امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398

 


باکمال تاسف فوت نابهنگام یکی ازمعتمدین وریش سفیدان شهرک شاطره <حاج وفامحمدرضابیک> فرزندخلف شادروان حاج جلال محمدرضابیک رابه بازماندگان آن پیرغلام اهل بیت واهالی وکسبه محترم شهرک شاطره بخصوص حاج مجیدرضابیک وهمسرمحترمشان که امروز داغدارغم فراق برادر درسوگ نشسته تسلیت عرض نموده وبنده به همراه همکاران درنشریه الکترونیک محلی شهرک شاطره آروزمندیم که هرآنچه خاک عزا وماتم آن مرحوم  است بقای عمروزندگی عزیزانش شود.

لذا طبق متن اعلامیه فوت آن مرحوم مراسم سوم وهفتم آن عزیز عروج کرده درتاریخ ششم مردادماه نودوهشت درمسجدجامع مهدی موعود شهرک شاطره ازساعت 17لغایت 18/30منعقدوسپس ازهمان محل عازم زیارت مزاردرامامزاده عباش شهرک صنعتی پذیرایی مهمانان محترم می باشند

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *