دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اماکن عمومی شاتره / ادارات دولتی شاطره / مراکزدرمانی ودارویی شاطره

مراکزدرمانی ودارویی شاطره

خانه بهداشت شاتره

تست چاقی

درشهرک شاطره دومرکزبهداشتی یاهمان خانه بهداشت درحال فعالیعت وسرویسدهی به اهالی ساکن وخانواده ها میباشنداغلب خدمات این دوخانه بهداشت رایگان …

ادامه مطلب »
نوروز99برهمگان مبارک