دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / ادارات ونهادهای اسلامشهر
ادارات ونهادهای اسلامشهر

ادارات ونهادهای اسلامشهر

مشخصات اعم ازتلفن وادرس ادارات ومراکزانتظامی-فرهنگی-مذهبی-امدادی-بهزیستی-بهداری اسلامشهر

رديف سمت تلفن اداره نمابر نشاني
۱ دفتر امام جمعه اسلامشهر ۵۶۳۴۴۵۴۵ ۵۶۳۴۲۰۴۱ بلوار بسج مستضعفين / خ امام موسي كاظم
۲ فرمانداری شهرستان اسلامشهر ۳- ۵۶۳۴۳۰۳۱ ۵۶۳۵۲۰۲۲-۵۶۳۴۲۸۲۷ بلوار بسيج مستضعفين / ابتدای خ شهيد صياد شيرازي
۳ بخشداری مركزي ۵۶۳۵۸۹۸۷-۸ ۵۶۳۵۸۹۸۹ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام موسي كاظم/ جنب راهنمایی ورانندگی
۴ بخشداری چهار دانگه ۵۵۲۴۵۴۵-۵۵ ۵۵۲۴۷۷۷۷ بزرگراه آيت اله سعيدي / روبروي شركت البرز تاير
۵ بخشداری احمد آباد مستوفی ۵۶۷۱۴۱۵۱ ۵۶۷۱۸۳۱۱ احمدآباد مستوفی/ جنب تالار ملک
۶ دفتر امام جمعه چهاردانگه ۵۵۲۷۲۵۲۶
۵۵۲۴۵۱۶۶ ۵۵۲۷۲۵۲۵ چهاردانگه / خ شهيد هيدخت / خ شهيد كريمي / نرسيده به ميدان شهدا
۷ دفتر امام جمعه احمد آباد مستوفي ۵۶۷۱۲۴۱۱ ۵۶۷۱۶۲۸۲ احمد آباد مستوفي / خ ولي عصر جنوبي / خ رمضاني / روبروي مسجد صاحب الزمان / حسينيه المهدي
۸ دفتر امام جمعه واوان ۵۶۱۶۹۷۲۰
۵۶۱۶۹۷۳۰ اسلامشهر / شهرک واوان / مسجد خاتم الانبیاء ص
۹ دادستانی عمومي و انقلاب شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۵۰۵۱-۳ ۵۶۳۶۲۳۳۵ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۱۰ دادگستري شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۶۳۰۰
۵۶۳۴۵۰۵۱-۴ ۵۶۳۴۵۷۰۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۱۱ فرماندهی انتظامي شهرستان اسلامشهر ۱۱۰ ۵۶۱۲۴۰۰۶ بلوار بسيج مستضعفين / روبروي شهرك لاله / ستاد فرماندهي
۱۲ ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء اسلامشهر ۵۶۳۴۳۰۰۳
۵۶۳۴۳۰۰۲ ۵۶۳۴۸۸۸۶-۵۶۳۵۶۱۵۰ بلوار بسيج مستضعفين / روبروي خ شهيد صياد شيرازي
۱۳ شهرداری اسلامشهر ۳- ۵۶۳۴۴۰۱۰ ۵۶۳۴۶۰۶۳-۵۶۳۶۵۵۲۰ بلوار بسيج مستضعفين / نرسيده به سر نوري
۱۴ شهرداری چهاردانگه ۵۵۲۷۲۵۱۰-۱۱ ۵۵۲۷۹۲۹۱ بزرگراه آيت اله سعيدي / روبروي شركت البرز تاير
۱۵ شهرداری احمد آباد مستوفی ۵۶۷۱۸۲۹۰-۵ ۵۶۷۱۶۶۹۹ احمدآباد مستوفی/ چهارراه ولیعصر
۱۶ شوراي اسلامی شهراسلامشهر ۵۶۳۵۶۲۰۳
۵۶۳۵۰۰۱۸ ۵۶۳۵۲۱۶۴ بلوار بسج مستضعفين / خ امام موسي كاظم
۱۷ شوراي اسلامی شهر چهاردانگه ۸ – ۵۵۲۷۲۵۱۷ ۵۵۲۴۷۵۸۵ بزرگراه آيت اله سعيدي / بلوار فارسیان
۱۸ شوراي اسلامی شهر احمدآباد مستوفی ۵۶۷۱۴۵۸۵ ۵۶۷۱۴۵۷۱ احمدآباد مستوفی/ خ حضرت ولیعصر / جنب گلزار شهداء
۱۹ شورای اسلامی بخش مرکزی اسلامشهر ۵۶۳۴۶۰۰۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام محمد باقر (ع)/ساختمان بخشداری مرکزی
۲۰ شورای اسلامی بخش چهاردانگه ۵۵۲۴۵۴۵۴ بزرگراه آيت اله سعيدي/ روبروي شركت البرز تاير/ ساختمان بخشداری چهاردانگه
۲۱ شورای اسلامی بخش احمدآباد مستوفی ۵۶۲۷۶۷۳۷ ۵۶۲۷۶۷۳۸ احمدآباد مستوفی / حسن آباد خالصه / ساختمان شوراء
۲۲ جهاد كشاورزي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۰۵۷۰
۵۶۳۵۰۲۸۸
۵۶۳۴۹۸۸۳ ۵۶۳۵۰۳۸۸ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر ۵۶۳۵۸۱۰۶
۵۶۳۵۸۱۰۵ ۵۶۳۵۶۱۷۸ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۲۴ دانشگاه پیام نور اسلامشهر ۵۶۳۶۴۷۴۷ ۵۶۳۶۵۰۵۱ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ امام حسن مجتبي(ع)
۲۵ دانشگاه علمی و کاربردی اسلامشهر ۵۶۱۵۵۴۰۰-۴۰۱ ۵۶۱۵۰۴۴۷ خیابان امام سجادع (زرافشان) – انتهای خیابان ۴۸-جنب پارک دانشجو
۲۶ اداره کتابخانه های اسلامشهر ۵۶۱۲۳۷۵۶ بلوار بسيج مستضعفين / باغ فيض / شهرك مصطفي خميني / روبروي پارك
۲۷ آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۲۴۴۲-۵۶۳۴۷۲۲۷ ۵۶۳۴۷۹۹۹ بلوار بسج مستضعفين / خ امام حسن مجتبي(ع)
۲۸ تامين اجتماعي اسلامشهر ۵۶۱۴۲۶۸۹
۵۶۱۲۰۲۰۰
۵۶۱۲۰۱۰۰ ۵۶۱۳۱۳۱۴ بلوار بسيج مستضعفين / ابتدای خ شهيد نواب صفوي
۲۹ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۹۳۱۰ ۵۶۴۷۹۵۱۱ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۳۰ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۳۴۸۵۴-۵۶ ۵۶۱۳۴۲۵۰ بلوار بسيج مستضعفين / انتهاي خ نواب صفوي/ كوچه ترنج ۴
۳۱ اداره مالیات اقتصاد و دارايي شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۲۰۵۰۰
۵۶۱۲۰۶۰۰
۵۶۱۲۵۵۵۴ ۵۶۱۲۶۶۵۵ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد نواب صفوي
۳۲ اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۹۱۱۴-۵
۵۶۳۵۹۱۴۰-۱ ۵۶۳۵۹۱۴۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام سجاد / جنب امامزاده عقيل
۳۳ شرکت آب و فاضلاب اسلامشهر ۵۶۳۶۲۳۳۴ ۵۶۳۴۵۰۲۳ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ شهيد صياد شيرازي
۳۴ شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران ۵۶۱۷۲۵۳۹
۵۶۱۶۷۰۰۳
۵۶۱۷۲۵۹۵ شهرک واوان / بلوارامام خمینی / مقابل کلانتری
۳۵ كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۰۸۸
۵۶۴۷۸۰۸۶ ۵۶۴۶۱۲۳۸ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۳۶ شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر ۹۸ -۵۶۳۷۳۰۹۷
۱۳ -۵۶۳۷۳۰۱۲ ۵۶۳۷۳۰۱۴ بزرگراه آیت اله سعیدی /نرسیده به میدان نماز /ابتدای بهرام آباد
۳۷ اداره برق اسلامشهر ۵۶۳۴۳۳۳۶
۵۶۳۶۷۲۷۳ ۵۶۳۴۳۵۳۳ بلوار بسيج مستضعفين / سر نوري / جنب ميدان ميوه و تره بار
۳۸ اداره بهزيستي اسلامشهر ۵۶۳۴۹۹۹۹
۵۶۳۴۰۵۵۵
۵۶۳۴۹۹۰۵ ۵۶۳۵۷۳۸۵ بلوار بسيج مستضعفين / باغ فيض / شهرك مصطفي خميني / روبروي پارك
۳۹ اداره گاز رساني اسلامشهر ۵۶۱۳۰۲۶۵
۵۶۱۳۰۲۵۵ ۵۶۱۲۹۷۹۹ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد نواب صفوي
۴۰ بيمه سلامت شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۲۷۷۰ ۵۶۳۴۲۷۷۰ بلوار بسج مستضعفين /سر نوري / مجتمع تجاري اداري / طبقه ۳/ واحد ۱۵
۴۱ جمعیت هلال احمر اسلامشهر ۵۶۳۵۳۶۰۰
۵۶۳۵۳۵۰۰
۵۶۳۵۹۷۰۰ ۵۶۳۵۳۶۰۱ بلوار بسيج مستضعفين / سر نوري / روبروي ميدان ميوه و تره بار / كوچه لاله
۴۲ پخش فراورده هاي نفتي اسلامشهر ۵۶۳۶۴۸۴۸
۵۶۳۴۵۲۵۲ ۵۶۳۶۴۸۴۸-۵۶۳۵۲۰۶۶ بلوار بسج مستضعفين / خ امام موسي كاظم(ع) / روبروي دفتر امام جمعه
۴۳ فني وحرفه اي برادران اسلامشهر ۵۶۳۵۷۶۹۷
۵۶۳۴۰۵۱۹ ۵۶۳۵۷۶۹۸ بلوار بسج مستضعفين / انتهاي خ امام سجاد (ع)
۴۴ فني وحرفه اي خواهران اسلامشهر ۵۶۳۴۰۷۲۲ ۵۶۳۵۳۳۳۲ بلوار بسج مستضعفين / انتهاي خ امام سجاد (ع)
۴۵ اداره محيط زيست شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۳۰۳۲
۵۶۴۶۷۱۸۱ ۵۶۴۶۷۱۸۱ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قايميه/ پشت کمیته امداد امام خمینی
۴۶ آب و فاضلاب روستايي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۷۳۰۰
۵۶۳۶۱۳۷۲-۱ ۵۶۳۵۹۶۲۹ بزرگراه آيت اله سعيدي / روستاي بهرام آباد
۴۷ سازمان تبليغات اسلامي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۵۲۵۲ ۵۶۳۵۵۷۵۷ بلوار بسج مستضعفين /خ ۲۰ متری امام خمینی / کوچه عرفان ۱ /
۴۸ سازمان حمل ونقل وبارومسافر شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۵۹۱۲-۱۳-۱۵
۵۶۳۶۰۲۷۶ ۵۶۳۴۷۱۱۱ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي/خ تعاون
۴۹ اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۳۱۰۲-۵ ۵۶۳۵۳۱۰۶ بلوار بسج مستضعفين /سر نوري / مجتمع تجاري اداري / طبقه ۴
۵۰ اداره ورزش وجوانان شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۴۳۰۱۴ ۵۶۱۴۳۰۱۳ بلوار بسيج مستضعفين / انتهاي خ ايرانشهر
۵۱ راه و شهرسازی منطقه غرب جنوب تهران ۵۶۴۹۵۰۵۳
۵۶۴۹۵۰۵۴ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۵۲ راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۹۶۰۶۷-۸ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۵۳ تعزيرات حكومتي شهرستان اسلامشهر ۲۳۴۶۰۶۰
۵۶۳۴۰۲۲۲ ۵۶۳۴۰۲۲۲ بلوار بسج مستضعفين /سر نوري / مجتمع تجاري اداري / طبقه ۲
۵۴ اداره پست شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۷۸۱۰۵
۵۶۳۷۸۱۰۸ ۵۶۳۷۸۱۰۴ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام حسن مجتبی / جنب پارک فدک
۵۵ شبكه دامپزشكي شهرستان اسلامشهر ۴ -۵۶۴۶۷۲۸۲ ۵۶۴۶۷۲۸۳ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۵۶ بيمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر ۵۶۱۲۹۷۰۰
۵۶۱۲۹۶۰۰ ۵۶۱۲۱۰۹۹-۵۶۱۲۹۸۰۰ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي شهرك سعيديه
۵۷ بنياد شهيد وامور ايثارگران اسلامشهر ۲ – ۵۶۳۷۷۶۰۱ ۵۶۳۷۷۶۰۵ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ شهيد صياد شيرازي
۵۸ مركز پزشكي قانوني شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۸۶۵ ۵۶۴۷۸۸۹۸ بلوار بسيج مستضعفين/ ابتداي خ قائميه/مقابل کمیته امداد امام
۵۹ اداره مخابرات اسلامشهر ۵۶۳۴۲۴۴ ۵۶۳۴۸۴۸۴ ميدان نماز / نبش بلوار مخابرات
۶۰ مجمع امور صنفي اسلامشهر ۵۶۱۲۱۵۱۵
۵۶۱۳۲۵۸۷-۸ ۵۶۱۳۲۱۳۵ بلوار بسج مستضعفين /روبروي پارك اميركبير /خ صاحب الزمان (عج ) / نبش كوچه اول
۶۱ ثبت اسناد و املاك شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۹۷۸۰۴ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قايميه/ پشت کمیته امداد امام خمینی
۶۲ اداره ثبت احوال شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۶۰۴۹۸-۹ ۵۶۳۵۱۶۰۰-۵۶۴۷۴۰۱۱ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ شهيد صياد شيرازي
۶۳ بانك ملي حوزه ۲۰ اسلامشهر ۵۶۳۵۰۰۷۶ ۵۶۳۵۰۰۷۵ بلوار بسج مستضعفين / خ بيست متري امام خميني(ره) /جنب شعبه ملي
۶۴ بنياد مسكن ري -اسلامشهر ۵۵۹۷۵۲۱۱-۱۲ ۵۵۹۱۴۵۱۳ شهر ری / بلوار چشمه علی / پلاک ۸۲
۶۵ کانون بازنشستگان شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۷۰۰۸۸ بلوار بسيج مستضعفين /خ امام موسی کاظم/جنت ۱۶
۶۶ کانون پرورش فکری کودکان اسلامشهر۱ ۵۶۱۲۵۲۵۲ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ مهدیه
۶۷ کانون پرورش فکری کودکان اسلامشهر۲ ۵۶۳۵۵۹۳۱ ۵۶۳۵۵۹۳۱ بلوار بسيج مستضعفين/خیابان امام حسن مجتبی /داخل پارک فدک
۶۸ صنايع دستي و گردشگري و ميراث فرهنگي اسلامشهر ۵۶۴۳۶۹۳۰ رباط کریم / انتهای خ بخشداری / بلوارشهید کمالی کاروانسرای حاج کمال
۶۹ مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر ۲۱ – ۵۶۴۹۴۸۲۰
۱۹ – ۵۶۴۹۴۸۱۸ اسلامشهر /بلوار بسيج مستضعفين / حدفاصل بلوارشهید برنده سیفی و شهرک سعیدیه
۷۰ عتبات وعالیات اسلامشهر اسلامشهر- امامزاده عقیل
۷۱ خانه کارگر اسلامشهر ۵۶۳۵۰۴۶۵ زرافشان – انتهای خیابان ۴۸ / جنب پارک دانش آموز
۷۲ مرکز متکدیان اسلامشهر ۵ – ۵۶۳۷۲۶۰۲ ضلع شمال شرقی میدان نماز / انتهای خ سوسنگرد
۷۳ تعاوني سهام عدالت شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۴۰ بلوار بسيج مستضعفين / روبروی شهرک لاله / ابتدای خیابان بیمارستان / ساختمان شهید قاسمی
۷۴ دارالقران اسلامشهر ۵۶۱۴۷۹۷۸ بلوار بسيج مستضعفين /سرنوری /جنب پارک تقوی
۷۵ صندوق مهر امام رضا اسلامشهر ۵۶۳۶۱۵۰۲-۴ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام محمد باقر (ع)
۷۶ امور مساجد شهرستان اسلامشهر ۵۶۶۹۴۸۶۲
۵۶۶۹۴۸۶۱ ۵۶۶۹۴۸۶۳ بلوار بسج مستضعفين / خ علی بن ابیطالب / نبش کوچه کرامت چهارم / پلاک ۱
۷۷ حوزه مقاومت بسیج ۴۷۶ زهیر ادارات بلوار بسيج مستضعفين / خ امام محمد باقر (ع)
۷۸ تعاون روستايي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۶۰۹۰۰
۵۶۳۶۰۸۰۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي / جهاد کشاورزی
۷۹ بیمه ایران شعبه اسلامشهر ۲ – ۵۶۱۳۷۶۶۱ ۵۶۱۳۷۶۶۰ بلوار بسيج مستضعفين /نرسیده به شهرك لاله
۸۰ راهنمایی و رانندگی اسلامشهر ۵۶۱۶۵۹۰۱
۸۱ مرکز اورژانس اسلامشهر ۱۱۵ ۵۶۱۲۳۹۹۹ بلوار بسيج مستضعفين / ورودی شهرك لاله / مقابل ستاد فرماندهي انتظامی
۸۲ اداره گاز چهاردانگه ۵۵۲۷۲۷۰۱ نرسیده به چهاردانگه/ جنب پمپ سی ان جی سینجر
۸۳ حوزه قضایی بخش چهاردانگه ۵۵۲۶۹۵۷۵-۴
۵۵۲۶۹۵۸۰ بزرگراه آيت اله سعيدي/ خیابان سدید/ چهارراه سدید/
۸۴ اداره آموزش وپرورش بخش چهاردانگه ۵۵۲۷۵۷۵۸ ۵۵۲۷۸۱۸۱ چهاردانگه / خیابان علی بن ابیطالب
۸۵ تامين اجتماعي شماره ۱۰ (چهاردانگه) ۷ – ۵۵۲۷۶۶۶۳ ۵۵۲۷۶۸۶۹ چهاردانگه / بلوار فارسيان
۸۶ اداره مخابرات بخش چهاردانگه ۵۵۲۵۱۱۱۱ ۵۵۲۴۳۳۳۳ بزرگراه آيت اله سعيدي / روبروي شركت البرز تاير
۸۷ بنياد شهيد وامور ايثارگران چهاردانگه ۵۵۲۴۵۰۷۲ ۵۵۲۵۰۱۰۴ بزرگراه آيت اله سعيدي / جنب حوزه قضائي چهاردانگه
۸۸ برق بخش چهاردانگه ۵۵۲۵۰۴۶۰
۵۵۲۵۸۹۹۰ ۵۵۲۵۰۴۶۰ چهاردانگه / روبروی آتش نشانی /
۸۹ آب و فاضلاب بخش چهاردانگه ۵۵۲۴۳۸۰۸
۵۵۲۴۹۸۵۷ ۵۵۲۴۹۸۵۷ چهاردانگه / بلوار فارسيان/
۹۰ آب و فاضلاب واوان ۵۶۱۷۳۸۹۹ واوان / خ گلها
۹۱ آب و فاضلاب بخش احمدآبادمستوفی ۵۶۷۱۸۴۵۹
۵۶۷۱۸۴۶۰ احمدآباد مستوفی/ خ حضرت ولیعصر شمالی
۹۲ آبخیزداری اسلامشهر و رباط کریم ۶۵۲۷۸۵۸۰
۹۳ آب و فاضلاب میان آباد ۵۶۵۵۷۷۷۶ اسلامشهر / بعد از شهرک امام حسین / نرسیده به روستای نظام آباد
۹۴ ستاد اجرایی فرمان امام( ره) ۵۵۹۰۸۱۸۱ ۵۵۹۵۳۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید