دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو ادارات ونهادهای اسلامشهر

برچسب آرشیو ادارات ونهادهای اسلامشهر

ادارات ونهادهای اسلامشهر

ادارات ونهادهای اسلامشهر

مشخصات اعم ازتلفن وادرس ادارات ومراکزانتظامی-فرهنگی-مذهبی-امدادی-بهزیستی-بهداری اسلامشهر رديف سمت تلفن اداره نمابر نشاني ۱ دفتر امام جمعه اسلامشهر ۵۶۳۴۴۵۴۵ ۵۶۳۴۲۰۴۱ بلوار بسج مستضعفين / خ امام موسي كاظم ۲ فرمانداری شهرستان اسلامشهر ۳- ۵۶۳۴۳۰۳۱ ۵۶۳۵۲۰۲۲-۵۶۳۴۲۸۲۷ بلوار بسيج مستضعفين / ابتدای خ شهيد صياد شيرازي ۳ بخشداری مركزي ۵۶۳۵۸۹۸۷-۸ ۵۶۳۵۸۹۸۹ بلوار …

ادامه مطلب »