دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو معرفی توقفگاههای شاطره

برچسب آرشیو معرفی توقفگاههای شاطره

معرفی توقفگاههای شاطره

شهرک شاطره ازظلع شمال وجنوب مشرف به جاده اصلی یعنی جاده ساوه وهمچنین دارای خیابانهای فرعی درخودمیباشد که مشاغل واصناف بزرگ وکوچکی راشامل میشود ازجمله اصنافی که دراین منطقه بیشتربه …

ادامه مطلب »