دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اداره برق شاطره

اداره برق شاطره

1582670419 4dongh
مدیریت وکنترل مشترکین دارای کنتوربرق درشهرک شاطره وحومه ماننداغلب ادارات بیرون ازشاطره مستقر ودرواقع درحریم شهرک چهاردانگه فعال می باشد
اداره برق چهاردانگه تامین وپشتیبانی کننده خدمات برق شهرک شاطره درزمینه های همچون
-فروش کنتوربرق خانگی تک فازوتجاری یاصنعتی سه فازبه مشترکین –
-تامین روشنایی معابر-
-تعویض کنتورهای قدیم چرخشی باکنتورهای جدیددیجیتال-
پشتیبانی وامداد-گروه حوادث باوظایفی همچون تعمیرونگهداری شبکه برق -برطرف نمودن خاموشی های احتمالی –
-انجام امورمربوط به مشترکین درطبقه همکف این اداره انجام میشود
-وجودآزمایشگاه کنتور -تعمیروپشتیبانی کنتورمشترگین دربرابرخرابی های احتمالی
-بکارگیری وسازماندهی اکیپی مجهز وپرتعدادباآمادگی کامل جهت وصول مطالبات موقعه مشترکین برق به صورت حضوری درمحل نصب کنتورمشترک همراه بااعمال قانون قاطع درقطع برق ازداخل کنتورمشترک درصورت عدم احتمالی  پرداخت قبوض وهمچنین بازگشت مجدد مامورقطع کننده جهت وصل برق کنتور قطع شده به درخواست مشترک پس ازپرداخت قبض معوقه (انجام این روندموجب کارآفرینی اداره برق گردیده که نتیجه مثبت آن شاغل شدن تعدادکثیری ازجوانان تحصیل کرده جویای کاربوده)
واخیرا دستاوردجدیدبرای رفاه حال مشترکین ازطرف اداره برق رقم خورد.که همان حذف کاغذجهت صدورقبوض معمول قدیمی بوده  بدین صورت که بهای مصرفی برق به صورت پیامک به گوشی مشترک ارسال میشود
مدیرفعلی اداره برق شاطره  آقای مهدی دمیرچی میباشد
شماره تماس:  ۵۵۲۵۸۹۹۰-۵۵۲۸۰۷۱۳

فکس:            ۵۵۲۷۵۳۵۳

آدرس :بزرگراه آیت اله سعیدی ـ چهاردانگه ـ بعد از سه راه بوتان روبروی آتش نشانی ـ امور برق چهاردانگه
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

دیدگاهتان را بنویسید