دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو خالق شهرک کامیون

برچسب آرشیو خالق شهرک کامیون

موسس شهرک کامیون

یکی ازطرحهای بزرگ ساماندهی که پس از دوران جنگ تحمیلی به سرعت کلیدخوردواجرایی شدمربوط به قانون جلوگیری تردد هرگونه کامیونت وکامیون درسطح خیابانهای استان تهران وتاحومه آن شد

ادامه مطلب »