دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو مرکزمخابرات شاطره

برچسب آرشیو مرکزمخابرات شاطره

مرکزمخابرات شاطره

مخابرات شاتره

مخابرات شاطره مخابرات شاطره مرکز مخابرات وشبکه اینترنت شاطره تحت پوشش مرکزمخابرات ایروانی واقع درچهاردانگه می باشد ودارای پیش شماره های زیراست ۵۵۲۴ ۵۵۲۵ ۵۵۲۶ ۵۵۲۷ ۵۵۲۷ ۵۵۱۷ نشانی این مرکزمخابراتی: چهاردانگه روبروی شرکت کیان تایرمرکزمخابرات ایروانی تلفن : ۵۵۲۴۲۲۶۶ ۵۵۲۴۱۷۱۷

ادامه مطلب »