دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو شعب بانک شاتره

برچسب آرشیو شعب بانک شاتره

شعب بانکهای شاتره

شعب بانک های شاطره

خوشبختانه امروزازنظرتاسیس وفعالیت شعب بانکی درشهرک شاطره پیشرفت چشمگیری داشتیم واهالی قدیمی این شهرک بخصوص همگی خدارابسیارشاکرهستند که مانندگذشته بدلیل عدم وجودبانک حتی یک شعبه مردم وکسبه شاطره ناچاربودندجهت انجام اموربانکی خودبه شهرک مجاورچهاردانگه مراجعه نمایند وچون سامانه های بانکی نیزمانندامروزپیشرفته نبودوچهاردانگه نیزفقط دارای ۲شعبه بانک ملی وبانک صادرات درآن …

ادامه مطلب »