دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / سبک زندگی / تحکیم روابط خانواده / راههای تحکیم روابط زوجین
آموزش راههای تحکیم خانواده
آموزش راههای تحکیم خانواده

راههای تحکیم روابط زوجین

هشدار:مشاهده وگوش فرادادن به این صفحه برای کاربران +۱۸ ومتاهل مناسب است

فایل صوتی برنامه آموزش زوجین جوان دانشجودرمشهد سخنرانی استاددانشگاه ومشاورخانواده خانم دکترمیرحسینی دردانشگاه مشهدبرای دانشجویان متاهل درحال تحصیل دراین دانشگاه درارتباط بااصلی ترین دلایل جدایی وطلاق وآموزش به زوجه درباره راه وروشهای مقابله باسردمزاجی وتحکیم روابط زوجین
گوش فرادادن به این فایل رابه بانوان متاهل توصیه
وچنانچه حس کنجکاوی آقایان آنان راواداربه گوش فرادادن نمودن لااقل آقایان پس ازگوش دادن درزیرهمین پست نظرات خودراعلام فرمایند….درارتباط بااینکه آیاموافق برخوردهمسران خوددرارتباط بامحتوایی سخنرانی این استاددانشگاه بازندگی وروابط زناشویی  هستندوموافق نظرات سخنران جلسه هستند ؟یاخیر؟

آموزش بانوان متاهل
آموزش بانوان متاهل

دیدگاهتان را بنویسید