دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / دانلود

بایگانی مطالب

نرم افزارمدیریت حذف فایل ویندوز

نرم افزارکاربردی ومهم درویندوز شمادربیشترمواقع هنگام حذف یک نرم افزارازویندوزدچارمشکل میشوید ولی این نرم افزاربا گزارش تمام نرم افزارهای نصب شده درصورت درخواست شماهرنرم افزاری را به راحتی حذف میکند

ادامه مطلب »