دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / ابزارکاربردی / سامانه سنجش افزایش وزن شاطره
تست چاقی
2

سامانه سنجش افزایش وزن شاطره

مادرسایت شاطره برای رفاه حال وکنترل سلامت شماعزیزان سیستمی طراحی وبه صورت آنلاین ارائه نمودیم که هرکاربردرهرزمان ومکان به سرعت می تواندگزارشی ازوضعیت اضافه وزن خودآگاه گرددوچنانچه متوجه شدکه ازاستانداردخودعبورکرده بارژیم وتحرکات ورزشی به وزن ایده آل بازگردددرزیرفیلدهای که سوال شده راباپاسخ دقیق خودپرکنید وکلک کنید نتیجه تست چاقی خودرا مشاهده کنید

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران