دسته بندی آخرین اخبار
پیام تسلیت به اخوان پایداری
صفحه اصلی / اخبار / پیام تسلیت به اخوان پایداری

پیام تسلیت به اخوان پایداری

درکمال ناباوری واندوه ازعروج ملکوتی صبیه محترمه حاج اقافرامرزپایداری باخبرشدیم لذا ضمن عرض تسلیت ازطرف خوددراین سایت ونیزاهالی ساکن وکاسب شاطره به خانواده محترم عزادارپایداری بخصوص اخوان پایداری خودمان رادراین غم واندوه شماشریک وازخداوندمنان صبرجمیل وطول عمرباعزت برای شمامصعلت میکنیم همچنین تمام امکانات این سایت اماده هرگونه خدمتگزاری درروند مراسم تدفین وترحیم ان گل پرپر شده میباشد ولازم به اعلام است دوستان واشنایان درداخل وخارج ایران که مایل به ارسال پیام عرض تسلیت به خانواده محترم پایداری هستندمیتوانند درهمین سایت وادامه همین پست پیامهای متنی خودرا ثبت ومنتشرنمایند ازکاربران بازدیدکننده درخواست داریم برای شادی روح این بانوی (زنده یادجنت مکان) فاتحه وصلوات قرائت کنند وخانواده محترم وعزدار پایداری مطمئن باشند که عزیزشان درباغ رضوان آخرت
هم اکنون باانبیاو اولیای مقرب خداهمنشین ومهشور خواهد بود….انشاله
پیام تسلیت به اخوان پایداری

مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران