيصد و پنجاه و هشت
1122 2524 شعبانعلی بیدکی زينل 357 سيصد و پنجاه و هفت
1123 6878 جواد فصیحی آذر موسي 357 سيصد و پنجاه و هفت
1124 5541 مجید سلیمانی نجف آبادی حسينعلي 356 سيصد و پنجاه و شش
1125 8497 سیدداود میرمعینی سید شفیع 356 سيصد و پنجاه و شش
1126 6188 مهدی طحافچی حسن 355 سيصد و پنجاه و پنج
1127 8468 یوسف میرزازاده فرد سلطانعلي 355 سيصد و پنجاه و پنج
1128 6844 حمید فردوسی زاده نائینی رضا 354 سيصد و پنجاه و چهار
1129 7954 محسن مشایخی نظام آبادی جعفر 353 سيصد و پنجاه و سه
1130 2969 مهدی حسین زاده فخاری محمود 351 سيصد و پنجاه و يك
1131 7416 علی کریمی علویجه ئی داود 351 سيصد و پنجاه و يك
1132 7818 علیرضا محمدی نسب عنايت اله 350 سيصد و پنجاه
1133 2749 جواد جعفری گرمجان محمديوسف 347 سيصد و چهل و هفت
1134 4618 حمیدرضا دربان كيومرث 347 سيصد و چهل و هفت
1135 4412 امیررضا خداویردی زاده غلام رضا 346 سيصد و چهل و شش
1136 6574 علی علیاری شوره دلی عباداله 346 سيصد و چهل و شش
1137 8566 علی نجات بخش اصفهانی احمد 346 سيصد و چهل و شش
1138 5977 علی صفری فرد مختار 344 سيصد و چهل و چهار
1139 6756 عبدالله فاطمی مطلق علیمحمد 344 سيصد و چهل و چهار
1140 7681 مهدی محقق دولت آبادی مرتضي 343 سيصد و چهل و سه
1141 4178 عادل حقویردی علي 342 سيصد و چهل و دو
1142 6457 تورج عبداللهی خسرو 342 سيصد و چهل و دو
1143 6898 ملیحه فهیمی صفا اسداله 342 سيصد و چهل و دو
1144 6895 حمیدرضا فکری پور نصرت 340 سيصد و چهل
1145 5144 سمانه زارع مجتهدی حسين 339 سيصد و سي و نه
1146 6718 محمدحسن غنی پور محمد حسین 339 سيصد و سي و نه
1147 4781 علی بابا رحمتی کوکنده يارعلي 337 سيصد و سي و هفت
1148 7566 حمید گلی زاده حسين 336 سيصد و سي و شش
1149 7718 بیژن محمدی ظاهرعلي 336 سيصد و سي و شش
1150 7815 عادل محمدی مرکیه بهمن 328 سيصد و بيست و هشت
1151 5214 سیدکامل ساجدی قلعه جوق سيدموسي 327 سيصد و بيست و هفت
1152 7259 مجتبی کر پرویز 326 سيصد و بيست و شش
1153 8715 رضا نوری قزلجه سلمان 326 سيصد و بيست و شش
1154 5997 سجاد صیدزاده حاتم 325 سيصد و بيست و پنج
1155 7948 راضیه مشائی شوب نورمحمد 323 سيصد و بيست و سه
1156 5126 سعید زادسر محمدرضا 322 سيصد و بيست و دو
1157 7792 مرتضی محمدی پور رحمت اله 322 سيصد و بيست و دو
1158 7751 کمال محمدی جلال 319 سيصد و نوزده
1159 7165 جاوید قیامیان قربان 314 سيصد و چهارده
1160 1521 محمد اسدی رکابدارکلائی رجبعلي 313 سيصد و سيزده
1161 6865 محمود فرهنگی علی عمران 310 سيصد و ده
1162 4661 محمدعلی دشتی رحمت ابادی حسینعلی 309 سيصد و نه
1163 1525 عبدالرضا اسدی قنبری جعفر 308 سيصد و هشت
1164 6875 مسعود فریدونی منصور 308 سيصد و هشت
1165 5915 ابوالفضل صانع محمدعلی 307 سيصد و هفت
1166 5967 محمد صفائیان عباس 306 سيصد و شش
1167 5979 مهدی صفی ابوالحسن 305 سيصد و پنج
1168 1226 امید احمدپورشمس آباد پرويز 304 سيصد و چهار
1169 4899 صادق رضائی موید محمود 304 سيصد و چهار
1170 5159 پیمان زرگری بهمن 302 سيصد و دو
1171 6189 رستم طحانان محمد 302 سيصد و دو
1172 7429 احسان کشوریان طبرستانی حسن 302 سيصد و دو
1173 4572 عبداله داعی زاده حسن 301 سيصد و يك
1174 7642 فرهت مجیدفر محمد 299 دويست و نود و نه
1175 1689 خدیجه اقامحمدحسن تاجر حاجي 295 دويست و نود و پنج
1176 7422 علیرضا کشاورزمیرزامحمدی محمدرضا 292 دويست و نود و دو
1177 2188 محمدرضا بنائی علی 287 دويست و هشتاد و هفت
1178 7745 عباس محمدی غلامرضا 287 دويست و هشتاد و هفت
1179 6881 علی رضا فضل اله پور حسین 286 دويست و هشتاد و شش
1180 6769 احمد فتح اللهی کوچه محمدحسین 285 دويست و هشتاد و پنج
1181 8114 مجید معصومی اصفهانی عباس 284 دويست و هشتاد و چهار
1182 8479 حمیدرضا میرزائی گرکانی عباس 283 دويست و هشتاد و سه
1183 7947 حمیدرضا مسلمی وایقان عليرضا 280 دويست و هشتاد
1184 4524 کبری خوشروفتمه سری محمدعلي 278 دويست و هفتاد و هشت
1185 7629 محبوبه سادات مجدالاشرافی سید محمد 278 دويست و هفتاد و هشت
1186 5454 محمدرضا سمسار ابراهیم 277 دويست و هفتاد و هفت
1187 8447 سیدعبدالرسول موسوی ناصرآباد سید حیدر 277 دويست و هفتاد و هفت
1188 7128 محمدحسام قنادها محمدحسين 276 دويست و هفتاد و شش
1189 7658 محمدحسین محترم ميرزاعلي 275 دويست و هفتاد و پنج
1190 7796 آرش محمدی تشکری هادي 272 دويست و هفتاد و دو
1191 2748 سجاد جعفری کوپائی علي اصغر 266 دويست و شصت و شش
1192 4279 توران خلج امیرحسینی خلچ 265 دويست و شصت و پنج
1193 2876 علی حاجی حسینعلی محسن 263 دويست و شصت و سه
1194 5458 عاطفه سمیعی زفرقندی ولي اله 263 دويست و شصت و سه
1195 8597 علی نصرتی عربشاه خان علي 257 دويست و پنجاه و هفت
1196 7544 محمدرضا گودرزبیدکرپه پرويز 255 دويست و پنجاه و پنج
1197 2919 رامتین حدیقی محمود 254 دويست و پنجاه و چهار
1198 6497 سعید عزیزی احمدی عباس 252 دويست و پنجاه و دو
1199 4185 محمدحسین حکاکان حسين 251 دويست و پنجاه و يك
1200 4564 سعیدرضا دادور محمدرضا 251 دويست و پنجاه و يك
1201 6867 محمد فروز محمدحسين 250 دويست و پنجاه
1202 4198 چنگیز حیدرزاده حبيب 248 دويست و چهل و هشت
1203 6174 مجتبی طاهریانفر محمد علی 246 دويست و چهل و شش
1204 5818 غلامحسین شیری علی آباد عبدالعلي 244 دويست و چهل و چهار
1205 6278 حسینعلی علامه قربان 244 دويست و چهل و چهار
1206 7842 محمودرضا محمودی جمشید 244 دويست و چهل و چهار
1207 8186 وحید منتظری هدشی امراله 244 دويست و چهل و چهار
1208 6455 محمدحسین عبداله زاده چمنی كريم 240 دويست و چهل
1209 7247 علی اکبر کانطوری مرتضي 240 دويست و چهل
1210 7782 یدالله محمدی امجد علي حسين 239 دويست و سي و نه
1211 2685 محمدرضا جباریان فردخمسه نصراله 233 دويست و سي و سه
1212 6478 آرش عرب مارکده احمد 233 دويست و سي و سه
1213 6486 مهدی عزتی قورتولمش فرض اله 233 دويست و سي و سه
1214 8248 صدیقه مهدی ایرائی سید احمد 233 دويست و سي و سه
1215 7258 فاطمه کبیرنتاج محمدحسين 231 دويست و سي و يك
1216 7261 علی اصغر کرامتی نیا ابراهیم 230 دويست و سي
1217 6728 سلمان فاتحی پیکانی ايرج 229 دويست و بيست و نه
1218 7854 محمد مختارجوزانی حميد 228 دويست و بيست و هشت
1219 7985 فروغ اعظم مظفری دانا احمد 228 دويست و بيست و هشت
1220 2884 محمدمهدی حاجی علی علي 225 دويست و بيست و پنج
1221 7969 علی اکبر مصداقی حبيب اله 225 دويست و بيست و پنج
1222 1446 محمد ارشادی فارسانی ولي الله 224 دويست و بيست و چهار
1223 5279 رضا سجادی حفظ آباد میر حسین 224 دويست و بيست و چهار
1224 7219 هادی کاظمی کوهبنانی شهرام 224 دويست و بيست و چهار
1225 6456 امیرمسعود عبدالهی اسداله 222 دويست و بيست و دو
1226 7986 محمدمهدی مظهری محمد 222 دويست و بيست و دو
1227 7885 مهدی مرادی ابراهیم آبادی علي مدد 217 دويست و هفده
1228 6549 محمدحسن عماری اله یاری علی 214 دويست و چهارده
1229 1955 محمدحسین بازش احمد 205 دويست و پنج
1230 7299 جابر کریمی جشنی گلزار 205 دويست و پنج
1231 7712 عزت اله محمدغفوری محمد رضا 205 دويست و پنج
1232 7196 مهرداد کاظم زاده عطوفی عبدالحسین 199 يکصد و نود و نه
1233 8198 مجتبی منصوری ارمکی ابراهيم 198 يکصد و نود و هشت
1234 6285 رضا علائی کلجاهی عابدين 196 يکصد و نود و شش
1235 6858 جواد فرهادنیا محمدعلی 195 يکصد و نود و پنج
1236 6427 مرتضی عباسی نهوجی جعفر 193 يکصد و نود و سه
1237 7295 حسین کریمی آذرداریانی علی اکبر 188 يکصد و هشتاد و هشت
1238 7797 محسن محمدی خانقاهی احمدعلي 181 يکصد و هشتاد و يك
1239 5855 سعید صالحی کادیجانی عبدالمحمد 180 يکصد و هشتاد
1240 7716 صفدر محمدنیا صحبت خان 172 يکصد و هفتاد و دو
1241 8187 محمدتقی منجذبی غلامحسین 170 يکصد و هفتاد
1242 8127 سعید مفخمی شهرستانی خسرو 160 يکصد و شصت
1243 2848 منصور جلیلوند ماشااله 159 يکصد و پنجاه و نه
1244 2414 احمد پاهکیده جواد 153 يکصد و پنجاه و سه
1245 7519 جعفر گلشن روغنی مهدی 148 يکصد و چهل و هشت
1246 8182 محمد ممتازامیری تقی 148 يکصد و چهل و هشت
1247 6475 محمدجعفر عربانی تقي 139 يکصد و سي و نه
1248 6782 امین فتوره بنابی محمد علی 139 يکصد و سي و نه
1249 4574 اکبر داعی کنزق عزت اله 136 يکصد و سي و شش
1250 2955 امید حسنی نژادرامهرمزی محمد 130 يکصد و سي
1251 5155 محمد زاهدانوری حسن 129 يکصد و بيست و نه
1252 8696 مسعود نوروزی پرکاپشتی محمد 124 يکصد و بيست و چهار
1253 7992 محمدتقی معاضد علي اكبر 118 يکصد و هجده
1254 6428 غیاث الدین عباسی نوده علی 116 يکصد و شانزده
1255 4428 غلامحسین خرم شاهگل مسعود 115 يکصد و پانزده
1256 8997 محسن حیدری گودرزی حشمت الله 115 يکصد و پانزده
1257 8221 اسداله مهدوان زربیل شمسعلی 99 نود و نه
1258 7814 محمد محمدی کردیانی حميد 90 نود
1259 7415 مسلم کریمی سوادجانی اسدالله 75 هفتاد و پنج

اينک در اجراي ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو
روز هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه در محل فرمانداري شهرستان تهران براي قبول شکايات آماده مي باشد .
در ضمن به استناد تبصره هاي 2 ، 1 و 3 ماده مذكور كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شکايت
داشته باشند ، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذرأي شکايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز
تـسليم دارند و شکايـاتي قابل رسيـدگي خواهـند بـود كه مشـخصات شاكـي يا شاكـيان شـامل نام ، نام
خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته
باشد .
هم چنين در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرک كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته
باشد قابل تعقيب و پيگيري است .
عيسي فرهادي سرتنگي فرماندار شهرستان تهران
مركز حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس

دیدگاهتان را بنویسید