دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / ادارات ونهادهای اسلامشهر
ادارات ونهادهای اسلامشهر

ادارات ونهادهای اسلامشهر

مشخصات اعم ازتلفن وادرس ادارات ومراکزانتظامی-فرهنگی-مذهبی-امدادی-بهزیستی-بهداری اسلامشهر

رديف سمت تلفن اداره نمابر نشاني
۱ دفتر امام جمعه اسلامشهر ۵۶۳۴۴۵۴۵ ۵۶۳۴۲۰۴۱ بلوار بسج مستضعفين / خ امام موسي كاظم
۲ فرمانداری شهرستان اسلامشهر ۳- ۵۶۳۴۳۰۳۱ ۵۶۳۵۲۰۲۲-۵۶۳۴۲۸۲۷ بلوار بسيج مستضعفين / ابتدای خ شهيد صياد شيرازي
۳ بخشداری مركزي ۵۶۳۵۸۹۸۷-۸ ۵۶۳۵۸۹۸۹ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام موسي كاظم/ جنب راهنمایی ورانندگی
۴ بخشداری چهار دانگه ۵۵۲۴۵۴۵-۵۵ ۵۵۲۴۷۷۷۷ بزرگراه آيت اله سعيدي / روبروي شركت البرز تاير
۵ بخشداری احمد آباد مستوفی ۵۶۷۱۴۱۵۱ ۵۶۷۱۸۳۱۱ احمدآباد مستوفی/ جنب تالار ملک
۶ دفتر امام جمعه چهاردانگه ۵۵۲۷۲۵۲۶
۵۵۲۴۵۱۶۶ ۵۵۲۷۲۵۲۵ چهاردانگه / خ شهيد هيدخت / خ شهيد كريمي / نرسيده به ميدان شهدا
۷ دفتر امام جمعه احمد آباد مستوفي ۵۶۷۱۲۴۱۱ ۵۶۷۱۶۲۸۲ احمد آباد مستوفي / خ ولي عصر جنوبي / خ رمضاني / روبروي مسجد صاحب الزمان / حسينيه المهدي
۸ دفتر امام جمعه واوان ۵۶۱۶۹۷۲۰
۵۶۱۶۹۷۳۰ اسلامشهر / شهرک واوان / مسجد خاتم الانبیاء ص
۹ دادستانی عمومي و انقلاب شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۵۰۵۱-۳ ۵۶۳۶۲۳۳۵ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۱۰ دادگستري شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۶۳۰۰
۵۶۳۴۵۰۵۱-۴ ۵۶۳۴۵۷۰۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۱۱ فرماندهی انتظامي شهرستان اسلامشهر ۱۱۰ ۵۶۱۲۴۰۰۶ بلوار بسيج مستضعفين / روبروي شهرك لاله / ستاد فرماندهي
۱۲ ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء اسلامشهر ۵۶۳۴۳۰۰۳
۵۶۳۴۳۰۰۲ ۵۶۳۴۸۸۸۶-۵۶۳۵۶۱۵۰ بلوار بسيج مستضعفين / روبروي خ شهيد صياد شيرازي
۱۳ شهرداری اسلامشهر ۳- ۵۶۳۴۴۰۱۰ ۵۶۳۴۶۰۶۳-۵۶۳۶۵۵۲۰ بلوار بسيج مستضعفين / نرسيده به سر نوري
۱۴ شهرداری چهاردانگه ۵۵۲۷۲۵۱۰-۱۱ ۵۵۲۷۹۲۹۱ بزرگراه آيت اله سعيدي / روبروي شركت البرز تاير
۱۵ شهرداری احمد آباد مستوفی ۵۶۷۱۸۲۹۰-۵ ۵۶۷۱۶۶۹۹ احمدآباد مستوفی/ چهارراه ولیعصر
۱۶ شوراي اسلامی شهراسلامشهر ۵۶۳۵۶۲۰۳
۵۶۳۵۰۰۱۸ ۵۶۳۵۲۱۶۴ بلوار بسج مستضعفين / خ امام موسي كاظم
۱۷ شوراي اسلامی شهر چهاردانگه ۸ – ۵۵۲۷۲۵۱۷ ۵۵۲۴۷۵۸۵ بزرگراه آيت اله سعيدي / بلوار فارسیان
۱۸ شوراي اسلامی شهر احمدآباد مستوفی ۵۶۷۱۴۵۸۵ ۵۶۷۱۴۵۷۱ احمدآباد مستوفی/ خ حضرت ولیعصر / جنب گلزار شهداء
۱۹ شورای اسلامی بخش مرکزی اسلامشهر ۵۶۳۴۶۰۰۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام محمد باقر (ع)/ساختمان بخشداری مرکزی
۲۰ شورای اسلامی بخش چهاردانگه ۵۵۲۴۵۴۵۴ بزرگراه آيت اله سعيدي/ روبروي شركت البرز تاير/ ساختمان بخشداری چهاردانگه
۲۱ شورای اسلامی بخش احمدآباد مستوفی ۵۶۲۷۶۷۳۷ ۵۶۲۷۶۷۳۸ احمدآباد مستوفی / حسن آباد خالصه / ساختمان شوراء
۲۲ جهاد كشاورزي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۰۵۷۰
۵۶۳۵۰۲۸۸
۵۶۳۴۹۸۸۳ ۵۶۳۵۰۳۸۸ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر ۵۶۳۵۸۱۰۶
۵۶۳۵۸۱۰۵ ۵۶۳۵۶۱۷۸ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي
۲۴ دانشگاه پیام نور اسلامشهر ۵۶۳۶۴۷۴۷ ۵۶۳۶۵۰۵۱ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ امام حسن مجتبي(ع)
۲۵ دانشگاه علمی و کاربردی اسلامشهر ۵۶۱۵۵۴۰۰-۴۰۱ ۵۶۱۵۰۴۴۷ خیابان امام سجادع (زرافشان) – انتهای خیابان ۴۸-جنب پارک دانشجو
۲۶ اداره کتابخانه های اسلامشهر ۵۶۱۲۳۷۵۶ بلوار بسيج مستضعفين / باغ فيض / شهرك مصطفي خميني / روبروي پارك
۲۷ آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۲۴۴۲-۵۶۳۴۷۲۲۷ ۵۶۳۴۷۹۹۹ بلوار بسج مستضعفين / خ امام حسن مجتبي(ع)
۲۸ تامين اجتماعي اسلامشهر ۵۶۱۴۲۶۸۹
۵۶۱۲۰۲۰۰
۵۶۱۲۰۱۰۰ ۵۶۱۳۱۳۱۴ بلوار بسيج مستضعفين / ابتدای خ شهيد نواب صفوي
۲۹ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۹۳۱۰ ۵۶۴۷۹۵۱۱ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۳۰ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۳۴۸۵۴-۵۶ ۵۶۱۳۴۲۵۰ بلوار بسيج مستضعفين / انتهاي خ نواب صفوي/ كوچه ترنج ۴
۳۱ اداره مالیات اقتصاد و دارايي شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۲۰۵۰۰
۵۶۱۲۰۶۰۰
۵۶۱۲۵۵۵۴ ۵۶۱۲۶۶۵۵ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد نواب صفوي
۳۲ اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۹۱۱۴-۵
۵۶۳۵۹۱۴۰-۱ ۵۶۳۵۹۱۴۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام سجاد / جنب امامزاده عقيل
۳۳ شرکت آب و فاضلاب اسلامشهر ۵۶۳۶۲۳۳۴ ۵۶۳۴۵۰۲۳ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ شهيد صياد شيرازي
۳۴ شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران ۵۶۱۷۲۵۳۹
۵۶۱۶۷۰۰۳
۵۶۱۷۲۵۹۵ شهرک واوان / بلوارامام خمینی / مقابل کلانتری
۳۵ كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۰۸۸
۵۶۴۷۸۰۸۶ ۵۶۴۶۱۲۳۸ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۳۶ شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر ۹۸ -۵۶۳۷۳۰۹۷
۱۳ -۵۶۳۷۳۰۱۲ ۵۶۳۷۳۰۱۴ بزرگراه آیت اله سعیدی /نرسیده به میدان نماز /ابتدای بهرام آباد
۳۷ اداره برق اسلامشهر ۵۶۳۴۳۳۳۶
۵۶۳۶۷۲۷۳ ۵۶۳۴۳۵۳۳ بلوار بسيج مستضعفين / سر نوري / جنب ميدان ميوه و تره بار
۳۸ اداره بهزيستي اسلامشهر ۵۶۳۴۹۹۹۹
۵۶۳۴۰۵۵۵
۵۶۳۴۹۹۰۵ ۵۶۳۵۷۳۸۵ بلوار بسيج مستضعفين / باغ فيض / شهرك مصطفي خميني / روبروي پارك
۳۹ اداره گاز رساني اسلامشهر ۵۶۱۳۰۲۶۵
۵۶۱۳۰۲۵۵ ۵۶۱۲۹۷۹۹ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد نواب صفوي
۴۰ بيمه سلامت شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۲۷۷۰ ۵۶۳۴۲۷۷۰ بلوار بسج مستضعفين /سر نوري / مجتمع تجاري اداري / طبقه ۳/ واحد ۱۵
۴۱ جمعیت هلال احمر اسلامشهر ۵۶۳۵۳۶۰۰
۵۶۳۵۳۵۰۰
۵۶۳۵۹۷۰۰ ۵۶۳۵۳۶۰۱ بلوار بسيج مستضعفين / سر نوري / روبروي ميدان ميوه و تره بار / كوچه لاله
۴۲ پخش فراورده هاي نفتي اسلامشهر ۵۶۳۶۴۸۴۸
۵۶۳۴۵۲۵۲ ۵۶۳۶۴۸۴۸-۵۶۳۵۲۰۶۶ بلوار بسج مستضعفين / خ امام موسي كاظم(ع) / روبروي دفتر امام جمعه
۴۳ فني وحرفه اي برادران اسلامشهر ۵۶۳۵۷۶۹۷
۵۶۳۴۰۵۱۹ ۵۶۳۵۷۶۹۸ بلوار بسج مستضعفين / انتهاي خ امام سجاد (ع)
۴۴ فني وحرفه اي خواهران اسلامشهر ۵۶۳۴۰۷۲۲ ۵۶۳۵۳۳۳۲ بلوار بسج مستضعفين / انتهاي خ امام سجاد (ع)
۴۵ اداره محيط زيست شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۳۰۳۲
۵۶۴۶۷۱۸۱ ۵۶۴۶۷۱۸۱ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قايميه/ پشت کمیته امداد امام خمینی
۴۶ آب و فاضلاب روستايي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۷۳۰۰
۵۶۳۶۱۳۷۲-۱ ۵۶۳۵۹۶۲۹ بزرگراه آيت اله سعيدي / روستاي بهرام آباد
۴۷ سازمان تبليغات اسلامي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۵۲۵۲ ۵۶۳۵۵۷۵۷ بلوار بسج مستضعفين /خ ۲۰ متری امام خمینی / کوچه عرفان ۱ /
۴۸ سازمان حمل ونقل وبارومسافر شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۵۹۱۲-۱۳-۱۵
۵۶۳۶۰۲۷۶ ۵۶۳۴۷۱۱۱ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي/خ تعاون
۴۹ اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۳۱۰۲-۵ ۵۶۳۵۳۱۰۶ بلوار بسج مستضعفين /سر نوري / مجتمع تجاري اداري / طبقه ۴
۵۰ اداره ورزش وجوانان شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۴۳۰۱۴ ۵۶۱۴۳۰۱۳ بلوار بسيج مستضعفين / انتهاي خ ايرانشهر
۵۱ راه و شهرسازی منطقه غرب جنوب تهران ۵۶۴۹۵۰۵۳
۵۶۴۹۵۰۵۴ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۵۲ راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۹۶۰۶۷-۸ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۵۳ تعزيرات حكومتي شهرستان اسلامشهر ۲۳۴۶۰۶۰
۵۶۳۴۰۲۲۲ ۵۶۳۴۰۲۲۲ بلوار بسج مستضعفين /سر نوري / مجتمع تجاري اداري / طبقه ۲
۵۴ اداره پست شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۷۸۱۰۵
۵۶۳۷۸۱۰۸ ۵۶۳۷۸۱۰۴ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام حسن مجتبی / جنب پارک فدک
۵۵ شبكه دامپزشكي شهرستان اسلامشهر ۴ -۵۶۴۶۷۲۸۲ ۵۶۴۶۷۲۸۳ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قائميه
۵۶ بيمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر ۵۶۱۲۹۷۰۰
۵۶۱۲۹۶۰۰ ۵۶۱۲۱۰۹۹-۵۶۱۲۹۸۰۰ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي شهرك سعيديه
۵۷ بنياد شهيد وامور ايثارگران اسلامشهر ۲ – ۵۶۳۷۷۶۰۱ ۵۶۳۷۷۶۰۵ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ شهيد صياد شيرازي
۵۸ مركز پزشكي قانوني شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۸۶۵ ۵۶۴۷۸۸۹۸ بلوار بسيج مستضعفين/ ابتداي خ قائميه/مقابل کمیته امداد امام
۵۹ اداره مخابرات اسلامشهر ۵۶۳۴۲۴۴ ۵۶۳۴۸۴۸۴ ميدان نماز / نبش بلوار مخابرات
۶۰ مجمع امور صنفي اسلامشهر ۵۶۱۲۱۵۱۵
۵۶۱۳۲۵۸۷-۸ ۵۶۱۳۲۱۳۵ بلوار بسج مستضعفين /روبروي پارك اميركبير /خ صاحب الزمان (عج ) / نبش كوچه اول
۶۱ ثبت اسناد و املاك شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۹۷۸۰۴ بلوار بسج مستضعفين / ابتداي خ قايميه/ پشت کمیته امداد امام خمینی
۶۲ اداره ثبت احوال شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۶۰۴۹۸-۹ ۵۶۳۵۱۶۰۰-۵۶۴۷۴۰۱۱ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ شهيد صياد شيرازي
۶۳ بانك ملي حوزه ۲۰ اسلامشهر ۵۶۳۵۰۰۷۶ ۵۶۳۵۰۰۷۵ بلوار بسج مستضعفين / خ بيست متري امام خميني(ره) /جنب شعبه ملي
۶۴ بنياد مسكن ري -اسلامشهر ۵۵۹۷۵۲۱۱-۱۲ ۵۵۹۱۴۵۱۳ شهر ری / بلوار چشمه علی / پلاک ۸۲
۶۵ کانون بازنشستگان شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۷۰۰۸۸ بلوار بسيج مستضعفين /خ امام موسی کاظم/جنت ۱۶
۶۶ کانون پرورش فکری کودکان اسلامشهر۱ ۵۶۱۲۵۲۵۲ بلوار بسيج مستضعفين / انتهای خ مهدیه
۶۷ کانون پرورش فکری کودکان اسلامشهر۲ ۵۶۳۵۵۹۳۱ ۵۶۳۵۵۹۳۱ بلوار بسيج مستضعفين/خیابان امام حسن مجتبی /داخل پارک فدک
۶۸ صنايع دستي و گردشگري و ميراث فرهنگي اسلامشهر ۵۶۴۳۶۹۳۰ رباط کریم / انتهای خ بخشداری / بلوارشهید کمالی کاروانسرای حاج کمال
۶۹ مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر ۲۱ – ۵۶۴۹۴۸۲۰
۱۹ – ۵۶۴۹۴۸۱۸ اسلامشهر /بلوار بسيج مستضعفين / حدفاصل بلوارشهید برنده سیفی و شهرک سعیدیه
۷۰ عتبات وعالیات اسلامشهر اسلامشهر- امامزاده عقیل
۷۱ خانه کارگر اسلامشهر ۵۶۳۵۰۴۶۵ زرافشان – انتهای خیابان ۴۸ / جنب پارک دانش آموز
۷۲ مرکز متکدیان اسلامشهر ۵ – ۵۶۳۷۲۶۰۲ ضلع شمال شرقی میدان نماز / انتهای خ سوسنگرد
۷۳ تعاوني سهام عدالت شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۴۰ بلوار بسيج مستضعفين / روبروی شهرک لاله / ابتدای خیابان بیمارستان / ساختمان شهید قاسمی
۷۴ دارالقران اسلامشهر ۵۶۱۴۷۹۷۸ بلوار بسيج مستضعفين /سرنوری /جنب پارک تقوی
۷۵ صندوق مهر امام رضا اسلامشهر ۵۶۳۶۱۵۰۲-۴ بلوار بسيج مستضعفين / خ امام محمد باقر (ع)
۷۶ امور مساجد شهرستان اسلامشهر ۵۶۶۹۴۸۶۲
۵۶۶۹۴۸۶۱ ۵۶۶۹۴۸۶۳ بلوار بسج مستضعفين / خ علی بن ابیطالب / نبش کوچه کرامت چهارم / پلاک ۱
۷۷ حوزه مقاومت بسیج ۴۷۶ زهیر ادارات بلوار بسيج مستضعفين / خ امام محمد باقر (ع)
۷۸ تعاون روستايي شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۶۰۹۰۰
۵۶۳۶۰۸۰۰ بلوار بسيج مستضعفين / خ شهيد صياد شيرازي / جهاد کشاورزی
۷۹ بیمه ایران شعبه اسلامشهر ۲ – ۵۶۱۳۷۶۶۱ ۵۶۱۳۷۶۶۰ بلوار بسيج مستضعفين /نرسیده به شهرك لاله
۸۰ راهنمایی و رانندگی اسلامشهر ۵۶۱۶۵۹۰۱
۸۱ مرکز اورژانس اسلامشهر ۱۱۵ ۵۶۱۲۳۹۹۹ بلوار بسيج مستضعفين / ورودی شهرك لاله / مقابل ستاد فرماندهي انتظامی
۸۲ اداره گاز چهاردانگه ۵۵۲۷۲۷۰۱ نرسیده به چهاردانگه/ جنب پمپ سی ان جی سینجر
۸۳ حوزه قضایی بخش چهاردانگه ۵۵۲۶۹۵۷۵-۴
۵۵۲۶۹۵۸۰ بزرگراه آيت اله سعيدي/ خیابان سدید/ چهارراه سدید/
۸۴ اداره آموزش وپرورش بخش چهاردانگه ۵۵۲۷۵۷۵۸ ۵۵۲۷۸۱۸۱ چهاردانگه / خیابان علی بن ابیطالب
۸۵ تامين اجتماعي شماره ۱۰ (چهاردانگه) ۷ – ۵۵۲۷۶۶۶۳ ۵۵۲۷۶۸۶۹ چهاردانگه / بلوار فارسيان
۸۶ اداره مخابرات بخش چهاردانگه ۵۵۲۵۱۱۱۱ ۵۵۲۴۳۳۳۳ بزرگراه آيت اله سعيدي / روبروي شركت البرز تاير
۸۷ بنياد شهيد وامور ايثارگران چهاردانگه ۵۵۲۴۵۰۷۲ ۵۵۲۵۰۱۰۴ بزرگراه آيت اله سعيدي / جنب حوزه قضائي چهاردانگه
۸۸ برق بخش چهاردانگه ۵۵۲۵۰۴۶۰
۵۵۲۵۸۹۹۰ ۵۵۲۵۰۴۶۰ چهاردانگه / روبروی آتش نشانی /
۸۹ آب و فاضلاب بخش چهاردانگه ۵۵۲۴۳۸۰۸
۵۵۲۴۹۸۵۷ ۵۵۲۴۹۸۵۷ چهاردانگه / بلوار فارسيان/
۹۰ آب و فاضلاب واوان ۵۶۱۷۳۸۹۹ واوان / خ گلها
۹۱ آب و فاضلاب بخش احمدآبادمستوفی ۵۶۷۱۸۴۵۹
۵۶۷۱۸۴۶۰ احمدآباد مستوفی/ خ حضرت ولیعصر شمالی
۹۲ آبخیزداری اسلامشهر و رباط کریم ۶۵۲۷۸۵۸۰
۹۳ آب و فاضلاب میان آباد ۵۶۵۵۷۷۷۶ اسلامشهر / بعد از شهرک امام حسین / نرسیده به روستای نظام آباد
۹۴ ستاد اجرایی فرمان امام( ره) ۵۵۹۰۸۱۸۱ ۵۵۹۵۳۳۱۱

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

دیدگاهتان را بنویسید