دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو متروبه شاطره رسید

برچسب آرشیو متروبه شاطره رسید

متروبه شاطره رسید

متروشاطره

  توقف بعدی ایستگاه شهرک شاطره چیزی به این اعلام اپراتور گویای راهنمای ایستگاههای متروکه حتمابه گوش شماهم که سوارمنرومیشویداین نوا آشناست برای اهالی ساکن وکاسب شاطره باقی نماده وشمارش معکوس بهره برداری مترواسلامشهرآغازشدو کرم تونل کن شکافنده زمین مستقر در اعماق زمین هم اکنون ازایستگاه آزادگان به سمت اسلامشهرحفاری …

ادامه مطلب »