دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو خانه بهداشت شاتره

برچسب آرشیو خانه بهداشت شاتره

مارس, 2020

  • 7 مارس

    خانه بهداشت شاتره

    تست چاقی

    درشهرک شاطره دومرکزبهداشتی یاهمان خانه بهداشت درحال فعالیعت وسرویسدهی به اهالی ساکن وخانواده ها میباشنداغلب خدمات این دوخانه بهداشت رایگان …

نوروز99برهمگان مبارک