امروز: دوشنبه، 28 بهمن 1398

حماسه 9دیاز زمانی که جریان فتنه در روز قدس و ۱۳ آبان سال ۸۸ بر شعار "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" ضربدر کشید و اقدام به سردادن شعارهای انحرافی کرد، تا هتک حرمت بزرگترین مقدسات مردم ایران خیلی طول نکشید. فتنه گران با هتاکی به امام راحل در ۱۶ آذر قلب ملت ایران را به درد آورد اما وقتی کار به جسارت به خیمه ابا عبدالله(ع) و هتاکی به روز مقدس عاشورا کشید، دیگر صبر ملت لبریز و شد آنچه شد.
به گزارش مشرق به نقل از جهان، با آغاز ماه محرم، در حالي که التهاب ناشي از اهانت به تصوير امام در مراسم ۱۶ آذر هواداران موسوي، هنوز فروکش نکرده بود، ماهواره‌ها و سايت‌هاي اينترنتي حامي موسوي تاسوعا و عاشورا را هدف جديد جريان سبز معرفي کردند. تبليغات گسترده در اين باره اما سبب نشد تا در تاسوعا جمعيتي بيش از ۵۰۰ نفر در خيابان انقلاب جمع شوند و شعارهاي انحرافي بدهند.
مراکزمدهبی شاطره

شهرک شاطره به دلیل ریشه قبلی مذهبی خودوهمچنین واقع شدن مکان زندکی ازاهالی کوج نموده ازشهروروستاهای مختلف ازجمله خلخال-تبریز-اردبیل-سرعین-زنجان-ودیگرشهرهای ایران لذا ازجامعه ای مذهبی محکمی شکل گرفته که این مهاجران فعلی درشاطره مرکزثقل وپیوندهای خودبادیگرهمشریانشان درشاطره رامسجدوحسینه انتخاب تموده وبه همین دلیل هرشهرستانی که دارای اهای درشاطره هست برای خوددادرای مسجد ویاحیسمیه مستقل ازیکدیگرمی باشدولذااماکن مذهبی ومقدس ازمکانهای خاص وقابل احترامی برای عبادت کنندگان محسوب می گردد