دسته بندی آخرین اخبار
پیام تسلیت به اخوان پایداری
صفحه اصلی / اخبار / خبرفوت حاج یوسف احمدی

خبرفوت حاج یوسف احمدی

باکمال تاسف وتاثرخبرعروج ملکوتی شادروان جنت مکان حاج یوسف احمدی بزرگ خاندان احمدی رابه اطلاع دوستان واشنایان میرسانیم شادروان پیرغلام اهل بیت وازسرشناسان معتمددرشاطره وجاده ساوه بودکه هموراه درتمام امورخیروانساندوستانه ازدل وجان پیش قدم بود این ضایع اندوه باررا از صمیم دل به خانواده عزدار احمدی بخصوص فرزندان برومند آن مرحروم حاج ابراهیم حاج اسماعیل وحاج مجید که انهانیزهمواره پیشرودر کاروامورخیر هستندتسلیت عرض نموده همچنین خانواده محترم وعزاداراحمدی مارا شریک درغم اندوه خودشان بدانند وجادارد امادگی این سایت را برای هرگونه خدمتگذاری درانجام مراسم تدفین وترحیم اعلام کنیم همچنین دوستان واشنایانی درایران وحتی خارج ازایران که قصدارسال پیام عرض تسلیت وهمدردی به این خانواده محترم را دارند میتوانند از این سایت و درادامه همین پست پیامهای خودراثبت ومنتشرکنند مابرای خانواده محترم این مرحوم ازخداوندمنان صبرجمیل مصعلت داریم وخودراشریک غم واندوه انان میدانیم از کاربران بازدیدکننده این سایت درخواست میکنم برای شادی روح این عزیز تازه درگذشته فاتحه وصلووات قراپت کنند روح حاج یوسف شاد و بدون شک همنشین اولیا وانبیا خداوندخواهدبود….انشاله
خبرفوت حاج یوسف احمدی

مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران