دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو شورای شهرشاطره

برچسب آرشیو شورای شهرشاطره

روستای شاطره

به شاطرهخوش امدید

تاریخجه مدیریت شهری شاطره شاطره پس از پیروزی انقلاب تحت مدیریت شهری مختلف قرار گرفت وهرچه اهالی وملاکین بزرگ درشاطره سعی درمستقل نمودن شاطره نمودند مثل همسایه شرقی خود یعنی چهاردانگه که چندین سال است به صورت مستقل اداره ومدیریت میشود این آرزو برای شاطره برآ.رده نشد ومدتی تحت مدیریت …

ادامه مطلب »