دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو خانه مرتب ومهمان پسند

برچسب آرشیو خانه مرتب ومهمان پسند

خانه مرتب ومهمان پسند

نظافت

یک منزل مرتب که هر یک از اسباب و لوازم زندگى در جاى ‏مخصوص و مناسب قرار گرفته باشد، از جهاتى بر یک منزل شوریده و درهم و برهم مزیت دارد. اولا: نظم و ترتیب مخصوص به منزل صفا و رونق و زیبایى ‏مى‏بخشد، تماشاى تکرارى خانه نه تنها موجب …

ادامه مطلب »