دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو شهرک شاطره یاشاتره

برچسب آرشیو شهرک شاطره یاشاتره

مارس, 2020

  • 5 مارس

    شهرک شاتره

    7

    شاتره نامی برگرفته از گیاهی دارویی که به دلیل ازدیاد واستحصال  این گیاه در روستایی به نام خالصه که ازتوابع شهرری …

نوروز99برهمگان مبارک