دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / سرگرمی / داستان شما

داستان شما

خاطرات من

زمان وقوع این داستان طی سالهای ۱۳۵۷ الی ۱۳۹۰ خورشیدی زمانی که من درتوقفگاهی درمحدوده جاده ساوه مغازه ای اجاره نموده بودم وبه عنوان تراشکارفعال بودم توقفگاهی به نسبت کوچک بامالکی که شغل اصلی اهنگری بود بیشتراین توقفگاه خالی ازمستاجرولوازم بود

ادامه مطلب »