امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398

زمینی به مساحت 5هزارمترمربع 
کیلومتر13جاده ساوه شاطره انتهای خ مبارزان خ محمودی روبروی لبنیات دومینو 
مشخص ومجزا ازدیگر اراضی همجوار توسط محصور نمودن دورتادور با کاشت درخت 5ساله شده و دارای اطاقک نگهبانی 
مشرف به خ رجایی و خ مبارزان واقع درخ محمودی مقابل پارکینگ سواری
دارای اینده قابل پیشرفت وبازدهی ارزش افزوده به دلیل مجاورت به ایستگاه مترو درحال احداث شاتره ونیز مجاورت وهمسایگی بالبنیات دومینو
امکان انتخاب کاربری دوگانه جهت ساخت وساز ب احداث  مجتمع مسکونی ویا احداث مجتمع صنعتی وتجاری درون ملک
ابعاد مجموع 5000 متر مربع عبارت است از :
بهر روبه خیابان عرض 35مترو طول 145 متر باسند رسمی وتفکیک نامه 
قیمت بسیارمناسب و اکازیون هر متری 700 هزارتومان فوری فروشی سند اماده انتقال به خریدار 
مالک فروشنده  اقای حاج حسن شاهی آذر تلفن 09365378747