امروز: دوشنبه، 28 بهمن 1398

مسئولیت برقراری نظم و امنیت شهرک شاطره بازحمات وجان فشانی پرسنل ناجادردو سرکلانتری مستقل اداره میشود..وبه جرات می توان گفت شاطره ازاین نظر یکی ازشهرک های امن شهرستان اسلامشهراست وطی نظرسنجی ازکاربران اغلب ازاین موردرضایت داشتند وجادارد ازهمین پست ازفرماندهی محترم ستادنیروی انتظامی شهرستان اسلامشهر جناب سرهنگ مسعود صفای وهمچنین ریاست وپرسنل این دوسرکلانتری درشاطره کمال تشکررا داشته باشیم 

شاطره ازضلع شمال جاده ساوه به کلانتری 13گلدسته واز ضلع جنوب این جاده یه کلانتری17 شهرک کامیونداران تامین نظم وامنیت میشود جهت دسترسی مستقیم به این دوکلانتری شماره تلفن انهامندرج شد

تلفن کلانتری13 گلدسته: 55291515
تلفن کلانتری 17 کامیونداران:55264749 

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *