دسته بندی آخرین اخبار
پیام تسلیت به اخوان پایداری
صفحه اصلی / یادمان شاطره / خبرفوت حاج عباسعلی غلامحسینی

خبرفوت حاج عباسعلی غلامحسینی

درکمال تاسف ازعروج ملکوتی جنت مکان مرحوم مغفور حاج عباسعلی غلامحسینی پیرغلام اهل بیت پدزگرامی اخوان برومند غلامحسینی بزرگ مردی مومن خییری پشتیبان وامید ناامیدان درروزگار سخت که تا میتوانست همواره دلی بدست میاوردوهمواره درپی خیررسانی وحمایت ازنیازمندان پشتیبان جوانان دزامورخیروتشکیل زندگی برای زوجین جوان دراطراف خود بودوهزرمان که خرسندبود مواقعی بودکه یک کارخیرونیک به سرانجام رسانده بودکه خودفرزندان برومند و دوستدار اهل بیت تربیت وبه جامعه تحویل داده بود ازجمله فزرندان این پدر که همگان در محدوده جاده ساوه بخوبی وی زا میشناسند حاج مصطفی غلامحسینی موسس شهرک نمایشگاه کامیون است که بسیاروابسته به پدر بودوجادارد مادراین سایت ازطرف خودوکاربران محترم وقوع چنین ضایعه وفقدانی بزرگ ومصیبت باررا به ایشان و خانواده محترم غلامحسنی تسلیت عرض کنیم وازخداوندبزرگ صبرجمیل برای این عزیزان مصعلت نمایم دوستان وهمشهریان که قصدارسال پیام عرض تسلیت به خانواده عزادار همچنین عرض تسلی به حاج مصطفی را دارند این سایت درادامه همین پیام سایت باافتخار این امکان را برای همگان فراهم نموده که از سراسرایران وحتی خارج ازایران پیامها واحساسات پاک خودرا بااین عزیزان عزاداربه اشتراک بگذارنداین سایت وتمام امکانات موجود درخدمتگذاری به خانواده محترم غلامحسینی باافتخاراعلام امادگی میکند روح مرحوم حاج عباسعلی غلامحسینی شادوازکاربران بازدیدکننده درخواست قرائت فاتحه برای شادی این زنده یاد هستیم
عزض تسلیت