دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو سامانه سنجش افزایش وزن شاطره

برچسب آرشیو سامانه سنجش افزایش وزن شاطره

سامانه سنجش افزایش وزن شاطره

تست چاقی

مادرسایت شاطره برای رفاه حال وکنترل سلامت شماعزیزان سیستمی طراحی وبه صورت آنلاین ارائه نمودیم که هرکاربردرهرزمان ومکان به سرعت می تواندگزارشی ازوضعیت اضافه وزن خودآگاه گرددوچنانچه متوجه شدکه ازاستانداردخودعبورکرده بارژیم وتحرکات ورزشی به وزن ایده آل بازگردددرزیرفیلدهای که سوال شده راباپاسخ دقیق خودپرکنید وکلک کنید نتیجه تست چاقی خودرا …

ادامه مطلب »