دسته بندی آخرین اخبار

دهیارشاطره

برای مشاهده ویدیوروی فلاش پلی کنید

کلیپ ویدیویی ازآقای ابراهیم پوردهیارشاطره که یک گزارش تصویری ازاقدامات انجام پذیرفته اززمان اغازمسئولیت دهیاری وی درشاطره توسط ایشان با همراهی شورای محلی شاطره درسطح شاطره ومحلات ان صورت گرفته تهیه گردیده که به غیرازتصاویروگزارشات موجوددرکلیپ هررهگذری درشاطره به وضوح متوجه تغییرات مثبت صورت گرفته درمحلات شاطره خواهدشدیکی ازاقداماتی که اخیراصورت گرفته ودراین گزارش اشاره به ان نشد سنگفرش وسط جاده که قبلا سطح ان گل وخاک بودودرگذرازسطح جاده مجبوربه پای گذاشتن دراین گل ولای بودیم ولی هم اکنون به غیرازسنگفرش تیرهای چراغ برق وسط جاده نیز توسط لامپهای ال ای دی باطراحی ورنگهای شکیل وزیبا چشم راننذگان وعابران را به خودخیره میکند مخصوصا درشبها که این رقص نورها زیبایی خاصی به محل بخشیده که جاداردماخودمان وهمچنین ازطرف اهالی ساکن وکاسب شاطره ازاین دهیارمحترم سپاسگذاری نمایم ونیز توفیقات
بیشترایشان را درراه خدمت به خلق ازخداوندمنان طلب کنیم..نظرشمابه عنوان اهالی ویک کاسب درشاطره چیست وچه پیامی برای ایشان دارید درادامه همین پست نظرات خودرا کوتاه ثبت نماید.

2 دیدگاه‌ها

 1. یوسفی-به نمایندگی جمعی ازاهالی شاطره

  بادرودخدمت شماازمدیریت محترم این سایت ضمن تشکرخواهشمندم اگرطبق محتوای موجودیکی ازاهداف راه اندازی این سایت ارتباط مردم با مسئولین محلی هست واین سایت پل ازتباطی بین مردم ومسئولان است به صورت اکیددرخواست میکنم این کامنت را که کامنت نه یکنفربلکه کامنت تعدادکثیری ازاهالی شاطره وسوالات مهمی است که ازمسپولان محلی اعم ازاعضای شورا -دهیازمحترم و فرماندارمحترم اسلامشهردارند را برای انتشازبدون اعمال سانسوردرسایت منتشزکنید وهرگونه مسئولیت انتشاراین کامنت را اینجانب نویسنده بامشخصات موجوددرپروفایل عضویتم موجوداست میپذیرم کامنت مادرکمال رعایت احترام وادب به منظورگشایش مشکلات نگارش میگردد.
  اولااززحمات دهیارمحترم که این اقدامات موجوددرویدیو را که انجام آن موردتاپیدهمگان هست سپاسگذاریم لذا طرف پرسش مااعضای شورای شاطره ودهیارمحترم شاطره وفرماندارمحترم اسلامشهراست درصورت آگاهی وداشتن پاسخ دهیارمحترم میتواند پاسخگویی نمایند درغیراینصورت خواهشمندیم سوالات مطرح در این کامنت را جهت دریافت پاسخ مقتضی به فرماندارومسولان مربوطه انتقال دهید وهمچنین خواهشمندیم پاسخها را درادامه همین پست وکامنت ماثبت تا مدیریت سایت امکان انتشارعمومی ان را داشته باشد

  سوال-۱-شمادرهمین ویدیو هنگام معرفی انتخاب خودرا توسط استاندارودرسال ۱۳۹۸ عنوان میکنیددزصوزتی که انتخاب دهیارتوسط ارای اعضای شورا به فردی معرفی شده ازطرف فرمانداربایدانجام شود وهمچنین شمادرسال۱۳۹۸ درزمان تصدی اعضای شورای قبلی به دهیاری شاطره برگزیده شده وشورای فعلی درسال۱۴۰۰ تشکیل گزدیده آیا نباید دهیارجدید برگزیند؟یا دهیارقبلی را ابقا نمایدپس دزسال ۱۴۰۰ شواری جدید برای چه منظور منتخب شد؟

  سوال-۲-چرا شهرک شاطره به جای ترقی درسال ۱۳۹۸ به یکباره به روستای شاطره تنزل کرد؟درصورتی که طبق تعریف قانون روستابایدجمعیتی کمتزااز۳۵۰۰نفزبا فعالیت دامداری-کشاورزی-باغ داری باشدکه زوستا شود ونیازمنددهیار ودهیاری قراربگیرد…نه شاطزه که به گفته خودتان جمعتی بالغ بر۹۵۰۰نفز با فعالیت صنعتی وتجاری باعنوان شهرک شاطره به یکباره تصمیم گرفته شود شهرداری ان منحل شودو دهیاری افتتاح گردد وشهرک شاطزه به روستایادهات شاطزه تنزل نماید؟وآیا شهزداری وقت قادربه ارائه همین خدماتی که دهیاری هم اکنون پس ازسالها انجام داده نبود؟ونمیتوانست انجام دهد؟که درسال ۱۳۹۸ منحل وپس ازمدتی اخیرا مجدد شروع به ادامه فعالیت خودنموده چرا؟ بنابرتصمیم فرماندارشاطزه زوستاشدودارای دهیاری وشهرداری جمع شدهم اکنون آیا طی یکسال اخیرمجدد شاطزه شهرک شدکه شهرداری مجددآغازبه فعالیت نمود؟این سوالی هست که اکثراهالی بدنبال پاسخ ان هستند؟

  سوال-۳-چرا برخلاف درخواستهای مکرراهالی شاطره طی حداقل ۳۰ سال گذشته تا به امروز که خواهان استقلال شاطره مانند چهاردانگه بودندوهستند ولی همچنان فرمانداری اسلامشهر بااین درخواستها مخالفت نموده و شاطزه هرچند وقت یکبار زیر نظزشهردار-دهیاری ودهستان ده عباس قرار میگیرد وجلوی هزگونه پیشرفت وترقی ساخت وسازها وساماندهی اصناف ان گزفته میشود؟چرا؟

  سوال-۴-شمادرمقام دهیارشاطزه بخوبی از درامدهای شاطره اعم از درامداز عوارض ومالیاتهای مراکزتجاری صنعتی وتولیدی درشاطزه اگاهیدآیا اهالی شاطزه حق دارند میزان این درامدرا بدانند ؟واگرحق دارند؟ لطفا درامدهای حاصل شاطره درسالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱ یعنی اززمان مسئولیت خودرا اعلام میکنید؟

  سوال-۵-چه چیزوچه امکانات شاطره ازچهاردانگه کمتراست که چهاردانگه به صورت مستقل به عنوان شهرچهادانگه اداره میشود ولی شاطزه همین الان تحت مدیریت دهیاری وهمچنین شهرداری منطقه ۴ مجدد شهزداری شاطزه بیش از۱سال است فعال شده چرا هرقسمت از ادارات مراکز خدمات شاطزه تحت نظزومدیریت شهرستانهای مجاور است برق وومخابرات وگاز تحت مدیریت شهرچهاردانگه- مالیات -اب وفاضلاب-دادگستری -خدمات شهری زیرنظزومدیریت شهرستان اسلامشهز- حتی نشانی وکدپستی تعیین شده برای املاک شاطره مستقل نیست ودرصورت استعلام کدپستی از پست اسلامشهر شاطزه روستای زیر مجموعه دهستان ده عباس آدرس گذاری شده است؟واین دیگربسیارتاسف باراست چرا چنین سیاستی درمدیریت شهری شاطره اعمال میشود؟ شورای شاطزه آیا ازچنین روندی آگاه است؟ وچه اقدامی برای جلوگیری آن انجام داده؟

  سوال-۶- باوجود تاسیس دهیاری وانحلال شهرداری شاطره پس از کذشت سه سال از برپایی دهیاری شهرداری شاطره نیز مجدد فعال شده نقش شهرداری چیست؟برای اخذمجوزساخت وساز به کجابایدرجوع کرد؟آیااین صحت داردکه مدیریت مجوز های املاک مسکونی باشهرداری است ومدیریت مجوز ساخت واحدصنفی -تجاری وصنعتی بادهیاری است؟

  سوال-۷-شهرهای یسیاز دورتراز مرکزیایتحت در همین چندسال اخیر درامتدادجاده ساوه شکل گرفته مانند شهرک الهیه-شهرک گلستان -سبزدشت که نه روستا بلکه زیرساختها و تاسیسات خدمات شهری و بناهای قانونی مجوزداده شده مانند شمال شهر تهران درساختمانهای ساخته شده دراین مناطق باعنوان شهرک قابل مشاهده است چرا دهیاری یا شهرداری به شاطره یا قدمتی بیش از۱۰۰سال ومسافتی ۱۱کیلومتری با مرکزپایتخت همچنان مجوزساخت وساز داده نمبشود و حداقل ظاهرشاطزه طی۳۰ سال گذشته هیچ تفاوتی وارتقای نیافته و بسیاری از اراضی لم یزرع بیابانی در یافت مسکونی در مجاورت منازل اهالی شاطره قرار داردومقاومت زیادی برای صدور مجوز به بهانه های مختلف برای درخواست کنندگان وجود دارد؟….چرا حتی به کسبه خدماتی یا فروشنده لوازم خودروهای سنگین داخل وخارج توقفگاههادر مجاورت جاده اصلی واقع اند مجوز احداث بنای تجاری داده نمبشود و بیش از ۸۰ درصد کسبه در کانکس های فلزی فعالیت صنفی میکنند درصورتی که از همین کانکس ها عوارض مشاغل توسط شهرداری با دهیاری اخذ میشود؟ساماندهی مناسب به این اصناف وکسبه آیا ضرورت چندین سال گذشته تا به امروز شاطره نیست؟

  سوال-۸ -چرا زمانی که شاطزه خود ازدرامدهای سزشاری برخوردار است وبخوبی میتواند با درامدحاصله خودش را اداره کند مانندشهر چهادانگه که شهرداری-اداره برق-مخابرات-گاز -اب وفاظلاب-اداره مالیات ودادگستری مستقل دارد بیش از۸۰ درصد درامد شاطره صرف ارتقا وابادانی شهرستان اسلامشهر هزینه میشود؟ و آیا به همین دلیل نیست که از استقلال شاطره و صدور مجوز ساخت وساز وروند پیشرفت- شهرسازی درشاطره جلوگیری میشود؟آیا این تصمیم فرمانداری اسلامشهر درحق شاطره و مردم ان تصمیم درست وقانونی است؟

  سوال-۹-آیا اگرمادرشاطره اعضای شورای محلی دلسوز و آگاه به مسائل شهرسازی و آگاه به وظایف قانونی خود داشتیم شاطره یجای پسرفت وتنزل به پیشرفت وارتقا نمیرسید وماطی حداقل ۲۰سال گذشته راکت وساکن نبودیم ؟ یا شهرک شاطره بجای شهرشاطره شدن به روستای شاطره تنزل پیدا میکرد؟ ومانند زاغه نشینان دورافتاده از شهرآبادانی دارای این همه زمینهای بیابانی وبی اب وعلف بود؟آیا همچنان املاکش اوقافی بود؟وآیا یود ونبود چنین شورایی در شاطره در روند ارتقای زندگی اهالی کارایی ویا تاثیرات مثبت داشته؟

  به گفته خودتان درویدیو پس ازسالها تخریت وعدم انجام کارهای معمول خدماتی درشاطره شما دراین چندسال اخیر با انجام کارهای مثبت شهرسازی دستی به سرگوش شاطره کشیدید وهمه ما باید خوشحال وذوق زده باشیم که کارهای روبنایی انجام پذیرفته …ولی ایا زیرساختها و حتی ظاهربیایان گونه شاطزه که محلی مناسبی برای تخلیه زباله ونخاله های ساختمانی اسلامشهر وچهاردانگه درکنار کوهی از زباله های صنعتی وشیمیایی اصناف کانکس نشین ازقبیل روغن سوخته لاستیک های پاره یا درحال سوختن رهاشده دراین اراضی بیابانی همجواربا منازل اهالی نیز دستخوش تغییر ساختمان سازی و درنهایت زیباسازی قرارگرفته؟ آقای دهیار کافی است سرکشی به داخل مدارس شاطره نمایدنیمکت های شکسته – سرویسهای بهداشتی فاقد اب بوی تفن والودگی حتی درحیاط وکلاسها به مشام هرتازه واردی میرسد…نه لوله کشی آب دارند ان هم که لوله کشی اب دارد پمپ اب وتانکزذخیره اب نداردمدارسی درکناروهمجواربا کانال متعفن بدون پوشش که بناچار برای حفظ ابرو مردم میگویند رودحانه شاطره ولی دراصل فاضلاب درحال گذرازبطن دهات شاطزه است وبدلیل عدم صدورمجوزقانونی ساخت وسازتوسط مسپولان اهالی مجبوربه احداث غیرقانونی بنا که یک شبه از ترس تخریب پلبس جلوگیری از ساخت وسازمیشوند واقعا چهره و نمایی روستایی ودهات گونه به ظاهرشاطره داده آیا فرمانداراسلامشهر-شهردارمنطقه ۴شاطره ودهیارمحترم اشتیاق انتقال خانه واستقرار خانواده خودرا جهت ادامه زندگی درشاطره همجوارما مردم شاطزه را دارند؟

  چکونه شاطره به دهات مبدل میشود که زمانی نه چندان دور شاطره مزکزمهران اباد-شهرک بهشتی-مجیدیه-مبارزان-باسکول-ترشنبه-ملک اباد-فیروزبهرام بودکه بتدرج ازشاطره جدا کردند وحالا حتی در ادرس وکدپستی ماعنوان میشود روستای شاطزه ازتوابع دهستان ده عباس وبا اعلام کدپستی برای اخذتاپیدیه نشانی عنوان ده و روستا ۳باردر ادرس پستی شاطره قابل مشاهده است برای مثال: (آدرس: روستای شاطره ازبحش توابع دهستان روستای ده عباس کوی مهدی موعودپلاک ۲۰ )که هزجایی بیزون از این منطقه چنین ادرسی برای مااهالی شاطره استعلام ودرمدارک زسمی وغیررسمی ماقید میشود گیرنده یا طزف مقابل تصورمیکند ما از دهات و یا روستای دور افتاده امدیم این معضل را میتوانید بخصوص از دانشجوبان ساکن درشاطره بپزسید به همین دلیل که مورد قضاوت مقامات دانشگاه ویا تمسخر همکلاسهای خود قزار نگیرند اکثرا کدپستی اقوام دیگرخود که خارج ازشاطره هستند را برای ثبت نامهای موردنیازدرپرونده تحصیلی یا روزمه ارسالی اراپه میکنندالبته نه اینکه منظورمان بد بودند زندگی دردهات یا زوستا باشد بلکه منظوراین است که شاطره در لبست دهات و روستای تعریف شده درقانون قرارنمیگیرد وفقط نیت سواستفاده ازتضیف وقربانی نمودن شاطره به نفع منطقه ای دیگرتوسط مسئولان است به علت اینکه شورای شاطره از ظرفیت های خود به نفع شاطزه و اهالی هیچ استفاده مثبتی صورت نداده وهمواره تحت تاثیر شهرداری یا دهیاری یا فرمانداری بوده بجای اینکه انها باید تحت تاثیر اعضا وتصمیمات شورا قرار داشته باشند وچون آبی از طرف این شورا برای مردم شاطره گرم نمیشود لذا ماخودمان باید دست بکار شویم و این اعمال سلیقه های شخصی غیرقانونی را به صورت مکتوب وتحت امضای تعدادزیادی ازاهالی و کسبه ازمبادی نظارتی و بازرسی ریاست جمهوری ودفتربیت رهبری درقالب شکوائیه موردرسیدگی وپیگری قرارخواهیم داد حتی اگرتوسط استخدام وکیل متخصص دادگستری وسپزدن کار به کاردان منجرشود تاانشاله به این روندمعیوب مدیریتی پایان دهیم هرچه که اعتراض خودرا به صورت کتبی وشفاهی به مسئولین امرارائه کردیم هیچ پاسخی وتغییری دراصلاح امورمشاهده نکردیم

  پاسخ سردبیر سایت :
  بادرودخدمت کامنت گذاراقای یوسفی درمورد متن چند سطر اول این کامنت مبنی بر هشدار جنابعالی به همکاران ما دراین سایت درخصوص الزام بر تایید این کامنت وانتشار درسایت بدون اعمال سانسور ……..
  خدمت جنابعالی عرض میکنم ما دراین سایت درمورد عدم انتشار هرکامنتی ازطرف هرکاربری حتی بدون اراپه دلایل به نویسنده بنابر صلاحدیدمان ازاختیارات خود میدانیم ….وازطرفی درصورت رعایت قوانین سایت درخصوص ثبت نظرات توسط کامنت گذاران ما بدون اعمال تغییرات درمتن. دراولین فرصت پس از بازبینی کامنت دریافتی کاربر را همانطورکه نگارش شده درسایت منتشزمی کنیم …مگراینکه قوانین ما رعایت نشود
  از جمله بکاربردن ادبیات ناپسندیا بی احترامی به فرد یاافرادی- سمت سو دادن کامنت به مسائل سیاسی مذهبی وقومی… وبخصوص مورد خطاب قراردادن مسئولین طراز اول کشوری ولشکری درمتن اعتراضی …. تازمانی که خوداین منطقه دارای مسئولان محلی درتمام امور اداری واجرایی هست سلسله مراتب بایدرعایت شود به طور مثال شمابه یکباره ریاست جمهوری را طرف اعتراض یا انتقادخود قراردهید مسلم است که چنین کامنتی به هیچ وجه درسایت منتشر نخواهدشدبرای انتشارچنین کامنتی باید به سایت ریاست جمهوری مراجعه نماید…ولی خوشبختانه کامنت فعلی شمادرکمال ادب واحترام نگارش گردیده وموردخطاب تان مسئولین محلی هستندوماهم درسایت منتشرمیکنیم واین نیازی به هشداروتاکیدندارد.

 2. مهرابی -شاکن شاطزه

  ازدهیارمحترم سپاسگذاریم انشاله درپناه خداموفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید