دسته بندی آخرین اخبار
مخابرات شاتره
مخابرات شاتره

مرکزمخابرات شاطره

مخابرات شاطره
مخابرات شاطره
مرکز مخابرات وشبکه اینترنت شاطره تحت پوشش مرکزمخابرات ایروانی واقع درچهاردانگه می باشد ودارای پیش شماره های زیراست
۵۵۲۴
۵۵۲۵
۵۵۲۶
۵۵۲۷
۵۵۲۷
۵۵۱۷
نشانی این مرکزمخابراتی: چهاردانگه روبروی شرکت کیان تایرمرکزمخابرات ایروانی

تلفن : ۵۵۲۴۲۲۶۶
۵۵۲۴۱۷۱۷

دیدگاهتان را بنویسید