دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / تبریک نوروزباستانی

تبریک نوروزباستانی

بنده به عنوان سردبیرسایت شاطره انلاین به همراه همکارانم فرارسیدن سال نو۱۴۰۲رابه تمام ایرانیان بحصوص کاربران سایت شاطره انلاین تبریک عرض میکنیم وبه اتفاق آرزوی سربلندی برای تمام شماعزیزان هموطن وسربلندی کشورمان ایران راداریم وازخداوندطلب سلامتی سرفرازی وبه ثمررسیدن هرارزویی که درسال جدیددردل داریدمیکنیم
سال خرگوش
امیدواریم درسال ۱۴۰۲مشکلات پیش روی ایرانیان ازجمله تحریم ها-تورم وگرانی وهرگونه گرفتاری وبیماری وهرچیزمنفی وبداززندگی یکایک ایرانیان رخت ببنددو رفع ودفع گرددوهمگی درکشورمتمدن ایران درکنارهمدیگرزندگی ارام وتهی ازاضطراب ونگرانی درکمال صحت وخوشی زندگی کنیم ماهمچنین برای روح ایرانیان درگذشته درسال ۱۴۰۱ طلب آمرزش ومغفرت میکنیم واطمینان داریم روح پاکشان قرین رحمت باخوبان آخرت همجواروهمنشین خواهدبودوهمچنین اطمینان داریم سال جدید۱۴۰۲ سالی سرشارازبرکت-عزت -سلامت ونیکی برای همگان خواهدبود…انشاله

هفت سین


No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
مهاجراستیل پدرصنعت تقطیرایران