دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو دهیارشاطره

برچسب آرشیو دهیارشاطره

دهیارشاطره

توقفگاه ومراکزصنفی شاطره

برای مشاهده ویدیوروی فلاش پلی کنید کلیپ ویدیویی ازآقای ابراهیم پوردهیارشاطره که یک گزارش تصویری ازاقدامات انجام پذیرفته اززمان اغازمسئولیت دهیاری وی درشاطره توسط ایشان با همراهی شورای محلی شاطره درسطح شاطره ومحلات ان صورت گرفته تهیه گردیده که به غیرازتصاویروگزارشات موجوددرکلیپ هررهگذری درشاطره به وضوح متوجه تغییرات مثبت صورت …

ادامه مطلب »