دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو نشریه الکترونیک شهرک شاطره

برچسب آرشیو نشریه الکترونیک شهرک شاطره

نشریه الکترونیک شهرک شاطره

ecommerc.ir

  وبسایت شاطره آنلاین باموضوع ومحتوای خبری- اجتماعی- تاریخی-فرهنگی- ورزشی-اقتصادی وفناوری باهدف اطلاع رسانی وکمک به افزایش ارتقای سطح زندگی محلی اهالی ساکن وکاسب شهرک تاریخی شاطره باامکان مشارکت کاربران دربخشهای مختلف سایت ازجمله درج نظرات درادامه مطالب وپستهای منتشرشده وهمچنین درج وانتشار نظرات -پیشنهادات-طرح مشکلات وهمیاری فکری باارائه راهکارحل …

ادامه مطلب »