دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / شعب بانکهای شاتره

شعب بانکهای شاتره

به گزارش خبرنگارنشریه الگترونیک شاطره آنلاین خوشبختانه امروزازنظرتاسیس وفعالیت شعب بانکی درشهرک شاطره پیشرفت چشمگیری داشتیم واهالی قدیمی این شهرک بخصوص همگی خدارابسیارشاکرهستند که مانندگذشته بدلیل عدم وجودبانک حتی یک شعبه مردم وکسبه شاطره ناچاربودندجهت انجام اموربانکی خودبه شهرک مجاورچهاردانگه مراجعه نمایند وچون سامانه های بانکی نیزمانندامروزپیشرفته نبودوچهاردانگه نیزفقط دارای 2شعبه بانک ملی وبانک صادرات درآن روزگاران نه چندان دور بود لذا تصورکنید که یک شاطره ای بایدحداقل نصف روزکاری وقت صرف مبنمودتامثلا بتواند ازدفترچه پس اندازخودوجهی برداریاپس اندازکند واین خود معضل بزرگی برای شاطره بود ولی خوب طی چندسال گذشته درپی رشدمنطقه تجاری شکرخدا شاطره دارای چندین شعبه بانک بزرگ وابرومندشدالبته ایراد بزرگ تاسی این شعب به احداث آنها خارج ازمنطقه مسکونی برمیگردد که باوجودخطرات درکمین نشسته درجوارجاده ساوه هنگام تردد برای کاربران خانگی این شعب امکان بروز خطروجوددارد ولی به غیرازاین مورد میتوان گفت شعبات بزرگی راتاسیس نمودند که جهت دسترسی شماکاربران محترم درذیل نام -نشانی و تلفن این شعب که درسراسرشاطره امتداددارد اشاره می کنیم

1- بانک ملی شعبه شاطره   -دارای کارت خوان – واقع درشاطره جنب توقفگاه کرمانی تلفن:55241833    55241835
2-بانک صادرات شعبه شاطره  – دارای کارت خوان- واقع درشاطره جنب توقفگاه کرمانی
3- بانک پاسارگادشعبه پاساژامام رضا – دارای کارت خوان – واقع در نرسیده به رودخانه شاطره جنب پاسازامام رضا تلفن:  55271320
4- بانک پست بانک شعبه شاطره
5- بانک تجارت باجه شهرک کامیون تلفن:  55276621
6-بانک ملت شعبه کامیونداران   دارای کارت خوان -واقع درشاطره ابتدایی شهرک کامیون تلفن:55272153
7-بانک کشاورزی شعبه کامیونداران  -واقع درشاطره میدان شهرک کامیون تلفن:  55264850
8- بانک سپه شعبه کامیونداران  -واقع درمیدان شهرک کامیون تلفن:     55263136

دیدگاهتان را بنویسید