دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / توقفگاه ومراکزصنفی شاطره
املاک وقفی شاطره

توقفگاه ومراکزصنفی شاطره

شهرک شاطره ازضلع شمال وجنوب مشرف به جاده اصلی یعنی جاده ساوه و خیابانهای فرعی همجوار مشاغل واصناف بزرگ وکوچکی فعال میباشند ازجمله اصنافی که دراین منطقه بیشتربه چشم میخورد مربوط به خدمات خودروهای سنگین ونیمه سنگین است ازمراکزونمایشگاههای خریدوفروش کامیون وتریلرواتوبوس تافروشگاههای لوازم یدکی وتعمیرگاههای بیشمارکه اکثراین خدمات درون توقفگاههای موحوددرشاطره درحال فعالیت می باشند توقفگاههای بزرگ وکوچک بیشماری که درخودبه غیرازجای پارک خودروهای سنگین مجهز ودارای مراکزتعمیرگاهی وفروشندگان لوازم یدکی وهمچنین صنوف خدماتی بسیاردیگری ازجمله اصناف تولیدی وصنعتی که همگی طی نظام نامه نانوشته ای ازدیربازبه کسب کاروفعالیت صنفی خودمشغولندماتاجایی که ازوجوداین توقفگاها آگاهی داریم به معرفی آنان می پردازیم ودرصورت نیازبه افزودن اطلاعاتی درارتباط بااین مراکزصنفی شماکاربران محترم میتوانیدنظرات ومطالب واخبارروزمره خودرادرادامه پست ثبت نمایدتادرسایت انتشارداده شودوشایدکاربران دیگری باشندکه از دانش وتجربیات شمااستفاده نمایندمانام واطلاعات توقفگاههای ازحدفاصل میدان خلیج فارس که وروذی شهرک شاطره قبل ازپل رودخانه شاطره محسوب تاپل خط راه آهن راجهت آگاهی کاربران جمع آوری ودراین پست قرارمیدهیم
درتصویرزیرتوقفگاههای فعال درروستای شاطره راملاخظه میکنید.واحدهای صنفی وکسبه مغازه دارزیرمجموع این توقفگاهها هستند که یابه صورت ملکی یاسرقفلی ویا استیجاری ازمالکان این توقفگاهها که اغلب ازاهالی بومی شاطره هستند که درگذشته درروستای شاطره پدرانشان کشاورز وباغداربودن وبه مرور زمان وارزشمندشدن اراضی مجاورجاده اراضی حودرا تغییرکاربری داده وبه توقفگاه یامجتمع تبدیل نمودند برحی نیرطی این مدت این اراضی راخریداری وهم اکنون به عتوان مراکزتجاری مدیریت میکنند قیمت خریدیک مغازه درسراسرشاطره به ارزش واعتبارتوفقگاه مربوط به آن مغازه متفاوت بوده درون اکثرتوقفگاههای شاطره از یک سری کسبه مرتبط بایکدیگرتشکیل شده که دارای انحصارامتیازصنفی هستند به این معنی که درون یک توقفگاه کامل ومرغوب متشکل ازاصناف فعال درتعمیرونگهداری خودروهای سنگین بخصوص کامیون وتریلز که عبارتنداز مکانیک سنگین +صافکار+نقاش+آهنگرتریلز+تراشکار+پمپ ساز+باطریبساز+سالن غذاخوری+لوازم یدکی فروش+تعویض روغنی توققگاه های گه این اصناف درآنهافعال هستند ازرونق کسب وکاربرخورداراست وعلت آن این است که رانندگان سنگین پس ازمراجعت از سرویس حمل ونقل وقتی درچنین توقفگاهی امورمربوط به تعنیرات خودرویشان را آغازمیکند دیگرنیازی ندارد برای هر بخش ازتعمییرات ازدرون آن توقفگاه خارج شوند بلکه جور بودن کسبه به سرعت دربازسازی کمک شایانی نموده وهم کیفیت کاررا افزایش میدهند البته درسالهای اخیر باگسترش اصناف درون توقفگاهها کسبه بی شماردیگری هم فعالیت میکنند که همین امربه شکوفا شدن کسب کارها افزوده اصنافی مانند فایبرگلاس کار -رادیاتورساز-شیشه میرال -ابزارفروش -لوازم تزیینات خودرو -تودوزی -دفاتربیمه و اصناف مربوط به حمل ونقل جاده ای بیشمار
درصورت نیازروی تصویرزیرکلیک کنیدتا بزرکترمشاهده شود

توقفگاه های شاطره

دراین پست از شماکسبه محترم شاطره وهخمچنین مشتریان این اصناف درخواست داریم درمورد کسب وکاروتوقفگاهی که کاسب آن هستید یامشتریانی که دراین توقفگاهها تردد ودریافت سرویس میکنندتجربه ومشاهدات خودرا درادامه همین پست بخش دیدگاهها بادیگرکاربران به اشتراک بگذارندتابیشتربا شاطره واصناف واماکن تجاری آن کاربران آشناشوند

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

۷ دیدگاه‌ها

 1. سلام به همکاران صنفی بنده بیش از۱۰سال است درتوقفگاه تهران تندرو به صورت مستاحرکاسب هستم وفبل ازاین هم درچندجای دیگرمغازه داشتم ولی به نظرم گاراژتهران تندرو و مدیریت توقفگاه تندرو بسیار خوب وباشحصت هستند ومن راضی ام جاج یوسف خدا بیامرز وهم اکنون خاج ابراهیم وحاج اسماغیل

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 2. بادرود بنده خدود۱۵سال درشاطره کاسب هستم وسوالم این بود که اولین توقفگاه شاطره گدام است؟ وچه سالی افتتاح شد؟ازسایت خوب شما سپاسگذارم

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 3. خیرمقدم عرض میکنم
  پاسخ سوال جنابعالی اگراشتباه نکنم اولین توقفگاه درشاطره درسال ۱۳۵۷ افتتاح وتوقفگاه اخوان عبدالهی بود البته پهنای جاده ساوه یک چهارم هم اکنون بود وازدوطرف تردد خودرو انجام میشد

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 4. نمایندگی فروش تجهیزات وماشین آلات معدن وراهسازی کوماتسو درایران

  سلام برعزیزان
  بنده فروشنده لوازم کوماتسوفعال درخیابان قزوین هستم که درمجاورت کاراژی قدیمی دراین خیابان همراه با ۱۶ همکاروهمسایه دیگرکه سالهاست درکناریکدیگرکاسبی میکنیم متاسفانه به دلایل مسائل شهرسازی وانجام طرح عقب نشینی ازطرف شهرداری منطقه بایدهرچه سریع تر فعالیت صنفی خود را به نقطه دیگری انتقال دهیم لذا تمام همکاران کاسب درداخل وخارج ازاین گاراژ تصمیم گرفتیم ملکی جستجوکنیم که هم از لحاظ موقعیت مکانی وهم موقعیت مثبت ملک (شسته ورفته) بتواند گنجایش جای دادن ۱۶ تا ۲۰کاسب مغازه دار را در خود داشته باشد که منظور ازموقیعت مناسب مکانی امتداد جاده ساوه تا میدان نماز و یا در شرق تهران جاده خاوران تا گردنه تنباکویی مد نظر ماست بامشاهده این سایت وچنین پست ارزشمندی بستررا مناسب یافتم تا درخواست خودمان را با اهالی وکسبه محترم شاطره به اشتراک بگذارم انشاله شاید ازاین طریق چنین ملکی ازطرف دوستان برای خرید معرفی گردد چون بنده نماینده و وکیل ۱۶ کاسب دیگردراین باره هستم که به بنده عنایت داشتند و ماموریت یافتن وخرید چنین ملکی را برعهده بنده تهادند لذا اگردرجاده ساوه بخصوص شاطره چنین ملکی بود لطفا ازطزیق پاسخ به هنمین دیدگاه یا پیام خصوصی به اطلاع بنده برسانندحق الزحمه هم تقدیم میشود باسپاس حاج امیرخان مدی

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 5. سلام درشاطره مجتمع تجاری تازه ساخت وشسته ورفته که دارای همه امکاناتی است وجوددارد بنام مجتمع تجاری پایتخت که هم اکنون واحد خالی واماده تحویل برای جای دادن این تعداد کاسب را وحتی بیشتراز۲۰ واحد آماده به تحویل که هنوز کسی درآنها وارد نشده وجود داردالبته تعدادی از واحدهایی که خالی به نظر میرسد را فروخته ولی هنوز خریدار مورد استفاده قرار نداده پسرخاله خودم نیز یک دهنه سرقفلی خریده که بدلیل تغییر شغل میخواهد آن را بفروشد اگرمیخواهید ببینید ومورد پسند بود با من تماس بگیرید که ازطریق پسرخاله ام که با صاحب ملک مذکور رفیق است پروسه نقل وانتقال به امیدخدا فراهم شود نرسیده به شاطره جنب توقفگاه پل مجاور رودخانه شاطره سر آن هم یک بانک شهرتا بلو زده است منتظر دریافت پیام خصوصی شماهستم

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 6. کاسب میدان نماز

  باعرض سلام وارادت خدمت حاج امیرخان محترم درحال وب گردی بودم که تصادفی به این پست هدایت شدم وچشمم به کامنتهای کاربران ازجمله جنابعالی افتادمن افتخارداشتم دردوران نوجوانی دردو سال وزمان سه ماه تعطیلی مدارس ازطرف پدرم حاج اصغرکه دوست صمیمی شمابودنزدشمابه شاگردی گمارده شوم که این ایام ازایام خاطره انگیزتمام زندگی ام میدانم ومن امروز هرچه دارم از همان دوتابستان شاگردی نزدشمااموختم وهمواره حتی تاامروزکه خود دارای کسب وکارمسیتقل هستم وبیش از۵یا۶ کارمندوتعدادی کارگرمیباشم این دو.ران راباافتخاربرای اطرافیان بازگومیکنم ….بله من نادراصغرسرباز هستم (اصغرسرباز)نام ولقب پدرم که سربازی نرفت ولی اصغرسربازمعروف بود فکرکنم حالادیگربنده راشناخته باشی شاگردبازیگوش خودرا وشماحکم پدررا برای من وسه برادردیگرم
  وبه همین دلیل مشاهده کردم کاربری ملکی در مجتمع پایتخت را برای بازدیدوخرید پیشنهادنموده که باتجربیات من ازاخلاقیات شما میدانم درنگاه اول ملک را خواهیدپسندیدوشایدهم معامله کنید ولی به محض آگاهی ازتاریخچه آن فعالیت درچنین ملکی را رد میکنیدواین تاریخچه منفی که کل این مجتمع راتحت الشاع قرارداده چیزی نیست که شما متوجه ان نشوید بازگونمودن آن به صورت عمومی کارشایسته ای نیست ولی چون بنده درحال حاضردسترسی ارتباطی باجنابعالی ندارم مجبورم قبل از هراقدامی به صورت خلاصه وبارعایت حفظ حریم خصوصی بدون نام ازشخص واشخاصی که درارتباط بااین ملک هستند به ناچار با وجود عدم میل باطنی بازگومیکنم این روایتی است برسرزبان مردم درشاطره وحتی به فراترازشاطره چون من ازنزدیک هنگام خریدمغازه برای برادرم دراین مسئله به نوعی درگیربودیم وبه نظرم برخی ازاین موضوع سواستفاده میکنند وهم اینک این داستان از نسبت آن به شخصیت های واقعی نیز فرا تررفته واهالی محترم شاطره را نیز درگیرساخته وبرای اهالی شاطره هم به سوپیشینه وضعفی بخصوص درمسائلی که بیشترپای پول یامعاملات با اهالی بومی درمقابل افرادغیربومی بوجودمیاید تبدیل شده که بسط دادن این نوع سوء رفتاربه کل اهالی شاطره واقعا بی انصافی است به همین دلیل به نوعی این عکس العمل اهالی گویایی طرح انزجار نسبت به باعث وبانی ان یعنی همان مالک مجتمع پایتخت
  کافی است درسوپرمارکتی درون شاطره خریدکنید و به طورتصادفی متوجه شوند که شما کاسب پایتختی شروع میکنند پرسش ولعن ونفرین درآخرهم می پرسند شما اونجا کاسبی راست هست که هرکه میاد اونجا ورشکست بیرون میره ودراخرهم با ابراز دلسوزی میگویند حق التاس عاقبش همینه بیچاره فلانی خونه نشین شده برخوردشماباروبرو شدن باچنین معضلی چیست؟
  مثلا نگهبان همان مجتمع روزی با شما برخورد میکند ووقتی شما ازکساتی کسب وکار وبازار صحبت میکنید وی بگوید خیر کساتی از بازار نیست بخاطر خاک اینجاست که حق الناس درآن صورت گرفته وشروع به تعریف میکند که مالک کنونی برادری داشت کوچکترکه دراین ملک سهیم بود ولی سهم انونداد واینجا اینگونه نفرین شد …حرفهای که نمیفهمی سروته اون چیه؟ واین بابا چی میگه ؟
  باشنیدن این تعریف چه حالتی به شما دست میده؟ این درست بلایی بود که سر تعدادی ازکسبه شادابادازجمله برادرکوچک من چندین سال قبل اومد واین تاریخچه باوجود هیچگونه ربطی به من وشما ولی روندکسب وکارماروتحت الشعاع قرارمیدهد ومجبوری اقدامی کنی که اون اقدام گذاشتن ورفتن از این مکان به گفته اطرافیان نفرین شده است حاجی جان شاید من اشتباه بگم قبل ازهراقدامی تحقیق کن ازهرکسی بپرسی اطلاع داره اگر این معضل برطرف مشد اتفاقا نقشه وطراحی واحدهای تجاری درست راست کارشما وهمکاران بودمن خودم الان نرسیده به میدان نماز پاساژی هست که دودهنه چندسال پیش خریدم وراضی ام اگرفرصت شد واین منطقه حضوریافتید افتخارمیزبانی به بنده عنایت کنید وسری هم به بمابزنید مغازه تازه ساز هم برای ۱۶کاسب وجودداره روبروی ما ساخت اتمام رسیده وواحدهای اماده به تحویل

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
 7. نمایندگی فروش تجهیزات ماشین آلات راهسازی ومعدن کوماتسودرایران

  سلام نادرجان حاجی چطوره حتما توچندروز اینده خدمت میرسم
  ازاطلاع رسانی شمابسیارممنونم وگفته های شما کاملا صحت دارد قبل ازکامنت شما عین همین چیزی که درکامنت نوشتی ۴ساعت بعداز عزیمت ومشاهده محل که بسیار موردپسند من و۴نفردیگرازهمکاران واقع شد خوشحال ازاینکه ملک مورد نظرمان را یافتیم وقرارشدروز بعد صاحب ملک را ملاقات کنیم درهمان مجتمع هنگام خروج فردی که نمی شناختیم جلوی ماراگرفت وضعف مربوطه را بازگونمود وهم درخودشاطره درسالن غذا خوری بادوستان درحال گفتگوبودیم سه نفردرمیز کناری ما با لباس کاردرحال صرف غذا بودن که هنگام خروج یکی ازانها به سمت میزماکه همجنان درحال غذا خوردن بودیم امد ودرست مشابه حرف نفراول ونوشته شما را گفت وسومین هم که محتوای محبت امیز کامنت جنابعالی با توجه به پسندمانظرمان رااز خرید منصرف کردنکات مثبت ملک عبارت بود ازعدم مسقف بودن ودسترسی خودروی حامل بار توسط راههای ماشین رو که برای واحدها تعبیه کرده بودن وامکانات خصوصی وعمومی واحدها بسیارتوجه هم راجلب نموده بود که اگراین ضعف وجودنداشت باچنین امکاناتی من درنظرداشتم ۳۰واحددیگربه غیراز۱۶ واحداول خریداری کنم وبه همکاران فاقد مغازه یک واحدمستقل با اعطای تسهیلات ازجانب خودم این دوستان راهم صاحب مغازه کنیم وبدنبال آن کسبه همکارخیابان قزوین ظرف کمترازیکسال تشویق وترغیب به خرید واستقراردراین مجتمع میشدند ولی همانطورکه فرمودی بنده به مسائل پیرامون کاربخصوص مذهبی واخلاقی بیشتربها میدهم تا به موضوع اصلی لذا از این پروژه منصرف شدم حتما قسمت وحکمتی درکاراست
  ولی دقیق متوجه اصل معضل نشدم اگر امکان داشت کمی بیشترتوضیح بده وآیا راه حلی دارد؟یاخیر؟ ممنونم

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

دیدگاهتان را بنویسید