دسته بندی آخرین اخبار

معرفی توقفگاههای شاطره

شهرک شاطره ازظلع شمال وجنوب مشرف به جاده اصلی یعنی جاده ساوه وهمچنین دارای خیابانهای فرعی درخودمیباشد که مشاغل واصناف بزرگ وکوچکی راشامل میشود ازجمله اصنافی که دراین منطقه بیشتربه چشم میخورد مربوط به خدمات خودروهای سنگین ونیمه سنگین است ازمراکزونمایشگاههای خریدوفروش کامیون وتریلرواتوبوس تافروشگاههای لوازم یدکی وتعمیرگاههای بیشمارکه اکثراین خدمات درون توقفگاههای موحوددرشاطره درحال فعالیت می باشند توقفگاههای بزرگ وکوچک بیشماری که درخودبه غیرازجای پارک خودروهای سنگین مجهز ودارای مراکزتعمیرگاهی وفروشندگان لوازم یدکی وهمچنین صنوف خدماتی بسیاردیگری ازجمله اصناف تولیدی وصنعتی که همگی طی نظام نامه نانوشته ای ازدیربازبه کسب کاروفعالیت صنفی خودمشغولندماتاجایی که ازوجوداین توقفگاها آگاهی داریم به معرفی آنان می پردازیم ودرصورت نیازبه افزودن اطلاعاتی درارتباط بااین مراکزصنفی شماکاربران محترم میتوانیدنظرات ومطالب واخبارروزمره خودرادرادامه پست بخش ثبت نظرات ثبت نمایدتادرسایت انتشارداده شودوشایدکاربران دیگری باشندکه از دانش وتجربیات شمااستفاده نمایندمانام واطلاعات توقفگاههای ازحدفاصل میدان خلیج فارس که وروذی شهرک شاطره قبل ازپل رودخانه شاطره محسوب تامیدان نمازراجهت آگاهی کاربران جمع آوری ودراین پست قرارمیدهیم

 

1564409619 47454
۱۵۶۴۴۰۹۶۱۹ ۴۷۴۵۴

دیدگاهتان را بنویسید