دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / برچسب آرشیو اداره برق شاطره

برچسب آرشیو اداره برق شاطره

مارس, 2020

  • 5 مارس

    اداره برق شاطره

    1582670419 4dongh

    مدیریت وکنترل مشترکین دارای کنتوربرق درشهرک شاطره وحومه ماننداغلب ادارات بیرون ازشاطره مستقر ودرواقع درحریم شهرک چهاردانگه فعال می باشد …

نوروز99برهمگان مبارک