دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو یادواره اهل قبورشاطره

برچسب آرشیو یادواره اهل قبورشاطره

مارس, 2020

  • 7 مارس

    درگذشتگان شاطره

    درگذشتگان شاطره

    هرجامعه ای انسانی اعم ازکوچک ویابزرگ داخل یاخارج دارای ریشه های است که این ریشه ها تشکیل دهنده فرهنگ- زبان- …

نوروز99برهمگان مبارک