امروز: سه شنبه، 29 مرداد 1398

شاطره درگذرایام


شاطره به دلیل جغرافیا و پتانسیل های موجود یکی از مراکز تولید محصولات باغی ممتاز از جمله سیب قندک بود ...طبق گفته ها وشنیده ها از اهالی قدیمی , اهالی این روستا اتحاد بسیارمحکمی بایکدیگر دارند و ازدواجهای محلی نیز به تحکیم آن افزوده ...

ازشاطره رودخانه کن عبورمیکندکه این رودخانه ازسرچشمه خودکه کوههای البرز وروستای کن میباشدجاری وتازمینهای کشاورزی شهرری وحومه درجریان بوده وهست ...دردروران گذشته که جاده ساوه عبارت بوداز جاده ای باعرض عبور دوخودرو دردوطرف جاده وتردد خودرو...ادامه دارد...شاطره یاشاتره نام گیاهی دارویی است که به دلیل ازدیاد واستحصال در روستایی به نام خالصه که ازتوابع شهرری آن دوران محسوب میشد ومالک اصلی آن یکی ازپسرخاله های محمدرضاشاه بود را مجبور نمود که نام خالصه را به شاطره تغییردهد.روستایی باقدمتی ازدوران قاجاریه سرسبزودارای باغات میوه حاصلخیز!!! شاطره.... که هم اکنون شهرکی است بین شهرتهران و شهرستان اسلامشهر وتوسط جاده ای بانام جاده ساوه به یکدیگرمتصل شده...شاطره در کلیومتر12-این جاده که هم اینک به بزرگرراه آیت اله سعیدی تغییرنام یافته قرارگرفته ..شاطره در دوره های مختلف دربین شهرداری منطقه ۱۹ – ۲۰ و بالاخره اسلامشهر جهت مدیریت شهری دست به دست شده و درنهایت هم اکنون جزو مناطق تحت پوشش شهرداری اسلامشهر با عنوان منطقه ۴ شناخته شده برخلاف روستای همسایه خود یعنی چهاردانگه که مستقل شدوپیشرفت نمود....شاطره ....

نقشه زنده آنلاین شهرک شاطره هرکجارامیخواهیدملیک کنید
جغرافیای شاطره عبارت است از:
شرق: به چهاردانگه
غرب :به میدان نمازاسلامشهر
جنوب: به روستای مهران آباد
شمال: روستای گلدسته
 ومحل گذر رودخانه کن ازمیان شاطره است
شاطره هم اینک حدود ۳۰هزارنفرنفوس جمعیت دارد...کاربری شهرک شاطره اول تجاری و دوم مسکونی می باشددارای مردمانی خون گرم ومهمان نوازوزحتمکش که دردوران انقلاب وجنگ تحمیلی جانبازان شهدایی راتقدیم انقلاب اسلامی نمودندوتاکنون نیزبه نظام ورهبرمعظم انقلاب وفادارمانده وره روولایت هستند.واین ولایت مداری راافتخارخودمیدانند..
مراکزمهم صنعتی وتجاری درآمد زایی درشاطره فعالیت می کنند که برخی از آنها شامل سردخانه تکنوفودز-سردخانه و انبارهای میلادفلاحت- لبنیات وبستنی دومینو-انبارافق کورش-شهرک نمایشگاه کامیون ودرکنار این صنایع بزرگ کسب کارهای کوچک بیشمار هستندمانند توقفگاههای خدمات خودروهای سنگین ازجمله نمایندگیهای خودروسازیها- فروشگاههای لوازم یدکی وتعمیرگاههای متعدددراین زمینه مشغول به فعالیت هستندوبه همین علت ازمناطق درآمدزابرای شهرداری تابعه است,ولی متاسفانه ماننددیگرشهرکهای جاده ساوه رشدوتوسعه نداشته وفاقداستانداردسطح زندگی شهری یاحتی روستایی است ظاهرشاطره با20سال گذشته هیچ تفاوتی نداشته فقط تنهاتفاوت چشمگیروجودبیشماراصناف وکسبه لوازم یدکی وتعمییرگاهی خودروهای سنگین درشاطره است واین شلوغی صنفی نیز هیچ ارتباط مستقیمی بامردم ساکن شاطره ندارد چون تمام این کسبه همان کسبه بازار لوازم یدکی خودرو درخیابان چراق برق هستند ودلیل هجوم سیل این اصناف به شهرک شاطره مربوط به بکارگیری ممنوعیت قانون ترددکامیون درسطح شهرتهران وحومه است که منجربه تاسیس مرکزخریدوفروش کامیون وخودروهای راهسازی در روستای ملک ابادهمجوارشاطره بانام شهرک نمایشگاه کامیون شد که به رونق کسب وکارهای موازی بخصوص درشهرک شاطره شد.ولی متاسفانه این رونق کاروکسب برای خود اهالی ساکن شاطره تاکنون هیچ سودی نداشته بلکه به معضل وسدی درافزایش ارتقاسطح زندگی خانواده هادرشاطره نیزمنجرگردیده...بیشتردرپستهای بعدی توضیح داده خواهدشدوازاهالی شاطره نیزنظرسنجی خواهدشد.باماباشید


فیروزبهرام


روستای فیروزبهرام یکی از معدود روستاهای باستانی تهران است و بنای آن را به فیروز ساسانی نسبت داده اند. این روستا که در کتب تاریخی قدیم به نامهای فیروزرام و رام فیروز نیز خوانده شده، روزگاری از دیه های آبادان ری باستان و حتی آبادتر از تهران قدیم بود. (تاریخ طبری- نزهة القلوب- مقدسی- یاقوت حموی - حمداله مستوفی و ...) تپهٔ باستانی فیروزبهرام طی سالها کاوش‌های مستمر، از بین رفته است ولی بقایای ۲ برج دیده بانی قلعه فیروزبهرام و یک آب انبار قدیمی هنوز موجود است. در سال ۶۸ هجری، فیروزبهرام، محل ستیز گروهی از خوارج با سپاهیان عبدالملک مروان بود که در همین نبرد، یزید فرمانده سپاه عبدالملک کشته شد.

فیروزبهرام دارای حدود ۱۷۵۰ هکتار زمین زراعی و طی سالیان گذشته، به سبب آب و هوای مساعد و نزدیکی به تهران و دسترسی به بزرگراه های آزادگان، آیت الله سعیدی و جاده ساوه و احمدآباد مستوفی، محل سرمایه گذاری های کشاورزی و صنعتی متنوعی بوده است و هم اکنون روستا علاوه بر دو باب مدرسه، یک درمانگاه و مرکز بهداشت، مرکز آموزش فنی حرفه ای، ورزشگاه سرپوشیده، کتابخانه و حمام عمومی، دفتر دهیاری و شورای روستا، پایگاه بسیج، واحد پست بانک و خط اتوبوسرانی، دارای حدود ۵۰ باب مغازه، ۵ واحد رستوران، ۵ باشگاه پرورش اسب و سوارکاری، ۱۵ واحد دامداری، ۲ واحد تولید ورمی کمپوست، ۷ حلقهٔ چاه عمیق، چند گلخانه، اردوگاه دانش آموزی، تعدادی مزارع کشاورزی مکانیزه، باغات، کارگاه ها و کارخانه های متعدد است.

ورزشگاه امام خمینی شاطره دارای امکاناتی همچون استخرسرپوشیده سونا وجکوزی -زمین والیبال وبسکتبال - زمین اسکیت - سالن ولوازم نرمش و ورزشهای بدن سازی وبانوان درخیابان مهران آبادشاطره واقع گردیده واماده سرویسدهی به کاربران خودمیباشدازجمله استخراین مجموعه
استخر و سونای شهید چمران
با امکانات سونا خشک و بخار، حوضچه آب سرد، جکوزی، بوفه
آموزش شنا به صورت مبتدی و حرفه ای
آموزش فنون غریق نجات زیر نظر استاد فدراسیون نجات غریق
پارکینگ اختصاصی رایگان
برنامه استخر
بانوان
روزهای زوج 9 الی 16:30
روزهای فرد و جمعه ها 9 الی 13:30
آقایان
روزهای زوج 17:30 الی 22:30
روزهای فرد و جمعه ها 14:30 الی 22:30
55264749
اسلامشهر، شاتره، خیابان مهران آباد، جنب ورزشگاه امام خمینی
کسب وکارنوین بافروشگاه اینترنتی


آیاتاکنون به فکراین بودید که کسب وکارفعلی خودرا ارتقا وتوسعه دهید وبه طور مثال تصمیم به تاسیس فروشگاه یامرکزانجام خدمات دیگری همانند وموازی باکسب کارفعلی تان گرفته باشید؟
آیا زمانی رسیده که فرزندتان که از کوچکی درمغازه تان کارمیکردهم اینک بزرگ شده وشمابه فکرتاسیس کسب وکاری همچون خودبرای او هستید؟
آیا شمابه عنوان شاگر یاکارگردرمغازه فعلی هرروز با رویایی تاسیس مغازه ای همچون همین مغازه یابهتر برای خود به شب میرسانید ؟
آیاشمابه عنوان شریک ارزو داریدروزی خودمستقل شوید وبدون هیچ شریکی یکه وتنها کسب کاری ابرومند برای خودمهیاسازید
آیاشماکه روزی کسب وکارخودراداشتید وبانوسانات ارز وریال کسب وکارتان صدمه دید وورشکست شدید ولی همچنان دررویای روزهای خوب سکه بودن کسب کارخودهستید؟
پاسخ تمامی شمارامیدانینم ....پاسخی مثبت وبلی است ....چون طی چندین سالهای اخیر ماباافرادی دارای آرزو ورویایی فعلی شما بسیارمواجه بودیم  وخوشبختانه تمام این افراد رابه ارزو ورویاها یشان جامعه عمل پوشاندیم وهم اکنون مشغول به کسب وکاری هستندکه ارزوی آن راداشتند چون تحقق ارزوی اتهاوشما مسلزم پول-نقدینگی- سرمایه گداری مالی وخریدواجاره مغازه ومحل کسب وکاروبدنبال آن استخدام نیروی انسانی وغیره است که به انجام رساندن هریک مستلزم صرف هزینه مالی است
ولی مابامعرفی نوعی کسب وکارنوین وبه روز باصرف ناچیزترین هزینه که شاید به یک ملیون هم نرسد امکان فراهم نمودن کسب وکارمجازی پرسودتر وگسترده ترازکسب وکارسنتی رایج برایشان مهیانمودیم ابتدا کمی باورش برای انهاوشما غیرممکن است ولی ماتک تک آنهارابه شمامعرفی میکنیم تا به سادگی کارپی ببرید وبه ارزوهای خودجامعه عمل بپوشانید...ادامه مطلب رابخوانید....

دعوت به حضوردرنمازجمعه اسلاشهر


نمازسیاسی والهی جمعه درشهرستان اسلامشهرهرهفته درمصلی مرکزی جنب میدان میوه وتره بار باامامت حضرت آیت اله محمدنوروزی علی وباحضورگسترده اقشارمردم خانواده شهداومقامات محلی به صورت باشکوه برگزارمیکردذ مادرشهرک شاطره جون به صورت مستقل خطیب جمعه نداریم لذا میتوانیم جهت اقامه نمازجمعه هم به شهرک چهاردانگه عزیمت نموده وهم اسلامشهر تانمازجمعه خودرا منعقد کنیم ولی اکثراعالی شاطره دراسلامشهربه اقامه نمازجمعه خود حضوربهم میزسانند که مانیزازتمامی نمازگذاران التماس دعاداریم

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.

بانهایت تاسف وتاثرضمن اعلام درگدشت  شادروان جنت مکان

 مرحوم  حاج غلامعلی رحیم بزرگ خاندان رحیم

مدیریت وهمکاران  درسایت شاطره آنلاین  ضمن انتشاراینترنتی اعلامیه مراسم ترحیم وپیام تسلیت درخصوص فوت این تازه درگذشته

 خودمان رانیز شریک درماتم فقدان این روانشاد مرحوم با خانواده وبازماندگان ,دوستان وآشنایان  واهالی محترم شهرک میدانیم   وجهت همدردی و تسلی بخشیدن درغم فقدان این مرحوم بابازماندگان محترم  برخودمان وظیفه میدانیم که  درمراسم سوگ سوم وهفتم که در روزجمعه مورخ 11/5/98 ازساعت 17 الی 30/18درمسجدمهدی موعود(عج) واقع دربزرگرراه آیت اله سعیدی شهرک شاطره برای  شادری روح این مرحوم منعقدگردید حضوریلفته وازخداوندمتعال شادی روح انمرحوم را طلب نمایم...به امیددیدارشمادراین مجلس روحانی

ازطرف مدیریت وهمکاران درپرتال اینترنتی شاطره آنلاینمعرفی اصناف موردنیازمردم

 

 

درشهرک شاطره اصناف وکسبه محترم وزحمتکشی مشغول به فعالیت صنفی خودهستندکه مادراین دسته بندی اقدام به قراردادن مشخصات برخی صنوف که مشتری بیشتری نسبت به دگرکسبه دارند درلیست نظرسنجی کاربران سایت وبراساس نتیجه نظرسنجی کاربران بترتیب انتخاب آنان این صنوف راجهت بهترشناختن وهمچنین مراجعه وخریددرون این بخش منشرمیکنیم صنوف شاخص وموردنیازبیشترمردم عبارت است از:

موسسات اتومبیل کرایه

رستوران

فست فود

فروشندگان موادغذایی وپروتین

پزشکان وداروخانه ها

لوازم یدکی وتعمییرگاههای خودروسنگین

اصناف خدماتیشرایط وتعرفه پذیرش تبلیغات بنری

مشخصات آگهی های مورد قبول

آگهی ها یا بصورت بنر ( فقط در فرمتهای png , jpg و gif پذیرفته می‌شود ) یا بصورت آگهی متنی خواهد بود.
تبلیغات بنری نباید به صورت چشمک زن آزار دهنده باشد.

 خدمات تجاری به کاربران سایت

 


مادراین سایت باهمکاری گروه استارت آپ جوان وخلاق ودرمحیطی بسیاردوستانه صمیمی به ارائه فعالیت های متنوع ومدرن که وجودشان درزندگی وکسب کارهرفردضروری بوده وهست وجون مناطقی مانندشاطره وحومه متاسفانه ازمناطق محروم دهک بندی میشوندلذا هیج ارائه دهنده چنین خدماتی مایل به حضوروسرمایه گذاری نبوده حتی دراسلامشهرکه منطقه مرکزی دراین محدوده بحساب میایدخلع وجودچنین سرویسدهندگانی بخوبی مشاهده مبشودخبرفوت حاج وفامحمدرضابیکباکمال تاسف فوت نابهنگام یکی ازمعتمدین وریش سفیدان شهرک شاطره حاج وفامحمدرضابیک فرزندخلف شادروان حاج جلال محمدرضابیک رابه بازماندگان آن پیرغلام اهل بیت واهالی وکسه محترم شهرک شاطره بخصوص حاج مجیدرضابیک وهمسرمحترمشان که امروز داغدارغم فراق برادر درسوگ نشسته  تسلیت عرض نموده وبنده به همراه همکاران درنشریه الکترونیک محلی شهرک شاطره آروزمندیم که هرآنچه خاک عزای آن مرحوم  است بقای عمروزندکی عزیزانش شود
نظرسنجی تغییرات درشاطره


کاربران به موضوع وسوال نظرسنجی دقت نموده وخودشان هدف ازطرح این نظرسنجی باچنین موضوع وسوالاتی راحدس زده واقدام به برگزیدن پاسخی مناسب یکی ازگزینه هارا که حدس می زنیدپاسخ درست راانخاب کنند