دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو خالق شهرک کامیون

برچسب آرشیو خالق شهرک کامیون

مارس, 2020

  • 5 مارس

    خالق شهرک کامیون

    یکی ازطرحهای بزرگ ساماندهی که پس از دوران جنگ تحمیلی به سرعت کلیدخوردواجرایی شدمربوط به قانون جلوگیری تردد هرگونه کامیونت …

نوروز99برهمگان مبارک