دسته بندی آخرین اخبار
1582670419 4dongh
1582670419 4dongh

اداره برق چهاردانگه

مدیریت وکنترل مشترکین دارای کنتوربرق درشهرک شاطره وحومه ماننداغلب ادارات بیرون ازشاطره مستقر ودرواقع درحریم شهرک چهاردانگه فعال می باشد
اداره برق چهاردانگه تامین وپشتیبانی کننده خدمات برق شهرک شاطره درزمینه های همچون
-فروش کنتوربرق خانگی تک فازوتجاری یاصنعتی سه فازبه مشترکین –
-تامین روشنایی معابر-
پشتیبانی وامداد-گروه حوادث باوظایفی همچون تعمیرونگهداری شبکه برق -برطرف نمودن خاموشی های احتمالی –
-انجام امورمربوط به مشترکین درطبقه همکف این اداره انجام میشود
-وجودآزمایشگاه کنتور -تعمیروپشتیبانی کنتورمشترگین دربرابرخرابی های احتمالی
-بکارگیری وسازماندهی اکیپی مجهز وپرتعدادباآمادگی کامل جهت وصول مطالبات مووقعه مشترکین به صورت حضوری درمحل نصب کنتورمشترک همراه بااعمال قانون ازطریق قطع برق کنتورمشترک درصورت عدم احتمالی  پرداخت قبوض وهمچنین وصل برق کنتور مشترک پس ازپرداخت قبض معووقه (انجام این روندموجب کارآفرینی توسط اداره برق ودرنتیجه  شاغل شدن تعدادکثیری ازجوانان تحصیل کرده جویای کاربوده)
واخیرا دستاوردجدیدبرای رفاه حال مشترکین ازطرف اداره برق رقم خورد.که همان حذف کاغذجهت صدورقبوض معمول قدیمی بوده  بدین صورت که بهای مصرفی برق به صورت پیامک به گوشی مشترک ارسال میشود
مدیرفعلی اداره برق شاطره  آقای مهدی دمیرچی میباشد

شماره تماس:  ۵۵۲۵۸۹۹۰-۵۵۲۸۰۷۱۳

فکس:            ۵۵۲۷۵۳۵۳

آدرس :بزرگراه آیت اله سعیدی ـ چهاردانگه ـ بعد از سه راه بوتان روبروی آتش نشانی ـ امور برق چهاردانگه

یک دیدگاه

  1. ازتیربرق های جدید بسیاررضایتمندیم وایکاش همه جا این تغییررا انجام بدهند لامپ های گازی تیرهای چراف برق قاتل مصرف برق است ولی این تیرهابالامپ ال ای دی هم روشنایی بیشتری دارند وهم صرفه جویی انجام میشه وبسیارسپاسگذاریم اززحمت کشان دراداره برق فقط یک مشکل کوچک داره که بعضی شبها تمام تیرهاباهم خاموش هستند وخیلی خیابان ظلمات میشه البته طی این مدت سه شب این اتفاق افتاد که انشاله رفع میکنید بازهم ازتمام پرسنل اداره برق ممنونم خدا قوت

دیدگاهتان را بنویسید