دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارشاطره واسلامشهر / پست خداحافظی باکاربران

پست خداحافظی باکاربران

 

باعرض سلام خدمت کاربران فهیم شاطره آنلاین  باتاسف فراوان مجبورم  پایان فعالیت سایت محلی شاتره آنلاین وهمچنین بزرگترین سایت غیرانتفاعی شهرستان اسلامشهر یعنی نشریه اسلامشهر آنلاین را خدمت شما کاربراناطلاع دهم سیاست به انزواکشیدن ماوتعطیل نمودن این دوسایت دربهارسال۱۳۹۶هنگام برگزاری تبلیغات انتخاباتی زمانی که مابه دلایل شخصی اقدام به حمایت ازیک کاندیدانمودیم وتبلیغات اینترنتی کاندیدای موردنظرآنهارا ردکردیم ودرآن ایام این افراد چنین روزی را برای آینده کاری ما پیش بینی کردند وازتیرماه ۹۶ تاکنون ازهیج مشکل تراشی وسنگ اندازی برای مافروگذارنماندندولی باتوکل به خداوندمتعال وحمایت شماکاربران ماتااینجا مقاومت کردیم ولی کاررابه گونه ای برای ماسخت کردند که جای هیچ فعالیتی برای ماباقی نمانده جون منابع مالی مارا هدف قراردادن وتاحدودی هم موفق شدند باوجوداینکه کاندیدای موردعلاقه وحمایشان نیز پیروز شده وتاکمترازیکسال تاپایان خدمت وی باقی نمانده ولی نمیدانیم چرا باهرکس که مخالف ایده ونظرشان عمل میکند بسیاربرایشان سخت است اگرقراربه نارحتی باشد وبین بچه های یک محل ودوستان قدیمی تفرقه ودشمنی به دلایل هیچ وپوچ بوجود ایدبنده میدان رابه شما واگذارمیکنم وبدرورمیگویم حقیقتا این نوع رفتارها کارمن نیست شماطی این سه سال هرآنجه راکه درتوان داشتید برای فشاربه بنده وهمکارنمان بکارگرفتید چگونه میشودبه این بگویم رفاقت یا بچه محلی؟به این دیگررقابت نمی گویند همچنین ازهمکاران دلسوز ومهربان خودم دراین دوسایت بسیارشرمنده ام ومن باعث شدم بخاطر تصمیمات من شماهم دراین وضعیت شیوع ویروس کرونا بیکارشوید شرمنده ام که هیچ کاری فعلان ازمن برنمی اید مگر تعجیل دررسیدگی به پرونده سزقت دردادسراکه اموال سرقت شده بازپسگیریم ووبلافاصله دزبیرون سرکارگمارده تامانندگذشته مخارج مان تامین شود به غیرازاین فقط میتوانم ابرازهمدردی وتاسف کنم که رزق وروزی۱۲خانواده محترم قطع میشود ودلم گواهی میدهد بزودی همه جیزبه جای سابق اش برگردانده میشود وبازمن وشمادرکنارهم کارخودراانجام میدهیم فقط بخدا توکل کنید وازاو طلب مغفرت وگشایش کارکنید وصبوری نماید چون همواره خداوندصابرین را دوست دارد

شهرک شاطره

عواقب ونتیجه سورفتار این افراد بدترین تاثیرش بیکارشدن ۱۲تن ازهمکارانم در چنین شرایطسخت شیوع کرونا بوده که گرفتاریهای خودم راازیادبرده وهمواره بفکراین همکاران عزیزم هستم که امیدوارم مناسب شان وتخصص خودهرچه زودترجذب بازارکارشوند

بنده ضمن درخواست حلالیت ازشما خواهشمندم ماراازدعای خیرتان بخصوص دراین ایام عزاداری سالارشهیدان بی بهره نگذارید

۹۸/۵/۲۸ مدیریت سایت شاطره آنلاین و اسلامشهرآنلاین شقاقی

دیدگاهتان را بنویسید