امروز: یکشنبه، 4 اسفند 1398

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.

بانهایت تاسف وتاثرضمن اعلام درگدشت  شادروان جنت مکان

 مرحوم  حاج غلامعلی رحیم بزرگ خاندان رحیم

مدیریت وهمکاران  درسایت شاطره آنلاین  ضمن انتشاراینترنتی اعلامیه مراسم ترحیم وپیام تسلیت درخصوص فوت این تازه درگذشته

 خودمان رانیز شریک درماتم فقدان این روانشاد مرحوم با خانواده وبازماندگان ,دوستان وآشنایان  واهالی محترم شهرک میدانیم   وجهت همدردی و تسلی بخشیدن درغم فقدان این مرحوم بابازماندگان محترم  برخودمان وظیفه میدانیم که  درمراسم سوگ سوم وهفتم که در روزجمعه مورخ 11/5/98 ازساعت 17 الی 30/18درمسجدمهدی موعود(عج) واقع دربزرگرراه آیت اله سعیدی شهرک شاطره برای  شادری روح این مرحوم منعقدگردید حضوریلفته وازخداوندمتعال شادی روح انمرحوم را طلب نمایم...به امیددیدارشمادراین مجلس روحانی

ازطرف مدیریت وهمکاران درپرتال اینترنتی شاطره آنلاینخبرفوت حاج وفامحمدرضابیکباکمال تاسف فوت نابهنگام یکی ازمعتمدین وریش سفیدان شهرک شاطره حاج وفامحمدرضابیک فرزندخلف شادروان حاج جلال محمدرضابیک رابه بازماندگان آن پیرغلام اهل بیت واهالی وکسه محترم شهرک شاطره بخصوص حاج مجیدرضابیک وهمسرمحترمشان که امروز داغدارغم فراق برادر درسوگ نشسته  تسلیت عرض نموده وبنده به همراه همکاران درنشریه الکترونیک محلی شهرک شاطره آروزمندیم که هرآنچه خاک عزای آن مرحوم  است بقای عمروزندکی عزیزانش شود
تسلیت وخبرمراسم سالگردمرحومه زلیخانوری

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.

بانهایت تاسف وتاثرضمن اعلام سالگرد درگدشت  شادروان جنت مکان

  مرحومه حاجیه خانم زلیخا نوری

 

مدیریت وهمکاران  درپرتال  شاطره آنلاین  ضمن انتشاراینترنتی خبر مراسم سالگرد وپیام تسلیت درخصوص فقدان این بانوی محترمه وشریف که تربیت کننده فرزندانی رشید,مومن و ولایتمداربوده

 خود را شریک درماتم اندوه فقدان  این بانوی مرحومه با خانواده وبازماندگان ,دوستان وآشنایان  وی میدانیم   وجهت همدردی و تسلی غم فرارسیدن سالگردفوت این مرحومه بابازماندگان محترم  برخودوظیفه میدانیم که  درمراسم سوگ سالگردفراق این بانو در روزپنج شنبه مورخ 98/5/3 که درساعت 18/30 الی 20 درمسجدامام حسین (ع) واقع دربزرگرراه آیت اله سعیدی شهرک مبارزان جهت شادی روح این مرحوم منعقدمی گردید حضوریافته وازخداوندمتعال شادی روح انمرحومه را طلب نمایم...به امیددیدارشماعزیزان دراین مجلس باشکوه روحانی

عرض تسلیت به خانواده محترم نوری- شاهی آذر وفرزندان  برومند این مادرمرحومه اخوان محترم شاهی آدر- بخصوص برادرارزشی وارجمندمان آقای گلحسن شاهی آذر

 ازطرف مدیریت وپرسنل پرتال شاطره آنلاین-دفترامام جمعه محترم شهرستان اسلامشهر-هیت رزمندگان وانصارحزب اله اسلامشهر-اطاق اصناف واستانداری اسلامشهر-شورای اسلامی شاطره-قرارگاه سیدالشهدای اسلامشهر