دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / خبرفوت حاج مصطفی غلامحسینی

خبرفوت حاج مصطفی غلامحسینی

خبرفوت حاج مصطفی غلامحسینی موسس شهرک کامیون ایران

باکمال تاسف وتاثر امروز 21اسفندازخبرفوت پیرغلام اهل بیت حاج مصطفی غلامحسینی موسس شهرک کامیون ایران اطلاع یافتیم وبسیارمتاثرشدیم این ضایعه وغم بزرگ را به خانواده محترم اقوام -دوستان واهالی محترم جاده ساوه اهالی باصفای شاطره -کسبه شهرک نمایشگاه عزادران حسینی تسلیت وتعزیت عرض میکنیم و مطمئن باشیدوی مهمان ارباب خود آقا قمربنی هاشم حضرت ابوالفضل (ع) خواهد بود که سالها افتخار نوکری وی را در زندگی داشت و همواره به این نوکری افتخار میکرد مارا درغم خود شریک بدانید وفردا22اسفند1402 تشیع باشکوه پیکرجاویدنام حاج مصطفی انجام میشود
کارآفرین موفق
مرحوم جنت مکان حاج مصطفی غلامحسینی کارآفرین موفق درمنطقه محروم جاده قدیم تهران ساوه روستای شاتره وملک آبادطی سه دهه گذشته بود ومجری ومدیرپروژه بزرگ صفرتاصد شهرک نمایشگاه خودروهای سنگین وماشین آلات کشاورزی درتهران بزرگ که در دهه 70بدنبال پیاده سازی طرح ساماندهی مشاغل مزاحم ازشهرتهران وممنوع نمودن تردد خودروهای دیزل که مرکز خریدوفروش ان در حیابان هلال احمر-گمرگ و30متری کارگرجنوبی به طرف میدان راه آهن بود باتاسیس شهرک تمام این نمایشگاههای کامیون به شهرک کامیون منتقل شد ودرمجاورت ان ودر امتداد جاده ساوه مشاغلی درارتباط با این صنعت به سرعت شکل گرفت وباعث شکوفایی این مناطق محروم شدجالب اینجاست که وی به تنهایی چنین پروژه ملی و بزرگی را تا حصول نتیجه بردوش داشت

پیرغلام اهل بیت (خالق ومیزبان عزادران درسفره باشکوه ظهورتاسو )
از خصوصیات بارز وی وجه مذهبی ونوکری اهل بیت درمرام ومسلک حاج مصطفی بود که ظهورتاسوی هرسال سفره احسان بنام قمربنی هاشم یرپاوخود میزبانی اکثرهیت وتکایای فعال درسراسرجاده ساوه را برعهده میگرفت که مراسم باشکوهی برگزارمیشدوازاذن ظهرتاسوا دسته های عزادار پیوسته دراین مراسم حضورپیدا میکردند تا ساعت 16 پشت سرهم دسته سینه زن وزنجیز زن برسراین سفره باشکوه حاضرمیشدند که هرنظاره گری را تحت تاثیر فضای معنوی وباشکوه خودقرار میداد.
خبرفوت حاج مصطفی غلامحسینی موسس شهرک کامیون ایران

اخبارتاسف اورحادثه و فوت ناگوار
بااین همه شنیده ها حاکیست این بزرگمرد منطقه به دلایل وجود دعوای حقوقی در ارتباط با املاک شهرک کامیون همراه با بنت مکرم توسط پلیس اقتصادی درمنزل دستگیروبه بازداشتگاه منتقل میشود وساعتی پس از بازداشت به دلیل گهولت سن و بیماری باید داروی تجویزی خودرا مصرف میکردولی متاسفانه داروهای وی دربازداشتگاه به او نمیرسدو حتی پس ازوخامت حال او هیچ اقدامی برای انتقال وی به بیمارستان تخصصی ازطرف مرجع بازداشت کننده صورت نمیگیرد وهرچه دختر ایشان درخواست انتقال میکند بازهم توجهی نمیشود واین مرد بزرگ به همین دلیل بی توجهی وتاخیردر مداوای پزشکی فوت میکند که جای بسی تاسف داردکه چرا با چنین فردی سرشناس اینگونه برخورد قهری میشودتاجایی که این فشار روحی وروانی تاثیرحودرا بامرگ وی بجای میگذارد ودرمقابل دیدگان فرزندخود دربازداشتگاه نیروی انتظامی جان به جان تسلیم میکند وهمین روند ضربه روحی شدیدی بر دخترخانم محترم وی برجای میگذارد ودرخبرها ی رسیده حال وی نیز وخیم ودروضعیت ناپایداری قرار داردکه دعا میکنیم هرچه زودتر بهبودی حاصل گردد.
خبرجدید
باانتشارخبرفوت حاج مصطفی درچندرورکذشته توسط این سایت افراد بسیاری تماس گرفتن وضمن اظهارتاسف از انواع پشتیبانی مختلف حاج مصطفی درزندگی شخصی خودگفتند مثلا خانمی درتماس باما اظهارنمودهمسرم درحادثه ای رانندگی قطع نخاع شده وباچهارفرزندمااز مخارج روزمره بازمانده بودیم که پس از اینکه توسط فردی به حاج مصطفی معرفی شدیم وی باهماهنگی با دو مستاجرتوقفگاه خودشماره کارت همسرمرا داد به انها و گفت ازاین ماه اجاره ماهانه خودرا به این کارت واریز کنید وطی 3سال گذشته به طورمنظم هرماه این دومستاجر اجاره خودرا به کارت بانکی ما واریز میکردند ولی دیروز با من تماس گرفتند وگفتند ما دیگر نمیتوانیم چنین پرداختی برای شما انجام دهیم جون این پول باید تحویل وراث این خدا بیامرز شود وبا گریه میگفت حاج مصطفی خود پیامبر و پشتیبان خیلی از خانوادههای گرفتار بود چرا باید اقدامی کنند که باعث مرگ وی شوندو مثل این خانم چندین نفردیگرهم چنین اخباری را بازگومیکردند چه سعادت بزرگی داشته این جاوید نام چون این سعادت نصیب هرانسانی نخواهدشد

مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران

دیدگاهتان را بنویسید