دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / معرفی اعضای منتخب شورای شهرشاطره

معرفی اعضای منتخب شورای شهرشاطره

طبق شمارش آرای روستای شاطره درتاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶هیت نظارت شهرستان اسلامشهرنتایج نهایی شمارش ارای این روستای شاطره را اعلام نمود که براساس ان هشت نفربه ترتیب تعدادی ارای مواحذه به شرح ذیل میباشد

نفرات اصلی:

۱-اقای اصغرفلاخی زرنق با تعداد۵۱۲ رای

۲-اقای مجتبی علیپور باتعداد ۵۰۸ رای

۳-اقای شهرام یاری باتعداد ۴۷۰ رای

۴-خانم لیلاملکی باتعداد ۴۳۹ رای

۵-اقای محرم سلیمان پور تعداد ۴۰۵ رای

نفرات علی البدل:

۱-اقای محسن سیفی پیرآغاج با تعداد ۳۹۹ رای

۲-اقای رضامرادی با تعداد ۳۹۴ رای

۳- اقای سعید صادق پور  با تعداد ۳۶۸ رای

شورای شهرشاطره

بنده سردبیرشاطره انلاین وهمکارانم موفقیت این عزیزان را به آنان واهالی شاطره تبریک عرض نموده وآرزوی موفقیت دروظایف محوله به منظور پیشرفت وآبادنی روستای شاطره را داریم وبا وجودعدم دریافت هیچگونه هزینه مالی وحمایتی ازطرف مجموعه شورای شهرشاطره وهمچنین ازطرف دهیاری محترم بابت مخارج سنگین مدیریت این سایت که تنها مبدا اصلی پخش وانتشار صدا وتصویر وعمل کرد مسئولین روستای شاطره طی ۷سال گذشته تابه امروز بوده ماهمچنان باهزینه شخصی درخال فعال نگه داشتن این تنهارسانه روستای شاطره هستم و  باکمال میل حاضربه هرگونه همکاری که درراستای پیشرفت وآبادنی روستای شاطره باشدبدون هیچ جشم داشتی درکنارشما هستیم وخواهیم بود وباوجودسختی درتامین هزینه چنین مجموعه ای که به عنوان نشریه الکترونیک خبری فرهنگی ومحلی روستای شاطره درخال فعالیت هستیم …. میتوانیددرپیشبرد وظایف خود هرکجاکه نیازبه همکاری مابود روی ما حساب کنید

همچنین ازمدیریت سایت فرمانداری محترم اسلامشهر خواهشمندم درخصوص اعلام نتایج انتخابات روستای شاطره مانند دیگرنواخی ومناطق تحت مدیریت خود اقدام به انتشارلیست منتخبین روستای شاطره نیز نمایدتااین لحظه ماهرچه درسایت فرمانداری اسلامشهرسرچ کردیم خبری ازاعلام لیست شاطره نبودنزدیکترین شهرک به شاطره یعنی چهاردانگه موجوداست ولی شاطره متاسفانه نیست

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

یک دیدگاه

 1. باسلام چندی پیش درپی تذکرات پی درپی وقراردادن گامنت اعتراضی زیرپست مربوط به لبنیات دومینو درهمین سایت گذاشتیم ولی اقای پایداری به هیچ عنوان به روی خود نمی اورد از مسئولین مخترم شورای شاطره یادهیارمحترم درخواست پیگیری واعمال تذکرات جدی دراین خصوص را به لبنیات دومینو داریم بنده وتعدادکثیری از ساکنین خ شهیدرجایی نسبت به لبنیات دومینو چندین بار معترض شدیم ولی تغییری مشاهده نشد.. متن کامنت واعتراضی خودرا در مجدد برای مشاهده شما واعمال قانون وتذکر به دومینو در ریز قرار میدهم لطفا ملاحظه فرمائید به صورتی که هرچه زودتر تغییرات تردد در محل قابل مشاهده باشدانشاله … نه اینکه شماهم بخوانید وواگذار به مرور زمان کنیداینکه دیگر بودجه ونشریفات نمیخواهد قدرت ونفوذ شورا اینجاست که مشخص میشود

  متن کامنت مادرپست لبنیات دومینو این بوده :
  باسلام وباتشکرازمدیریت محترم این سایت که باراه اندازی این سایت یکی ازکمبودهای موجوددرشهرک شاطره را تامین نمودندچون حداقل مامیتوانیم سخن خود را درجای مثل این سایت بازگوکنیم شایدگوش شنوایی بشنود
  درمورد شرکت لبنیات دومینو وحاج آقاپایداری ناگفته فراوان است
  در درجه اول وپیرو متن بالا لازم بذکراست شرکت میهن درقبل ودومینوهم اکنون طی چندین سالی که دراین محله مشغول به فعالیت میباشند هیچ نکته وکارمثبت یا امتیازی برای ما اهالی شاطره بخصوص ساکنین خ شهیدرجایی نداشته به غیراز دردسر وسلب آسایش وآرامش شایدبپرسیدچرا وچگونه؟بنده خودم به عنوان ساکن درخیابان شهیدرجایی وبه نمایندگی از اکثراهالی ساکن دراین خیابان اقدام به درج این پست میکنم…
  مشکلات ساکنین خ شهیدرجایی باشرکت دومینو
  اگرمیخواهیدادعای بنده وهمسایگانمان را واقعامتوجه بشوید ولمس کنیدوبفهمیدطی این چندسال فعالیت شرکت میهن و دومینو چه ذلتی کشیده یا می کشیم بایدحداقل دریک شبانه روزیعنی ۲۴ساعت دریکی ازخانه های واقع دراین خیابان(شهیدرجایی) زندگی کنید تا بفهمید….. یعنی شب بخوابیددرحددودساعت ۴/۳۰صبح که همجا سکوت حکمفرماست یکدفعه ازخواب ناز بپرید تاساعت ۵/۳۰حدود۱۰۰سواری به یک مرتبه ازاین خ عبورکرده برای رسیدن به سرکار(درب دومینو)همراه با صدای ناهنجارمینی بوس بنز سرویس که اونهایی که خودرو ندارند در چندین نوبت رفت وبرگشت به شرکت میرساند…..حتما میگوید خوب ۱ساعت تردد سواری چیزی نیست؟ حالا از این به بعد بگیر بخواب …تا چشمت گرم خواب میشوددوباره ار۵/۳۰تا۹صبح نوبت حدود ۱۰۰ کامیونت حمل بستنی میشودکه ازشرکت خارج شده بیشترشان هم ازدکه مستقر در وسط همین خیابان ابجوش …چای وصبحانه میگیرند والهی به امیدتو درخیابانی کمتراز۱۲متر بخدا به غیراز صدای ناهنجارخودرو زمین زیر پایمان هم میلرزد….حالا با این اوصاف ببینم میتوند تویکی از این خونه ها دم صبح خواب اسوده داشته باشی؟این چیزی نیست که …..بازم مجدد این روند دربعدازظهرهم برای برگشت تکرارمیشودیعنی فکرکن توبعدازظهرتابستان زیرکولزمیخوای چرتی بزنی همین ۱۰۰کامیونت ازساعت۳بعداظهرمیان شرکت یکساعت بعد۲۰۰تاسواری ازداخل همین خیابان دوباره یکی یکی تردد میکنندبه سمت خانه تازه این روی خوب این ماجراست ..اینجاباشیدخواهیددید که حداقل هفته ای نیست که با یکی ازبچه های خردسال ماهمین خودروهای دومینو تصادف نکنندوباعث سانحه ای جرحی نشوند…چون دراین خیابان پارک ویازمین بازی نیست وبچه های ما درخیابان به ناچارمشغول بازی یا تردد هستند که یکدفعه صدای ترمز چرخ خودرو دومینو گوش خراش میرسد و تاکنون باعث سوانحه بیشماری دراین خیبابان شده اند
  بنده میپرسم؟ آقای پایداری طی این چندسال فعالیت وتولیدشبانه روزی دراین شرکت چه کارمثبتی برای ارتقای سطح زندگی اهالی ساکن دراین خیابان انجام دادی؟یا نه برای اهالی ساکن ….بلکه برای ارتقای سطح تردد وسائط نقلیه شرکت خودتان چه کار مثبتی تابه امروز انجام دادی شاید ما نمیدانینم
  آقای پایداری بااین همه مزاحمت سمعی بصری و ایجادبروز خطرات جانی برای اهالی این خیابان چه امتیاز خاصی لااقل برای فقط ساکنین همین خیابان که محل اصلی تردد خودروهای شماست قائل شدی یا میشوی؟
  شنیده ایم که انسان مذهبی وبا ایمانی هستید …از شما خواهش میکنیم فقط برای یک هفته آزمایشی تمام این تردد روزمره خودروهای خودتون دراین خیابان شهیدرجایی را هدایت کنید به داخل همان خیابانی که منزل تان واقع است ..فقط برای یک هفته ..پس ازیک هفته خدایی هرچه خانواده محترم شما دراین مورد فتوا دادند مورد قبول ماهم هست..ببینم خانواده محترم طاقت میاورند؟…ولی چه کنیم که خوشبختانه اینجامنزل شما نیست وبدبختانه خانه یک مشت طبقه محروم است!!!!
  به همین علت اول ازشخص خودتان تقاضاداریم که مسیرتردد خودروهای خودرا از به سمت اتوبان الغدیر ودراالسلام یا هرطرف که خودتان میدانید تغییردهید…واز شورای محترم شهرشاتره …فرماندار…دهیار …وپلیس راهور عاچزانه تقاضا درایم پیگیررفع این معضل مهم برای این خیابان فرعی ۱۲متری باشند….منتظر پاسخ جناب آقای پایداری هستیم همین حالا که درحال نوستن این کامنت هستم صبخ ساعت ۵ است از صدای تردد خودروهای شما ازخواب پریدم بخدا بیمارم ودریغ از یک استراحت کامل از دست رفت آمد بی ملاحظه شما خدا فقط به داد ما مردم این خیابان برسد که سالها پیش از حضور شما مااینجا ساکن هستیم ولی بخاطر شما خانه های این حیابان از همه جا ارزان تر است وبازهم ارزان هم اگربخواهیم بفروشیم بخدا به خاطر مزاحمت های شما هیچکس از این خراب شده خونه نمیخرد اون شورای ما شورا نیست اگر نتوانتد رفتارشمارا تغییر دهد اگر شورا هم نتواند ما مجبوریم جمع شویم برویم جلوی فرمانداری اسلامشهر تا مرسعلپور خودش بیاد این مزاحمت شمارا جمع کند اینقدرمردم اذیت میکنید تا جان به لب شویم اونوقت خیابون خراب شده رو خودمون میبندیم

  No votes yet.
  Please wait...
  Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

دیدگاهتان را بنویسید