دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو جغرافیای شاطره

برچسب آرشیو جغرافیای شاطره

جغرافیای شاطره

جغرافیای شاطره

7

شاتره نامی برگرفته از گیاهی دارویی که به دلیل ازدیاد واستحصال  این گیاه در روستایی به نام خالصه که ازتوابع شهرری بوداین روستا شاطره  نامگذاری گردید .یکی ازملاکین آن نیزفردی بودبنام امیرسلیمانی که به غیرازمالکیت بخشی ازاراضی روستای خالصه دردیگرنقاط ایران نیزدارای اراضی دیگری هم بود. وی  بودکه دردوران حیات خویش …

ادامه مطلب »