دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اماکن شاتره / خانه بهداشت شاتره

خانه بهداشت شاتره

4

درشهرک شاطره دومرکزبهداشتی یاهمان خانه بهداشت درحال فعالیعت وسرویسدهی به اهالی ساکن وخانواده ها میباشنداغلب خدمات این دوخانه بهداشت رایگان بوده ولی دربرخی سرویسها مانند دانپزشکی حق ویزیت دریافتی با حق ویزیت آزادآنچنان تفاوتی نداردکه این یکی ازضعف های این دوخانه بهداشت است البته نقش تاثیرگذار فعالیت این مراکر را در ارتقای سطح بهداشت ودرمان قشر اسیب پذیر دراین منطقه محروم نمی توان نادیده گرفت بیشترکارکنان این دومرکزرا بانوان تشکیل میدهندکه دربرخورد وروابط عمومی درقبال مراجعین وبیماران خوب وحرفه ای عمل میکنند ساعت کاری ۸صبح الی ۱۴ است وبه صورت هر روزه یک پزشک داخلی جهت معاینه وویزیت بیماران حاضربکاراست نظراتی که ازچند مراجعه کننده درارتباط باهردومرکز اخذ شدرضایت خود را از خدمات این دومجموعه اعلام داشتند.

دراین مراکزخدمات زیرانچام داده میشود.
آموزش بهداشت
نظارت بردرمان
بهداشت دهان ودندان
سلامت روانی-اجتماعی
امورآزمایشگاه
اموردارویی
بهداشت خانواده
بهبودتغذیه
سلامت نوجوانان وجوانان
بهداشت محیط
مدیریت بحران
پیشگیری ومبارزه بابیماریها
اطلاع رسانی

خانه بهداشت شاتره جاده ساوه –روستای شاتره – مهران آباد – روبروی سالن ورزشی تختی ۵۵۲۴۵۹۵۹

خانه بهداشت۲ کوی بهشتی- روبروی شاتره خیابان لاله صحرا خ سرو پ ۱۱     تلفن  ۵۵۲۶۵۱۳۱

 

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

دیدگاهتان را بنویسید