دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / پیام تسلیت
پیام تسلیت شاطره

پیام تسلیت

 

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.

بانهایت تاسف وتاثرضمن اعلام درگدشت  شادروان جنت مکان

 مرحوم  حاج غلامعلی رحیم بزرگ خاندان رحیم

مدیریت وهمکاران  درسایت شاطره آنلاین  ضمن انتشاراینترنتی اعلامیه مراسم ترحیم وپیام تسلیت درخصوص فوت این تازه درگذشته

 خودمان رانیز شریک درماتم فقدان این روانشاد مرحوم با خانواده وبازماندگان ,دوستان وآشنایان  واهالی محترم شهرک میدانیم   وجهت همدردی و تسلی بخشیدن درغم فقدان این مرحوم بابازماندگان محترم  برخودمان وظیفه میدانیم که  درمراسم سوگ سوم وهفتم که در روزجمعه مورخ ۱۱/۵/۹۸ ازساعت ۱۷ الی ۳۰/۱۸درمسجدمهدی موعود(عج) واقع دربزرگرراه آیت اله سعیدی شهرک شاطره برای  شادری روح این مرحوم منعقدگردید حضوریلفته وازخداوندمتعال شادی روح انمرحوم را طلب نمایم…به امیددیدارشمادراین مجلس روحانی

ازطرف مدیریت وهمکاران درپرتال اینترنتی شاطره آنلاین

مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران