دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / مراکزاداری اسلامشهر
اسلامشهر

مراکزاداری اسلامشهر

شاطره انلاین جهت دسترسی سریع کاربران خود مشخصات اعم ازتلفن وادرس ادارات ومراکزانتظامی-فرهنگی-مذهبی-امدادی-بهزیستی-بهداری اسلامشهررادراین پست مندرج نمود

ردیف سمت تلفن اداره نمابر نشانی
۱ دفتر امام جمعه اسلامشهر ۵۶۳۴۴۵۴۵ ۵۶۳۴۲۰۴۱ بلوار بسج مستضعفین / خ امام موسی کاظم
۲ فرمانداری شهرستان اسلامشهر ۳- ۵۶۳۴۳۰۳۱ ۵۶۳۵۲۰۲۲-۵۶۳۴۲۸۲۷ بلوار بسیج مستضعفین / ابتدای خ شهید صیاد شیرازی
۳ بخشداری مرکزی ۵۶۳۵۸۹۸۷-۸ ۵۶۳۵۸۹۸۹ بلوار بسیج مستضعفین / خ امام موسی کاظم/ جنب راهنمایی ورانندگی
۴ بخشداری چهار دانگه ۵۵۲۴۵۴۵-۵۵ ۵۵۲۴۷۷۷۷ بزرگراه آیت اله سعیدی / روبروی شرکت البرز تایر
۵ بخشداری احمد آباد مستوفی ۵۶۷۱۴۱۵۱ ۵۶۷۱۸۳۱۱ احمدآباد مستوفی/ جنب تالار ملک
۶ دفتر امام جمعه چهاردانگه ۵۵۲۷۲۵۲۶
۵۵۲۴۵۱۶۶ ۵۵۲۷۲۵۲۵ چهاردانگه / خ شهید هیدخت / خ شهید کریمی / نرسیده به میدان شهدا
۷ دفتر امام جمعه احمد آباد مستوفی ۵۶۷۱۲۴۱۱ ۵۶۷۱۶۲۸۲ احمد آباد مستوفی / خ ولی عصر جنوبی / خ رمضانی / روبروی مسجد صاحب الزمان / حسینیه المهدی
۸ دفتر امام جمعه واوان ۵۶۱۶۹۷۲۰
۵۶۱۶۹۷۳۰ اسلامشهر / شهرک واوان / مسجد خاتم الانبیاء ص
۹ دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۵۰۵۱-۳ ۵۶۳۶۲۳۳۵ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید صیاد شیرازی
۱۰ دادگستری شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۶۳۰۰
۵۶۳۴۵۰۵۱-۴ ۵۶۳۴۵۷۰۰ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید صیاد شیرازی
۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان اسلامشهر ۱۱۰ ۵۶۱۲۴۰۰۶ بلوار بسیج مستضعفین / روبروی شهرک لاله / ستاد فرماندهی
۱۲ ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء اسلامشهر ۵۶۳۴۳۰۰۳
۵۶۳۴۳۰۰۲ ۵۶۳۴۸۸۸۶-۵۶۳۵۶۱۵۰ بلوار بسیج مستضعفین / روبروی خ شهید صیاد شیرازی
۱۳ شهرداری اسلامشهر ۳- ۵۶۳۴۴۰۱۰ ۵۶۳۴۶۰۶۳-۵۶۳۶۵۵۲۰ بلوار بسیج مستضعفین / نرسیده به سر نوری
۱۴ شهرداری چهاردانگه ۵۵۲۷۲۵۱۰-۱۱ ۵۵۲۷۹۲۹۱ بزرگراه آیت اله سعیدی / روبروی شرکت البرز تایر
۱۵ شهرداری احمد آباد مستوفی ۵۶۷۱۸۲۹۰-۵ ۵۶۷۱۶۶۹۹ احمدآباد مستوفی/ چهارراه ولیعصر
۱۶ شورای اسلامی شهراسلامشهر ۵۶۳۵۶۲۰۳
۵۶۳۵۰۰۱۸ ۵۶۳۵۲۱۶۴ بلوار بسج مستضعفین / خ امام موسی کاظم
۱۷ شورای اسلامی شهر چهاردانگه ۸ – ۵۵۲۷۲۵۱۷ ۵۵۲۴۷۵۸۵ بزرگراه آیت اله سعیدی / بلوار فارسیان
۱۸ شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی ۵۶۷۱۴۵۸۵ ۵۶۷۱۴۵۷۱ احمدآباد مستوفی/ خ حضرت ولیعصر / جنب گلزار شهداء
۱۹ شورای اسلامی بخش مرکزی اسلامشهر ۵۶۳۴۶۰۰۰ بلوار بسیج مستضعفین / خ امام محمد باقر (ع)/ساختمان بخشداری مرکزی
۲۰ شورای اسلامی بخش چهاردانگه ۵۵۲۴۵۴۵۴ بزرگراه آیت اله سعیدی/ روبروی شرکت البرز تایر/ ساختمان بخشداری چهاردانگه
۲۱ شورای اسلامی بخش احمدآباد مستوفی ۵۶۲۷۶۷۳۷ ۵۶۲۷۶۷۳۸ احمدآباد مستوفی / حسن آباد خالصه / ساختمان شوراء
۲۲ جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۰۵۷۰
۵۶۳۵۰۲۸۸
۵۶۳۴۹۸۸۳ ۵۶۳۵۰۳۸۸ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید صیاد شیرازی
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر ۵۶۳۵۸۱۰۶
۵۶۳۵۸۱۰۵ ۵۶۳۵۶۱۷۸ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید صیاد شیرازی
۲۴ دانشگاه پیام نور اسلامشهر ۵۶۳۶۴۷۴۷ ۵۶۳۶۵۰۵۱ بلوار بسیج مستضعفین / انتهای خ امام حسن مجتبی(ع)
۲۵ دانشگاه علمی و کاربردی اسلامشهر ۵۶۱۵۵۴۰۰-۴۰۱ ۵۶۱۵۰۴۴۷ خیابان امام سجادع (زرافشان) – انتهای خیابان ۴۸-جنب پارک دانشجو
۲۶ اداره کتابخانه های اسلامشهر ۵۶۱۲۳۷۵۶ بلوار بسیج مستضعفین / باغ فیض / شهرک مصطفی خمینی / روبروی پارک
۲۷ آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۲۴۴۲-۵۶۳۴۷۲۲۷ ۵۶۳۴۷۹۹۹ بلوار بسج مستضعفین / خ امام حسن مجتبی(ع)
۲۸ تامین اجتماعی اسلامشهر ۵۶۱۴۲۶۸۹
۵۶۱۲۰۲۰۰
۵۶۱۲۰۱۰۰ ۵۶۱۳۱۳۱۴ بلوار بسیج مستضعفین / ابتدای خ شهید نواب صفوی
۲۹ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۹۳۱۰ ۵۶۴۷۹۵۱۱ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای خ قائمیه
۳۰ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۳۴۸۵۴-۵۶ ۵۶۱۳۴۲۵۰ بلوار بسیج مستضعفین / انتهای خ نواب صفوی/ کوچه ترنج ۴
۳۱ اداره مالیات اقتصاد و دارایی شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۲۰۵۰۰
۵۶۱۲۰۶۰۰
۵۶۱۲۵۵۵۴ ۵۶۱۲۶۶۵۵ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید نواب صفوی
۳۲ اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۹۱۱۴-۵
۵۶۳۵۹۱۴۰-۱ ۵۶۳۵۹۱۴۰ بلوار بسیج مستضعفین / خ امام سجاد / جنب امامزاده عقیل
۳۳ شرکت آب و فاضلاب اسلامشهر ۵۶۳۶۲۳۳۴ ۵۶۳۴۵۰۲۳ بلوار بسیج مستضعفین / انتهای خ شهید صیاد شیرازی
۳۴ شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران ۵۶۱۷۲۵۳۹
۵۶۱۶۷۰۰۳
۵۶۱۷۲۵۹۵ شهرک واوان / بلوارامام خمینی / مقابل کلانتری
۳۵ کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۰۸۸
۵۶۴۷۸۰۸۶ ۵۶۴۶۱۲۳۸ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای خ قائمیه
۳۶ شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر ۹۸ -۵۶۳۷۳۰۹۷
۱۳ -۵۶۳۷۳۰۱۲ ۵۶۳۷۳۰۱۴ بزرگراه آیت اله سعیدی /نرسیده به میدان نماز /ابتدای بهرام آباد
۳۷ اداره برق اسلامشهر ۵۶۳۴۳۳۳۶
۵۶۳۶۷۲۷۳ ۵۶۳۴۳۵۳۳ بلوار بسیج مستضعفین / سر نوری / جنب میدان میوه و تره بار
۳۸ اداره بهزیستی اسلامشهر ۵۶۳۴۹۹۹۹
۵۶۳۴۰۵۵۵
۵۶۳۴۹۹۰۵ ۵۶۳۵۷۳۸۵ بلوار بسیج مستضعفین / باغ فیض / شهرک مصطفی خمینی / روبروی پارک
۳۹ اداره گاز رسانی اسلامشهر ۵۶۱۳۰۲۶۵
۵۶۱۳۰۲۵۵ ۵۶۱۲۹۷۹۹ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید نواب صفوی
۴۰ بیمه سلامت شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۲۷۷۰ ۵۶۳۴۲۷۷۰ بلوار بسج مستضعفین /سر نوری / مجتمع تجاری اداری / طبقه ۳/ واحد ۱۵
۴۱ جمعیت هلال احمر اسلامشهر ۵۶۳۵۳۶۰۰
۵۶۳۵۳۵۰۰
۵۶۳۵۹۷۰۰ ۵۶۳۵۳۶۰۱ بلوار بسیج مستضعفین / سر نوری / روبروی میدان میوه و تره بار / کوچه لاله
۴۲ پخش فراورده های نفتی اسلامشهر ۵۶۳۶۴۸۴۸
۵۶۳۴۵۲۵۲ ۵۶۳۶۴۸۴۸-۵۶۳۵۲۰۶۶ بلوار بسج مستضعفین / خ امام موسی کاظم(ع) / روبروی دفتر امام جمعه
۴۳ فنی وحرفه ای برادران اسلامشهر ۵۶۳۵۷۶۹۷
۵۶۳۴۰۵۱۹ ۵۶۳۵۷۶۹۸ بلوار بسج مستضعفین / انتهای خ امام سجاد (ع)
۴۴ فنی وحرفه ای خواهران اسلامشهر ۵۶۳۴۰۷۲۲ ۵۶۳۵۳۳۳۲ بلوار بسج مستضعفین / انتهای خ امام سجاد (ع)
۴۵ اداره محیط زیست شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۳۰۳۲
۵۶۴۶۷۱۸۱ ۵۶۴۶۷۱۸۱ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای خ قایمیه/ پشت کمیته امداد امام خمینی
۴۶ آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۷۳۰۰
۵۶۳۶۱۳۷۲-۱ ۵۶۳۵۹۶۲۹ بزرگراه آیت اله سعیدی / روستای بهرام آباد
۴۷ سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۴۵۲۵۲ ۵۶۳۵۵۷۵۷ بلوار بسج مستضعفین /خ ۲۰ متری امام خمینی / کوچه عرفان ۱ /
۴۸ سازمان حمل ونقل وبارومسافر شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۵۹۱۲-۱۳-۱۵
۵۶۳۶۰۲۷۶ ۵۶۳۴۷۱۱۱ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید صیاد شیرازی/خ تعاون
۴۹ اداره صنعت ومعدن وتجارت شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۵۳۱۰۲-۵ ۵۶۳۵۳۱۰۶ بلوار بسج مستضعفین /سر نوری / مجتمع تجاری اداری / طبقه ۴
۵۰ اداره ورزش وجوانان شهرستان اسلامشهر ۵۶۱۴۳۰۱۴ ۵۶۱۴۳۰۱۳ بلوار بسیج مستضعفین / انتهای خ ایرانشهر
۵۱ راه و شهرسازی منطقه غرب جنوب تهران ۵۶۴۹۵۰۵۳
۵۶۴۹۵۰۵۴ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای خ قائمیه
۵۲ راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۹۶۰۶۷-۸ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای خ قائمیه
۵۳ تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر ۲۳۴۶۰۶۰
۵۶۳۴۰۲۲۲ ۵۶۳۴۰۲۲۲ بلوار بسج مستضعفین /سر نوری / مجتمع تجاری اداری / طبقه ۲
۵۴ اداره پست شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۷۸۱۰۵
۵۶۳۷۸۱۰۸ ۵۶۳۷۸۱۰۴ بلوار بسیج مستضعفین / خ امام حسن مجتبی / جنب پارک فدک
۵۵ شبکه دامپزشکی شهرستان اسلامشهر ۴ -۵۶۴۶۷۲۸۲ ۵۶۴۶۷۲۸۳ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای خ قائمیه
۵۶ بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر ۵۶۱۲۹۷۰۰
۵۶۱۲۹۶۰۰ ۵۶۱۲۱۰۹۹-۵۶۱۲۹۸۰۰ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای شهرک سعیدیه
۵۷ بنیاد شهید وامور ایثارگران اسلامشهر ۲ – ۵۶۳۷۷۶۰۱ ۵۶۳۷۷۶۰۵ بلوار بسیج مستضعفین / انتهای خ شهید صیاد شیرازی
۵۸ مرکز پزشکی قانونی شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۸۶۵ ۵۶۴۷۸۸۹۸ بلوار بسیج مستضعفین/ ابتدای خ قائمیه/مقابل کمیته امداد امام
۵۹ اداره مخابرات اسلامشهر ۵۶۳۴۲۴۴ ۵۶۳۴۸۴۸۴ میدان نماز / نبش بلوار مخابرات
۶۰ مجمع امور صنفی اسلامشهر ۵۶۱۲۱۵۱۵
۵۶۱۳۲۵۸۷-۸ ۵۶۱۳۲۱۳۵ بلوار بسج مستضعفین /روبروی پارک امیرکبیر /خ صاحب الزمان (عج ) / نبش کوچه اول
۶۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۹۷۸۰۴ بلوار بسج مستضعفین / ابتدای خ قایمیه/ پشت کمیته امداد امام خمینی
۶۲ اداره ثبت احوال شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۶۰۴۹۸-۹ ۵۶۳۵۱۶۰۰-۵۶۴۷۴۰۱۱ بلوار بسیج مستضعفین / انتهای خ شهید صیاد شیرازی
۶۳ بانک ملی حوزه ۲۰ اسلامشهر ۵۶۳۵۰۰۷۶ ۵۶۳۵۰۰۷۵ بلوار بسج مستضعفین / خ بیست متری امام خمینی(ره) /جنب شعبه ملی
۶۴ بنیاد مسکن ری -اسلامشهر ۵۵۹۷۵۲۱۱-۱۲ ۵۵۹۱۴۵۱۳ شهر ری / بلوار چشمه علی / پلاک ۸۲
۶۵ کانون بازنشستگان شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۷۰۰۸۸ بلوار بسیج مستضعفین /خ امام موسی کاظم/جنت ۱۶
۶۶ کانون پرورش فکری کودکان اسلامشهر۱ ۵۶۱۲۵۲۵۲ بلوار بسیج مستضعفین / انتهای خ مهدیه
۶۷ کانون پرورش فکری کودکان اسلامشهر۲ ۵۶۳۵۵۹۳۱ ۵۶۳۵۵۹۳۱ بلوار بسیج مستضعفین/خیابان امام حسن مجتبی /داخل پارک فدک
۶۸ صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی اسلامشهر ۵۶۴۳۶۹۳۰ رباط کریم / انتهای خ بخشداری / بلوارشهید کمالی کاروانسرای حاج کمال
۶۹ مدیر امور منابع آب شهرستان اسلامشهر ۲۱ – ۵۶۴۹۴۸۲۰
۱۹ – ۵۶۴۹۴۸۱۸ اسلامشهر /بلوار بسیج مستضعفین / حدفاصل بلوارشهید برنده سیفی و شهرک سعیدیه
۷۰ عتبات وعالیات اسلامشهر اسلامشهر- امامزاده عقیل
۷۱ خانه کارگر اسلامشهر ۵۶۳۵۰۴۶۵ زرافشان – انتهای خیابان ۴۸ / جنب پارک دانش آموز
۷۲ مرکز متکدیان اسلامشهر ۵ – ۵۶۳۷۲۶۰۲ ضلع شمال شرقی میدان نماز / انتهای خ سوسنگرد
۷۳ تعاونی سهام عدالت شهرستان اسلامشهر ۵۶۴۷۸۴۰ بلوار بسیج مستضعفین / روبروی شهرک لاله / ابتدای خیابان بیمارستان / ساختمان شهید قاسمی
۷۴ دارالقران اسلامشهر ۵۶۱۴۷۹۷۸ بلوار بسیج مستضعفین /سرنوری /جنب پارک تقوی
۷۵ صندوق مهر امام رضا اسلامشهر ۵۶۳۶۱۵۰۲-۴ بلوار بسیج مستضعفین / خ امام محمد باقر (ع)
۷۶ امور مساجد شهرستان اسلامشهر ۵۶۶۹۴۸۶۲
۵۶۶۹۴۸۶۱ ۵۶۶۹۴۸۶۳ بلوار بسج مستضعفین / خ علی بن ابیطالب / نبش کوچه کرامت چهارم / پلاک ۱
۷۷ حوزه مقاومت بسیج ۴۷۶ زهیر ادارات بلوار بسیج مستضعفین / خ امام محمد باقر (ع)
۷۸ تعاون روستایی شهرستان اسلامشهر ۵۶۳۶۰۹۰۰
۵۶۳۶۰۸۰۰ بلوار بسیج مستضعفین / خ شهید صیاد شیرازی / جهاد کشاورزی
۷۹ بیمه ایران شعبه اسلامشهر ۲ – ۵۶۱۳۷۶۶۱ ۵۶۱۳۷۶۶۰ بلوار بسیج مستضعفین /نرسیده به شهرک لاله
۸۰ راهنمایی و رانندگی اسلامشهر ۵۶۱۶۵۹۰۱
۸۱ مرکز اورژانس اسلامشهر ۱۱۵ ۵۶۱۲۳۹۹۹ بلوار بسیج مستضعفین / ورودی شهرک لاله / مقابل ستاد فرماندهی انتظامی
۸۲ اداره گاز چهاردانگه ۵۵۲۷۲۷۰۱ نرسیده به چهاردانگه/ جنب پمپ سی ان جی سینجر
۸۳ حوزه قضایی بخش چهاردانگه ۵۵۲۶۹۵۷۵-۴
۵۵۲۶۹۵۸۰ بزرگراه آیت اله سعیدی/ خیابان سدید/ چهارراه سدید/
۸۴ اداره آموزش وپرورش بخش چهاردانگه ۵۵۲۷۵۷۵۸ ۵۵۲۷۸۱۸۱ چهاردانگه / خیابان علی بن ابیطالب
۸۵ تامین اجتماعی شماره ۱۰ (چهاردانگه) ۷ – ۵۵۲۷۶۶۶۳ ۵۵۲۷۶۸۶۹ چهاردانگه / بلوار فارسیان
۸۶ اداره مخابرات بخش چهاردانگه ۵۵۲۵۱۱۱۱ ۵۵۲۴۳۳۳۳ بزرگراه آیت اله سعیدی / روبروی شرکت البرز تایر
۸۷ بنیاد شهید وامور ایثارگران چهاردانگه ۵۵۲۴۵۰۷۲ ۵۵۲۵۰۱۰۴ بزرگراه آیت اله سعیدی / جنب حوزه قضائی چهاردانگه
۸۸ برق بخش چهاردانگه ۵۵۲۵۰۴۶۰
۵۵۲۵۸۹۹۰ ۵۵۲۵۰۴۶۰ چهاردانگه / روبروی آتش نشانی /
۸۹ آب و فاضلاب بخش چهاردانگه ۵۵۲۴۳۸۰۸
۵۵۲۴۹۸۵۷ ۵۵۲۴۹۸۵۷ چهاردانگه / بلوار فارسیان/
۹۰ آب و فاضلاب واوان ۵۶۱۷۳۸۹۹ واوان / خ گلها
۹۱ آب و فاضلاب بخش احمدآبادمستوفی ۵۶۷۱۸۴۵۹
۵۶۷۱۸۴۶۰ احمدآباد مستوفی/ خ حضرت ولیعصر شمالی
۹۲ آبخیزداری اسلامشهر و رباط کریم ۶۵۲۷۸۵۸۰
۹۳ آب و فاضلاب میان آباد ۵۶۵۵۷۷۷۶ اسلامشهر / بعد از شهرک امام حسین / نرسیده به روستای نظام آباد
۹۴ ستاد اجرایی فرمان امام( ره) ۵۵۹۰۸۱۸۱ ۵۵۹۵۳۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید